Consentiment d’ús d’imatge

Consentiment d’ús d’imatge

Per la present s’autoritza  “L’Associació de Veïns del Poble Nou de Vilafranca del Penedès” a la captació, reproducció, inclusió i utilització de la meva imatge personal o la nostra imatge corporativa i / o logotip i / o fotografies de les nostres instal·lacions, per temps indefinit i sense limitació geogràfica, per il·lustrar les seves pàgines d’Internet, cartells, tríptics, publicacions del sector, vídeos promocionals i altre material audiovisual amb l’exclusiva finalitat de publicitar, recolzar i difondre els productes i serveis que ofereix  “l’associació”, sense que sigui necessària una contraprestació econòmica. En tot moment, el titular, podrà cancel·lar aquesta autorització amb la simple comunicació del seu desig a “Associació de Veïns del Poble Nou de Vilafranca del Penedès”, carrer Tossa de Mar 13 baixos, de Vilafranca del Penedès (Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a: veins@veinspoblenou.cat.