Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Memòria Activitats 2022

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès -Memòria d’Activitats de l’any 2022

Junta Directiva

31-12-2022 Amb el suport de

 

 1. Organigrama: Estatuts aprovats per la Generalitat de Catalunya, Assemblea General Anual i Junta Directiva.
 • Dins el primer semestre de cada any se celebra l’Assemblea General de Socis tal com indiquen els nostres Estatuts.
 • L’any 2022 ha estat el del retorn a la normalitat en relació als horaris d’atenció al públic i que són els següents:
 • De dilluns a dijous els matins de 10 a 12 hores.
 • Fora d’aquests horaris i dies, poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic, veins@veinspoblenou.cat, amb resposta quasi immediata, o a través del telèfon mòbil i whatsapp 626191354 amb contestador automàtic i  els respondrem amb la màxima celeritat possible.
 • La Junta directiva estem al seu servei i els indiquem la composició: Presidència, Josep Maria Tobella Miralles; Sots presidència, Joan Padilla Gervilla; Secretaria, Marina Lassa Fernández; Tresorer, Miquel Giner Tarrida; Vocal, Fina Milà Capellades; Vocal, Maria Rosa Freixedas Valls; Vocal, Isidre Barrado Blanco.
 • Seguim treballant per al Barri: Els informem que hem seguit treballant per al barri tot recollint incidències de via pública, circulació, civisme, etc., ja siguin pròpies o aportades per vostès i d’altres veïns.
  • Seguim col·laborant amb l’Equip d’Agents Cívics assignats al nostre barri amb qui mantenim contacte un dia per setmana a fi i efecte d’intercanviar informació, incidències, etc.
  • Seguim col·laborant amb la Policia Local de Proximitat amb qui també mantenim contactes periòdics amb el mateix fi o de puntuals en cas de temes que siguin urgents.
  • Estem a l’espera per puguer reprendre les reunions bimensuals que les associacions de veïns de la Vila realitzem cada 2 mesos amb l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca. Durant aquest mesos les gestions s’han efectuat via telemàtica, correus electrònics, etc.
  • En aquest sentit els animem a fer-nos partícips de qualsevol incidència, queixa o suggeriment que creguin convenient aportar per a la millora del barri.
 • Festes del Barri: Finalment i gracies a l’enorme esforç d’aquesta junta, les quotes dels socis i les aportacions dels comerciants del barri a pesar de ser temps difícils per ells, vàrem puguer celebrar la Festa del Barri Poble Nou 2021 el passat mes de setembre. N’estem mot satisfets per l’elevada participació i col·laboració dels nostres socis i veïns al bon fi de la mateixa. També cal agrair el suport rebut dels nostres proveïdors de serveis, espectacles, etc. i a l’Ajuntament de Vilafranca que, gracies a les elevades mesures de control que vàrem implantar per part d’aquesta junta, ens van autoritzar a fer la festa al Parc Tívoli amb totes les garanties sanitàries.
 • Convocatòria de l’Assemblea Anual de Socis/es 2021:

Vilafranca del Penedès, 2 de març del 2022

Benvolguts socis i sòcies

Ens plau convidar-vos a les Assemblea General Ordinària de Socis/es de l’any 2021, de l’Associació de Veïns del Poble Nou, que es celebrarà el dimecres 16 de març del 2022, a les 19.30 hores, en única convocatòria al nostre local social del C/ Tossa de Mar 13, amb el següent….

Ordre del dia :

 1. Lectura i Aprovació, si s’escau, de les Actes de les Assemblees Anuals Ordinàries 2019 i 2020 que com recordaran es van celebrar en format virtual, degut a les limitacions del Pandèmia del Covid 19. Tots vostès ja la varen rebre en el seu dia però la poden consultar al web, www.veinspoblenou.cat, pestanya Assemblees i sots-pestanya Assemblees Ordinàries del 2019 i 2020, sol·licitar una còpia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o en persona al local social, els dilluns i dimecres de 10 a 12 del matí.
 2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2021. La poden consultar pels mateixos mitjans anteriors a la pestanya Memòries Anuals.
 3. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2021 i del Pressupost per l’any 2022. El Balanç a 31-12-2021 i el Pressupost pel 2022 els poden consultar a www.veinspoblenou.cat i/o els entregarem en mà el dia de l’assemblea.

