Dissabte,18 de maig de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Socis: Formulari modificació dades

Sempre que ho desitgin es poden dirigir a la seva associació a través del correu electrònic:       veins@veinspoblenou.cat.

Us agrairíem una identificació completa, per tal de poder donar-vos resposta.

Per tal d’actualitzar els nostres arxius els agrairem que omplin aquest formulari:

Molt important: Omplin aquest formulari només si estan d’acord amb la nostra Política de Privacitat, l’Avís Legal i el Consentiment d’ús d’imatge.

En fer clic accepten la privadesa i ús de dades d’aquest lloc web. El responsable de les dades és: “Associació de Veïns del Poble Nou”. El seu ús: gestió del formulari. |Legalitat: Sense el seu consentiment no es fa res. No es cedeix les dades a ningú. Si en qualsevol moment vol accedir a les seves dades, modificar-les o eliminar-les, solament ha de demanar-ho. Per a més informació pot consultar l’apartat legal de la nostra pàgina web.

  Nom i Cognoms (obligatori)

  Domicili (obligatori)

  Codi Postal (obligatori)

  Població (obligatori)

  Telèfon fixe (obligatori)

  Telèfon mòbil (obligatori)

  email (obligatori)

  NIF (obligatori)

  Compte bancari amb IBAN (obligatori)

  S’inscriu a alguna Activitat? (obligatori)

  SiNo

  En cas afirmatiu a quina/es?

  · Accepto les Polítiques de Privacitat i estic conforme amb l'Avís
  Legal
  .

  · Accepto el consentiment d'us d'imatge

  · Autoritzo a incorporar les meves dades en els fitxers de l’Associació.

  · Autoritzo a rebre informació publicitària o promocional de l'Associació.

  · Autoritzo a rebre informació relacionada amb les activitats de l'Associació.

  Dono la meva confirmat a les 5 autoritzacions anteriors.

  Gràcies anticipades per la vostra col·laboració.

  Suggeriments i propostes

  Per qualsevol tema que sigui del seu interès es poden dirigir al mateix correu electrònic, veins@veinspoblenou.cat, ja sigui per temes de la pròpia associació, temes veïnals, temes municipals, etc. i/o per  qualsevol suggeriment que creguin oportú fer.

  Quedem a la seva disposició.

  *********************************************