Llei de Transparència: Comptabilitat i fiscalitat anuals, Inventari d’Actius, etc.

Aquesta Associació de Veïns del Poble Nou compleix amb els apartats que li son aplicables en relació a la Llei de Transparència. Tanmateix cada any publiquem a aquesta mateixa web els següents documents:

  1. Memòria anual d’Activitats: Relació d’activitats que es desenvolupen a les nostres instal·lacions i fora d’elles com, les activitts culturals i formatives, gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca i altres administracións, activitats de lleure com la Festa del Barri, etc. Número de  participants. Assegurances contractades. Comptabilitat de l’Associació, amb detall dels comptes de despeses e ingressos i el seu balanç general, etc.
  2. Actes de les Assemblees Generals.
  3. Juntes Directives.
  4. Dades de Contacte.
  5. Avis Legal.
  6. Política de Privacitat.
  7. Enllaços a altres webs d’interès general.

Si voleu consultar la Llei, podeu clicar al següent enllaç: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES

Ley_Transparencia

********************************************************************

4-03-2021: Per tal de seguir donant compliment a aquesta llei, ens plau publicar l’Inventari d’Actius d’aquesta Entitat que va ser aprovat per unanimitat en Reunió Ordinària de Junta Directiva del 27-01-2021.

 

TIPUS D’EQUIPAMENTDESCRIPCIÓUBICACIÓ I USPREU COMPRAQUANTITATVALOR EN BALANÇVALOR INICI COMPTABLE 2014Mobiliari   SUBTOTAL MOBILIARI4.266,69 €4.971,69 €

   
Taules despatx i sales Despatx – Treball 0,00 € 7 200,00 €  
  Taula gran sala idiomes, reunions, etc Sala Idiomes – Reunions i classes  165,76 € 1 165,76 €  
  Pantalles pandèmia Diversos usos 144,00 € 2 144,00 €  
  Cadires negres Sala Idiomes – Reunions i classes  0,00 € 10 50,00 €  
  Cadires oficina Despatx – Treball 0,00 € 2 25,00 €  
  Moble expositor de fullets Entrada 46,00 € 1 46,00 €  
  Cadires vermelles Sales diverses 0,00 € 15 100,00 €  
  Cadires plegables Sales diverses  0,00 € 24 60,00 €
  Tauló d’anuncis façana Façana principal 895,40 € 1 895,40 €  
  Taules plegables resina Diversos usos 297,66 € 3 267,66 €  
  Cadires plegables  amb suport Diversos usos 1.548,80 € 20 1.548,80 €  
  Volca d’aigua Per tots/es 95,00 € 1 95,00 €  
  Nevera Per tots/es 412,95 € 1 412,95 €  
  Cafetera Despatx 79,00 € 1 79,00 €  
Carpa per activitats Festa del Patge, actes a l’exterior, etc 157,30 € 1 157,30 €  
Roll-up Entitat Diversos usos 171,82 € 1 171,82 €  
  Taulells d’anuncis de fusta i suro Diversos usos   10 300,00 €  
  Farmaciola   60,00 € 1 60,00 €  
  Armaris de PVC monitors   193,00 € 2 193,00 €  
             
             
             
       
             
Equips informàtics Ordinador 1 PC Despatx 0,00 € 1 210,00 €  
  Ordinador 2 PC Despatx 0,00 € 1 210,00 €  
  Ordinador portàtil Diversos usos 0,00 € 1 125,00 €  
  Impressora Làser monocrom Despatx i us general 376,17 € 1 376,17 €  
  Impressora color Despatx i us general 400,00 € 1 400,00 €  
             
SUBTOTAL EQUIPS INFORMÀTICS     776,17 €   1.321,17 €  
             
Aplicacions informàtiques Pagina web, correu electrònic, facebook i Domini .CAT Despatx 710,74 € 1 710,74 €  
  Programa de Gestió: Socis, comptabilitat, etc Despatx 808,89 € 1 808,89 €  
  Millores programa gestió Despatx 363,00 € 1 363,00 €  
  Compra Windows 10/Office 19/Malware antivirus, etc. Despatx 254,76 € 3 254,76 €  
  Pantalla amb Webcam Despatx i reunions telemàtiques 305,21 € 1 305,21 €  
             
             
SUBTOTAL APLICACIONS INFORMÀTIQUES     2.442,60 €   2.442,60 €  
             
Equips de só/llum/àudio Equip de Só Gim, reunions, Tivoli, etc. 295,24 € 1 295,24 €  
  Focus façana Façana 0,00 € 1 50,00 €  
  Focus trípode Diversos usos 0,00 € 1 25,00 €  
  Projector i pantalla Diversos usos 837,27 € 1 831,27 €  
             
             
SUBTOTAL EQUIPS SÓ/LLUM/AUDIO     1.132,51 €   1.201,51 €  
             
Tresoreria Caixa AVPN     1 181,91 €  
   Compte Banc Sabadell     1 2.656,88 €  
  Compte Caja Mar     1 6.133,10 €  
SUBTOTAL TRESORERIA     0,00 €   8.971,89 €  
             
Fons Cultural Arxiu fotogràfic cedit per varis socis i per l’Arxiu Comarcal   0,00 € En procés d’inventari 1,00 €  
             
             
SUBTOTAL FONS CULTURAL         1,00 €  
             
             
TOTAL ACTIUS AVPN         18.909,86 €  
Amb la conformitat de:  President Tresorer Secretària      
  Josep Mª Tobella Josep Mª Fornós Gemma González      
             
             
             

 

 

Documentació comptable complementaria a la Convocatòria de l

 

 

 

 

 

 

******************************************************