Per aquest exercici comptable 2021, ens sap greu, però ens hem vist obligats a presentar Pèrdues de Balanç per un import de 3.625,39 euros que bàsicament han estat provocades per la desviació en dues de les nostres mes importants partides de balanç, com son les Aportacions del Comerciants del Barri, que com es natural ha estat així per la situació del Covid 19 i prou agraïts que aquesta entitat n’està d’aquest col·lectiu, per la seva constant col·laboració, i per altre banda el sobre cost de despeses de la Festa del Barri ja que per exemple, vàrem estar obligats a contractar una empresa de seguretat i control d’aforament segons la normativa Covid i una mica també portats per la nostra alegria de poder celebrat la nostra estimada festa després de dos anys, vàrem oferir alguns actes amb un cert sobre cost com el Prego o la Missa Cantada, actes dels que estem totalment orgullosos de haver pogut oferir al nostres sòcies i veïns i que també estem segurs que vostès ho varen puguer gaudir.

Aquestes despeses s’han pogut atendre amb el forns propis d’aquesta associació donada la bona gestió que han vingut realitzant les diferent juntes, antigues i actual, i que ha permès anar creant un petit estalvi a les nostres comptes bancaries. Aquesta pèrdua l’estem negociant amb l’Ajuntament de Vilafranca per veure si en la poden compensar amb l’import de la Subvenció d’aquest any 2022.

Poden consultar un quadre explicatiu a www.veinspoblenou.cat i/o els entregarem una copia el dia de l’assemblea.

 1. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant l’any 2021.
 2. Junta Directiva: Per l’assembla d’aquest any es tenen que resoldre les dues qüestions següents:

5.1 Aquest any deixen la Junta Directiva els nostres companys, el vocal Josep Mª Gejo i el Tresorer Josep Mª Fornos, ambdós per motius estrictament d’indole personal i familiar. Aprofitem l’avinentesa per agrair-los la seva dedicació dels últims anys i els desitgem lo millor en la seva nova etapa.

Per tant i en aquest sentit, fem una crida a tots aquells socis o sòcies que es sentin motivats per dedicar un a o dues hores a la setmana al nostre Barri i us convidem a formar part de la nostra Junta on podeu fer totes aquelles aportacions i propostes que estimeu oportunes per la millora, tant de l’Associació com del nostre Barri.

Penseu, ja ens disculpeu l’atreviment, estem totalment informatitzats i organitzats per tal que la nostra gestió, reunions amb administracions, veïns, col·lectius del barri, etc, no siguin carregoses i siguin agradables de realitzar. Tanmateix estem presents a les xarxes socials.

Si algú de vostès estes interessat en la nostra proposta, el convidem a passar pel nostre local qualsevol dilluns o dimecres de 10 a 12 hores i els explicaríem el nostre funcionament i els nostres objectius.

Sis plau, ajudeu-nos a tirar endavant aquesta Estimada Entitat en benefici del nostre Estimat Barri!

5.2 Ratificació de la Junta Directiva restant actual amb quatre membres mes les possibles incorporacions que puguin sorgir de la nostra crida anterior, que té mandat fins el 22 de març del 2022 segons certificat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que tenen a la vostra disposició per a consultar-lo però que, segons la Modificació d’Estatuts Aprovada per l’Assemblea General Extraordinària de l’any 2018, la Junta Directiva passa a tenir un mandat de 5 anys i per tant aquest s’hauria d’aprovar, si s’escau fins el proper 22 de març del 2027.

 1. Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca i altres Administracions.
 2. Precs i preguntes.

*******************************************

       

Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca 2021

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada:

Any 2021 no es va realitzar per les mesures de la pandèmia Covid 19.

 • Recollida d’incidències, queixes i suggeriments dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2021 hem comptabilitzat un total de 27 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 80%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments propis per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control més puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 22 correus amb una resposta del 100% i amb una resolució favorable en el 80%.

**************************************************

 • Temes mes importants en els que estem treballant actualment

Lamentem el tenir que informar, donada la lentitud de les negociacions, ens seguim interessant periòdicament per les negociacions de l’Ajuntament amb Adif sobre la cobertura de la llosa pendent fins al Ponts de Moja. Sabem que es un tema ja molt preocupant per la salut i benestar de molts dels nostres veïns però les dificultats polítiques de negociar dels diferents governs fan que de moment el tema estigui aturat. L’única bona noticia es que ja hi ha un projecte redactat. No cal dir que hi estarem a sobre i seguirem lluitant.

