Dissabte,18 de maig de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Llei de Transparència: Comptabilitat i fiscalitat anuals, Inventari d’Actius, etc.

Aquesta Associació de Veïns del Poble Nou compleix amb els apartats que li son aplicables en relació a la Llei de Transparència. Tanmateix cada any publiquem a aquesta mateixa web els següents documents:

  1. Memòria anual d’Activitats: Relació d’activitats que es desenvolupen a les nostres instal·lacions i fora d’elles com, les activitts culturals i formatives, gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca i altres administracións, activitats de lleure com la Festa del Barri, etc. Número de  participants. Assegurances contractades. Comptabilitat de l’Associació, amb detall dels comptes de despeses e ingressos i el seu balanç general, etc.
  2. Actes de les Assemblees Generals.
  3. Juntes Directives.
  4. Dades de Contacte.
  5. Avis Legal.
  6. Política de Privacitat.
  7. Enllaços a altres webs d’interès general.

Si voleu consultar la Llei, podeu clicar al següent enllaç: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES

Ley_Transparencia

********************************************************************

4-03-2021: Per tal de seguir donant compliment a aquesta llei, ens plau publicar l’Inventari d’Actius d’aquesta Entitat que va ser aprovat per unanimitat en Reunió Ordinària de Junta Directiva del 27-01-2021.

6-02-23: Actualització de l’Inventari d’Actius de l’AVPN a 31-12-22.

DESCRIPCIÓ                            UBICACIÓ                               UTILITZACIÓ                           VALOR INICI  UNITATS    VALOR ACTUAL
 Taules despatx i sales Despatx – Treball Diversos 0 7
  Taula gran sala idiomes, reunions, etc Sala Idiomes – Reunions i classes  165,76 € 1 100,00 €
  Pantalles pandèmia Diversos usos 144,00 € 2 120,00 €
  Cadires negres Sala Idiomes – Reunions i classes  0,00 € 10 50,00 €
  Cadires oficina Despatx – Treball 0,00 € 2 25,00 €
  Moble expositor de fullets Entrada 50,00 € 1 40,00 €
  Cadires vermelles Sales diverses 0,00 € 15 100,00 €
  Cadires plegables Sales diverses  0,00 € 24 60,00 €
  Tauló d’anuncis façana Façana principal 895,40 € 1 695,40 €
  Taules plegables resina Diversos usos 297,66 € 3 267,66 €
  Cadires plegables  amb suport Diversos usos 1.548,80 € 20 1.248,80 €
  Volca d’aigua Per tots/es 95,00 € 1 95,00 €
  Nevera Per tots/es 412,95 € 1 212,96 €
  Cafetera Despatx 79,00 € 1 59,00 €
Carpa per activitats Festa del Patge, actes a l’exterior, etc 157,30 € 1 157,30 €
Rolls-up Entitat Diversos usos 171,82 € 2 171,82 €
  Taulells d’anuncis de fusta i suro Diversos usos   10 200,00 €
  Farmaciola   60,00 € 1 40,00 €
  Armaris de PVC monitors   193,00 € 2 120,00 €
           
           
           
     
           
Equips informàtics Ordinador 1 PC Despatx 0,00 € 1 200,00 €
  Ordinador 2 PC Despatx 0,00 € 1 100,00 €
  Ordinador portàtil Diversos usos 0,00 € 1 0,00 €
  Impressora Làser monocrom Despatx i us general 376,17 € 1 276,17 €
  Impressora color Despatx i us general 400,00 € 1 300,00 €
           
SUBTOTAL EQUIPS INFORMÀTICS     776,17 €   876,17 €
           
Aplicacions informàtiques Pagina web, correu electrònic, facebook i Domini .CAT Despatx 710,74 € 1 510,74 €
  Programa de Gestió: Socis, comptabilitat, etc Despatx 808,89 € 1 608,89 €
  Millores programa gestió Despatx 363,00 € 1 363,00 €
  Compra Windows 10/Office 19/Malware antivirus, etc. Despatx 254,76 € 3 154,76 €
  Pantalla amb Webcam Despatx i reunions telemàtiques 305,21 € 1 205,21 €
           
           
SUBTOTAL APLICACIONS INFORMÀTIQUES     2.442,60 €   1.842,60 €
           
Equips de só/llum/àudio Equip de Só Gim, reunions, Tivoli, etc. 295,24 € 1 195,24 €
  Focus façana Façana 0,00 € 1 50,00 €
  Focus trípode Diversos usos 0,00 € 1 25,00 €
  Projector i pantalla Diversos usos 837,27 € 1 637,27 €
           
           
SUBTOTAL EQUIPS SÓ/LLUM/AUDIO     1.132,51 €   907,51 €
           
Tresoreria Caixa AVPN     1 365,23 €
   Compte Banc Sabadell     1 1.355,79 €
  Compte Caja Mar     1 3.501,41 €
SUBTOTAL TRESORERIA     0,00 €   5.222,43 €
           
Fons Cultural Arxiu fotogràfic cedit per varis socis i per l’Arxiu Comarcal   0,00 €   1.000,00 €
           
           
SUBTOTAL FONS CULTURAL         1.000,00 €
           
TOTAL ACTIUS AVPN         13.861,65 €
           
Amb la conformitat de:  Presidència Tresoreria Secretaria    
  Josep Mª Tobella Miquel Giner Marina Lassa    
           
           
           

 

 

******************************************************