Dijous,18 d'abril de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Consentiment d’ús d’imatge

Consentiment d’ús d’imatge

Per la present s’autoritza  “L’Associació de Veïns del Poble Nou de Vilafranca del Penedès” a la captació, reproducció, inclusió i utilització de la meva imatge personal o la nostra imatge corporativa i / o logotip i / o fotografies de les nostres instal·lacions, per temps indefinit i sense limitació geogràfica, per il·lustrar les seves pàgines d’Internet, cartells, tríptics, publicacions del sector, vídeos promocionals i altre material audiovisual amb l’exclusiva finalitat de publicitar, recolzar i difondre els productes i serveis que ofereix  “l’associació”, sense que sigui necessària una contraprestació econòmica. En tot moment, el titular, podrà cancel·lar aquesta autorització amb la simple comunicació del seu desig a “Associació de Veïns del Poble Nou de Vilafranca del Penedès”, carrer Tossa de Mar 13 baixos, de Vilafranca del Penedès (Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a: veins@veinspoblenou.cat.