Continuem fent seguiment de les plagues de rates i coloms.

Estem fent un seguiment de la gran quantitat d’embornals que estant obturats per terra, fulles i herbes i estem gestionant la seva neteja amb el Servei d’Aigües de Vilafranca que en son els responsables.

Estem col·laborant activament amb el Servei d’Agents Cívics de l’Ajuntament. Cada dimarts ens visiten al nostre local i intercanviem opinions, queixes, suggerencies pròpies i dels socis i veïns, etc.

Tanmateix amb el Servei de Policia de Proximitat de la Policia Local amb qui també ens entrevistem cada dijous amb el mateix objectiu de proposar millores de civisme, circulació, seguretat, etc.

En aquest sentit estem insistint amb el importants problemes de les defecacions dels gossos, patinets per les voreres, botellons a diferents indrets del barri i qualsevol acte d’incivisme que es detecti o ens informin.

Pla de Millora Urbana 2021-2023: Tal com ja vàrem informar temps enrere, a traves de la nostra web i altres xarxes socials, l’Ajuntament de Vilafranca i en relació al nostre barri, te previst realitzar algunes obres de manteniment de voreres i carrers i tanmateix ens ha informat de dos grans projectes tal com son la remodelació dels carrers Germanor i Tossa de Mar.

L’obra mes important es la “Reforma integral del C/ Tossa de Mar” en tot el trams des de l’Av. Tarragona fins al Passeig Rafael Soler. Aquesta obra tindrà una durada d’uns 10 mesos i es farà per fases. L’inici de les obres esta previst que sigui durant el proper mes de setembre 2022.

Tots els veïns rebrem un tríptic de l’Ajuntament i es col·locaran cartells informatius als portals dels edificis. Nosaltres ens permetem incloure un petit avanç del projecte. Estem en convers amb el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament per tal ens el vinguin a presentar públicament al nostre local aquest important projecte urbanístic. Ja anunciaríem dia i hora oportunament. No obstant, els veïns cada dimecres, podem demanar cita prèvia al Departament d’Urbanisme i ens atendran en tot lo que vulguem preguntar i en tot allò que tinguem a bé proposar o suggerir. Poden telefonar a 93-8923690 i l’adreça es Plaça de Jaume I numero 8 segon pis.

Extracte web Ajuntament: Al Poble Nou està previst actuar als carrers Tossa de Mar, Germanor i Soledat“Al carrer Germanor, l’amplada del carrer permet incloure un carril bici que enllaci amb el del passeig Rafael Soler i amb la Girada i al carrer Tossa de Mar es contempla la reorganització de tot el carrer que remarqui l’eix comercial que suposa pel barri”, ha comentat Francisco Romero. També es preveu redactar el projecte al llarg d’aquest any i començar obres el 2022.

El dia de l’assemblea els podem facilitar una petita mostra de fotografies del projecte.

Us esperem el dimecres 16 de març del 2022 a les 19.30 hores al nostre local social.

Salutacions en nom de tota la Junta.

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou – G59163980

C/ Tossa de Mar nº 13, baixos – veins@veinspoblenou.cat

www.veinspoblenou.cat www.facebook.com/veinspoblenou.cat

Instagram: barri Poblenou –08720-Vilafranca del Penedès

Josep Maria Tobella Fina Milà Josep Maria Fornós

President Sots-presidenta Tresorer

Gemma Gonzàlez Joan Padilla Josep Maria Gejo

Secretària Vocal Vocal

*******************************************

ANNEXOS

Balanç a 31-12-2021

 

       
Concepte Import

10. FONS ASSOCIACIO 20.195,03

101. FONS ASSOCIACIO 20.195,03

129. PÈRDUES I GUANYS

12900000 PÈRDUES I GUANYS

 

20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS 2.602,82

206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.602,82

20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.602,82

 

21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS 8.632,99

215. MOBILIARI 5.718,64

21500001 MOBILIARI 5.718,64

216. EQUIPS INFORMÀTICS 1.640,17

21600001 EQUIPS INFORMÀTICS 1.640,17

217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ 1.274,18

21700001 EQUIPS DE SONORITZACIÓ 1.274,18

 

