Divendres,1 de març de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Classes d’Anglès per infants i adolescents

Classes d’Anglès, per a grups reduïts d’infants i adolescents, dirigides pel nostre professor  Àngel Torres Miralles,  amb títol de nivell superior de Proficiency per la Cambridge University.

Tipus de Classes i horaris:

  • Gramàtica,  escriptura i conversa.
  • Classes d’una o dues hores setmanals amb diverses possibilitats d’horaris a determinar.
  • Dimarts i dijous: Matins de 9 a 13 hores i tardes de 16 a 20 hores.

Requisits:

  • Ser soci/a de la nostra Associació de Veïns,  amb una quota anual de 15 euros.
  • Per a  més informació podeu contactar amb el nostre professor, Àngel Torres, al telèfon 692602262 o al correu electrònic angeltorresm@gmail.com
  • Les quotes de les classes son de 20 euros al mes per una hora setmanal de classe o de 30 euros per dues hores setmanals de classe i es pagaran directament al profesor de forma anticipada trimestralment per import de 60 o 90 euros segons correspongui.