28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT

280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES

28000001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS

281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS

28100001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI

 

43. QUOTES SOCIS -30,00

430. QUOTES SOCIS -30,00

438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS

43008000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS

 

48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ

480. DESPESES ANTICIPADES

485. INGRESSOS ANTICIPATS 200,00

48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP

48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN 200,00

 

57. TRESORERIA 5.130,04

570. CAIXA 99,21

57000001 CAIXA EFECTIU AVPN 99,21

57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP

572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA 5.030,83

57200001 CAJA MAR 3.080,37

57200002 BANC SABADELL 1.950,46

 

60. DESPESES 18.040,18

620. TAXES I TRIBUTS 27,94

62000001 TAXES I TRIBUTS 27,94

621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ 848,94

62100001 REPARACIONS I CONSER 848,94

623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS

62300001 SERVEIS PROFESSIONALS

625. PRIMES D’ASSEGURANCES 450,60

62500001 PRIMES ASSEGURANCES 450,60

626. DESPESES BANCARIES 304,41

62600001 DESPESES BANCARIES 304,41

627 PUBLICITAT 514,00

62700001 PUBLICITAT GENERAL ASSOCIACIO 181,50

62700010 DESPESES DE CORREU 332,50

628. SUBMINISTRAMENTS 3.715,82

62800010 TELÈFON I INTERNET 971,32

62800020 DESPESES DE NETEJA 1.828,31

62800030 DESPESES INFORMATICA 483,47

62800040 MATERIAL OFICINA 432,72

62800041 (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ABAC

629. FESTA DEL BARRI 11.124,81

62900001 MENJARS I BEGUDES FESTA BARRI 258,91

62900002 COLLES CASTELLERES FESTA BARRI 200,00

62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI 1.131,35

62900004 SONORITZACIÓ – IL·LUMINACIÓ FB 3.127,85

62900005 GRUPS MUSICALS – ORQUESTRES FB 2.044,00

62900006 GRUPS HAVANERES FESTA BARRI 950,00

62900007 ROM CREMAT: APROV I PREPARACIÓ

62900008 COBLES I AGRUP SARDA FB 800,00

62900009 ANIMACIÓ INFANTIL FESTA BARRI 605,00

62900010 COL·LABORADORS FESTA BARRI 242,00

62900011 DESPESES VARIES FESTES DEL BAR 129,24

62900012 PIROTÈCNIA FESTA BARRI 290,40

62900013 PUBLICITAT FESTA DEL BARRI 345,20

62900014 INGRESSOS FESTA DEL BARRI

62900015 DESPESES DE CORREU FESTA BARRI

62900016 SERVEIS PROFESSIONALS FB 1.000,86

630. FESTA MAJOR 498,20

63000001 MENJARS I BEGUDES CAPTA FM

63000002 PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR

63000003 DESPESES DIVERSES CAPTA FM

63000004 MENJARS I BEGUDES MATINADES FM 498,20

63000005 PUBLICITAT MATINADES FM

63000006 DESPESES DIVERSES MATINADES FM

631. FESTA DEL PATGE 411,40

63100001 MENJARS I BEGUDES FESTA PATGE

63100002 PUBLICITAT FESTA DEL PATGE

63100003 DESPESES DIVERSES FES PATGE 411,40

632. APORTACIONS A CURSETS

63200001 APORTACIONS A CLASSES DE CUINA

63200002 APORTACIONS A CLASSES D’ANGLES

63200003 APORTACIONS VARIES

633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES 144,06

63300001 ALTRES DESPESES INDEFINIDES 144,06

634. LA MARATÓ DE TV3

63400001 PUBLICITAT ACTES MARATÓ TV3

63400002 MENJARS I BEGUDES MARATÓ TV

63400003 SO I IL·LUMINACIÓ MARATÓ TV3

678. COMPTABILITZACIÓ ROBATORI

67800001 COMPTABILITZACIÓ ROBATORI

 

68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT

680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT

68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ

 

70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS 14.381,00

721. INGRESSOS QUOTES SOCIS 4.290,00

72100001 QUOTES ANUALS SOCIS 4.530,00

72100002 QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA -240,00

722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS

72200000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS

723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI 2.280,00

72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI 2.280,00

724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS 7.551,00

72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA 7.551,00

72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL

72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU

728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS 260,00

72800001 APOR CLASSES D’ANGLES INFANTS 160,00

72800002 APOR. GIMNÀSTICA I IOGA

72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA

72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY

72800005 APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SÒCIA

72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATIU

72800007 APORTACIONS VARIES 100,00

72800008 APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI

72800009 APORT CLASSES D’ANGLES ADULTS

72800010 APORT CLASSES DE FRANCÈS

760. INGRESSOS FINANCERS

76000001 APORT LOTERIES DE CATALUNYA

76000002 APORT LA MARATÓ DE TV3

 

80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE

70. TOTAL INGRESSOS 14.381,00

60. TOTAL DESPESES 18.040,18

RESULTAT DE L’ANY -3.659,18

     
       

Pressupost per al 2022

INGRESSOS ANUALS

 

CONCEPTE IMPORT RESUM

Conveni Ajuntament de Vilafranca 7.500 € TOTAL INGRESSOS 17.900 €

Quotes Socis (Estimació 340) 4.400 € TOTAL DESPESES 17.900 €

Aportacions Comerciants (Es. 85) 4.600 € BENEFICI / PÈRDUA 0 €

Aportacions d’Activitats Diverses 1.200 € ENTITAT SENSE ÀNIM DE LU

Altres 200 €

Total ingressos 17.900 €

 

DESPESES ANUALS

CONCEPTE IMPORT

Telèfon i Internet 600 €

Neteja local social 1.700 €

Festes del Barri: Estiu, Patge Raimon 11.500 €

Assegurances 480 €

Material oficina 440 €

Manteniment informàtic 600 €

Dominis Web, Correu i Facebook 130 €

Publicitat i publicacions 1.200 €

Col·laboracions amb la Festa Major 600 €

Despeses bancaries 350 €

Despeses diverses 300 €

Total despeses 17.900 €

 

Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca 2021:

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada: Any 2020 no es va realitzar per les mesures de la pandèmia Covid 19.
 • Recollida d’incidències, queixes i suggeriments dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2020 hem comptabilitzat un total de 52 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 90% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 75%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments propis per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control més puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 22 correus amb una resposta del 100% i amb una resolució favorable en el 80%.

 • Temes mes importants en els que estem treballant actualment

Ens seguim interessant periòdicament per les negociacions de l’Ajuntament amb Adif sobre la cobertura de la llosa pendent fins al Ponts de Moja. Sabem que es un tema ja molt preocupant per la salut i benestar de molts dels nostres veïns però les dificultats polítiques de negociar dels diferents governs fan que de moment el tema estigui aturat. L’única bona noticia es que ja hi ha un projecte redactat. No cal dir que hi estarem a sobre i seguirem lluitant.

Estem en contacte amb el Departament de Salut de l’Ajuntament per les plagues de rates i coloms i constantment s’estan posant caixes de raticides a les zones afectades però sembla ser que hi una limitació pel benestar de nins, persones i altres animals.

En quant als coloms ara hi ha en marxa una campanya de sensibilització per tal de que els i deixem de donar menjar per evitar la seva superpoblació.

Estem fent un seguiment de la gran quantitat d’embornals que estant obturats per terra, fulles i herbes i estem gestionant la seva neteja amb el Servei d’Aigües de Vilafranca que en son els responsables.

Estem col·laborant activament amb el Servei d’Agents Cívics de l’Ajuntament. Cada dimarts ens visiten al nostre local i intercanviem opinions, queixes, suggerencies pròpies i dels socis i veïns, etc.

Tanmateix amb el Servei de Policia de Proximitat de la Policia Local amb qui també ens entrevistem cada dijous amb el mateix objectiu de proposar millores de civisme, circulació, seguretat, etc.

**********************************************

     
 • Memòria Anual d’Activitats 2021

En ser un document molt complet i voluminós els adrecem a la nostra pàgina web, www.veinspoblenou. .cat o també poden prémer el següent enllaç: https://www.veinspoblenou.cat/memoria-activitats-2019/

 • ACTA ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS DE L’ANY 2021

Vilafranca del Penedès a 1 d’abril del 2022

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS/ES CELEBRADA EL DIA 16-03-22

A les 19.40 hores del dimecres dia 16-03-22 es dona per iniciada aquesta Assemblea General de Socis/es 2021 , amb la presència de 22 socis/es de ple dret, segons llistat segellat i signat que s’adjunta a la present Acta i que es va desenvolupar, segons carta de Convocatòria Oficial del 2-03-22, amb el següent

Ordre del dia :

 1. Lectura i Aprovació, si s’escau, de les Actes de les Assemblees Anuals Ordinàries 2019 i 2020 que com recordaran es van celebrar en format virtual, degut a les limitacions del Pandèmia del Covid 19.

Els presents renuncien a la seva lectura i s’aprova per unanimitat.

 1. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2021.

Presentada als assistents es varen fer alguns aclariments i explicacions de les activitats mes importants de l’entitat en tots els àmbits: Relacions de socis i veïns amb la Administració, principalment amb l’Ajuntament de Vilafranca per temes de civisme, circulació, urbanisme, etc, la nostra assistència i aportacions als diferents Consells Municipals on participem com Igualtat, Convivència, Gent Gran, Drets Socials i Medi Ambient, Activitats culturals com idiomes, tallers de memòria, etc., físiques com gimnàstica i ioga, d’esbarjo com la Festa del Barri, la Festa del Patge, solidaries com la Marató de TV3 i finalment les col·laboracions amb els Administradors de Festa Major amb la Capta i les Matinades.

 1. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2021 i del Pressupost per l’any 2022.

Vàrem presentar als soci/es assistents un document comptable amb el nostre Balanç a 31-12-21, un Quadre explicatiu dels motius de les Pèrdues del 2021 i el Pressupost del 2022. Si algun soci/a vulgues una copia dels indicats documents ens ho pot sol·licitar per correu electrònic a veins@veinspoblenou.cat o passar a recollir pel nostre local social de dilluns a dijous de 10 a 12 hores.

Un cop fets els diversos aclariments sol·licitats tant el Balanç a 31-12-21 com el Pressupost 2022 varen ser aprovats per unanimitat.

Tal com dèiem a la nostra carta de convocatòria estem efectuant gestions davant de l’Ajuntament de Vilafranca per tal ens ajudin a eixugar el dèficit del 2021. Tan aviat tinguem la resposta ja els hi comunicaríem per qualsevol mitjà telemàtic com web, correu electrònic, etc.

 1. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant l’any 2021.

Els presents aproven la relació d’altes i baixes per unanimitat.

 1. Junta Directiva: Per l’assembla d’aquest any es tenien que resoldre les dues qüestions següents:
  • Aquest any deixen la Junta Directiva els nostres companys, el vocal Josep Mª Gejo i el Tresorer Josep Mª Fornos i la Secretària Gemma Gonzalez , tots ells per motius estrictament d’índole personal i familiar. Aprofitem l’avinentesa per agrair-los-hi la seva dedicació dels últims anys i els desitgem lo millor en la seva nova etapa.

S’accepta la seva Baixa per unanimitat.

  • Ratificació de la Junta Directiva restant actual amb quatre membres mes les possibles incorporacions que puguin sorgir de la nostra crida anterior, que té mandat fins el 22 de març del 2022 segons certificat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Després de varis dies de recerca i diverses converses amb socis, veïns i amics, prèvies al dia de l’assemblea, finalment vàrem puguer presentar als nous membres que han acceptat entrar a la junta i que son les senyores Marina Lassa Fernández, Maria Rosa Freixedas Valls i el senyors Isidre Barrado Blanco i Miquel Giner Tarrida.

La Junta Directiva sortint vàrem sol·licitar als soci/es assistents, donada la recent incorporació dels nous membres , que ens autoritzessin a nomenar els nous càrrecs de junta, tan aviat poguéssim celebrar la primera Reunió Extraordinària

de la nova Junta i que finalment es va celebrar el passat dia 31-3-22, on es va votar i aprovar la següent composició:

 • President/a Josep M. Tobella Miralles
 • Sots president/a Joan Padilla Gervilla
 • Secretari/a Marina Lassa Fernández
 • Tresorer/a Miquel Giner Tarrida
 • Vocal Josefina Milà Capellades
 • Vocal Isidre Barrado Blanco
 • Vocal Maria Rosa Freixedas Valls
 1. Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca i altres Administracions.

Es va fer un breu resum i aclariments de tots els temes que ja havíem anunciat a la carta de convocatòria i que es poden consultar àmpliament a la nostra Memòria Anual d’Activitats del 2021 a www.veinspoblenou.cat/Memories Anuals.

 1. Precs i preguntes.

La senyora Anna Llovera i el Sr. Jaume Bel es van interessar pel projecte que vàrem per-presentar de Reforma Integral del C/ Tossa de Mar i les seves consultes les traslladarem a la Regidoria d’Urbanisme. Bàsicament son inquietuds per la pèrdua de places d’aparcament i mobilitat pel barri.

En aquest sentit ens plau anunciar que el dimecres dia 6-04-22 a les 19 hores, al nostre local social, el Regidor d’Urbanisme el senyor Francisco Romero i el seu equip ens vindran a presentar el projecte complet. Els esperem.

I sent les 20.30 hores del dia 16-03-22 es dona per finalitzada aquesta Assemblea General de Socis 2021, de la que la Secretària entrant redacta aquesta acta amb el vist–i-plau del President entrant.

Per la Junta sortint

 

Josep Mª Tobella Fina Milà Gemma González Josep Mª Fornós

President Sots-presidenta Secretària Tresorer

Josep Mª Gejo Joan Padilla

Vocal Vocal

Per la Junta entrant

Josep Mª Tobella Fina Milà Marina Lassa Miquel Giner

President Vocal Secretària Tresorer

Joan Padilla Maria Rosa Freixedas Isidre Barrado

Sots- President Vocal Vocal

************************************************************

 • Dades Econòmiques 2022
 • Esborrany de Tancament Exercici 2022

Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals no s’aprovin en l’Assemblea Anual de Socis 2022 a celebrar no mes tard dels mesos de març o abril del 2023, no es poden considerar definitius.

 • Balanç provisional a 31-12-2022
Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIO     16.569,64
101. FONS ASSOCIACIO   16.569,64  
129. PÈRDUES I GUANYS   33,79  
12900000 PÈRDUES I GUANYS 33,79    
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.602,82
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.602,82  
20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.602,82    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     8.537,89
215. MOBILIARI   5.748,54  
21500001 MOBILIARI 5.748,54    
216. EQUIPS INFORMÀTICS   1.515,17  
21600001 EQUIPS INFORMÀTICS 1.515,17    
217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ   1.274,18  
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIÓ 1.274,18    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
28000001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS      
281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
28100001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI      
       
43. QUOTES SOCIS     30,00
430. QUOTES SOCIS   30,00  
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
43008000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
       
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ      
480. DESPESES ANTICIPADES      
485. INGRESSOS ANTICIPATS      
48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP      
48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN      
       
57. TRESORERIA     5.222,73
570. CAIXA   365,53  
57000001 CAIXA EFECTIU AVPN 365,53    
57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP      
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   4.857,20  
57200001 CAJA MAR 3.501,41    
57200002 BANC SABADELL 1.355,79    
       
60. DESPESES     17.452,41
620. TAXES I TRIBUTS      
62000001 TAXES I TRIBUTS      
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   20,19  
62100001 REPARACIONS I CONSER 20,19    
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
62300001 SERVEIS PROFESSIONALS      
625. PRIMES D’ASSEGURANCES   486,38  
62500001 PRIMES ASSEGURANCES 486,38    
626. DESPESES BANCARIES   697,75  
62600001 DESPESES BANCARIES 697,75    
627 PUBLICITAT   811,73  
62700001 PUBLICITAT GENERAL ASSOCIACIO 549,73    
62700010 DESPESES DE CORREU 262,00    
628. SUBMINISTRAMENTS   3.231,99  
62800010 TELÈFON I INTERNET 601,97    
62800020 DESPESES DE NETEJA 1.449,58    
62800030 DESPESES INFORMATICA 615,53    
62800040 MATERIAL OFICINA 564,91    
62800041 (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ABAC      
629. FESTA DEL BARRI   10.743,88  
62900001 MENJARS I BEGUDES FESTA BARRI 1.119,32    
62900002 COLLES CASTELLERES FESTA BARRI      
62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI 1.358,83    
62900004 SONORITZACIÓ – IL·LUMINACIÓ FB 2.383,70    
62900005 GRUPS MUSICALS – ORQUESTRES FB 1.637,40    
62900006 GRUPS HAVANERES FESTA BARRI 1.149,50    
62900007 ROM CREMAT: APROV I PREPARACIÓ 408,48    
62900008 COBLES I AGRUP SARDA FB 800,00    
62900009 ANIMACIÓ INFANTIL FESTA BARRI 653,40    
62900010 COL·LABORADORS FESTA BARRI 200,00    
62900011 DESPESES VARIES FESTES DEL BAR 100,00    
62900012 PIROTÈCNIA FESTA BARRI 290,40    
62900013 PUBLICITAT FESTA DEL BARRI 461,35    
62900014 INGRESSOS FESTA DEL BARRI      
62900015 DESPESES DE CORREU FESTA BARRI      
62900016 SERVEIS PROFESSIONALS FB 181,50    
630. FESTA MAJOR   790,00  
63000001 MENJARS I BEGUDES CAPTA FM      
63000002 PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR      
63000003 DESPESES DIVERSES CAPTA FM      
63000004 MENJARS I BEGUDES MATINADES FM 750,00    
63000005 PUBLICITAT MATINADES FM 40,00    
63000006 DESPESES DIVERSES MATINADES FM      
631. FESTA DEL PATGE   125,13  
63100001 MENJARS I BEGUDES FESTA PATGE 85,13    
63100002 PUBLICITAT FESTA DEL PATGE 40,00    
63100003 DESPESES DIVERSES FES PATGE      
632. APORTACIONS A CURSETS      
63200001 APORTACIONS A CLASSES DE CUINA      
63200002 APORTACIONS A CLASSES D’ANGLES      
63200003 APORTACIONS VARIES      
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES   125,66  
63300001 ALTRES DESPESES INDEFINIDES 125,66    
634. LA MARATÓ DE TV3   419,70  
63400001 PUBLICITAT ACTES MARATÓ TV3      
63400002 MENJARS I BEGUDES MARATÓ TV 56,70    
63400003 SO I IL·LUMINACIÓ MARATÓ TV3 363,00    
678. COMPTABILITZACIÓ ROBATORI      
67800001 COMPTABILITZACIÓ ROBATORI      
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     17.310,00
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.785,00  
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS 5.055,00    
72100002 QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA -270,00    
722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
72200000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   3.342,00  
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI 3.342,00    
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   8.000,00  
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA 8.000,00    
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU      
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   880,00  
72800001 APOR CLASSES D’ANGLES INFANTS 880,00    
72800002 APOR. GIMNÀSTICA I IOGA      
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY      
72800005 APORTACIONS CESSIÓ LOCAL social      
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATIU      
72800007 APORTACIONS VARIES      
72800008 APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI      
72800009 APORT CLASSES D’ANGLES ADULTS      
72800010 APORT CLASSES DE FRANCÈS      
760. INGRESSOS FINANCERS   303,00  
76000001 APORT LOTERIES DE CATALUNYA 303,00    
76000002 APORT LA MARATÓ DE TV3      
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
70. TOTAL INGRESSOS   17.310,00  
60. TOTAL DESPESES   17.452,41  
RESULTAT DE L’ANY     -142,41
       
       
Pressupost orientatiu pel 2023      
       
INGRESSOS ANUALS

 

CONCEPTE IMPORT RESUM

Conveni Ajuntament de Vilafranca 8.000 € TOTAL INGRESSOS 18.100 €

Quotes Socis (Estimació 350) 4.800 € TOTAL DESPESES 18.100 €

Aportacions Comerciants (Es. 85) 4.100 € BENEFICI / PÈRDUA 0 €

Aportacions d’Activitats Diverses 1.200 € ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE OK

 

Total ingressos 18.100 €

 

DESPESES ANUALS

CONCEPTE IMPORT

Telèfon i Internet 1.560 €

Neteja local social 1.700 €

Festes del Barri: Estiu, Patge Raimon 11.000 €

Assegurances 500 €

Material oficina 600 €

Publicitat i publicacions 1.200 €

Col·laboracions amb la Festa Major 800 € Miquel Giner Tarrida Josep Mª Tobella

Despeses bancàries 500 € Tresorer President

Despeses diverses 240 €

Total despeses 18.100 €

 

     
 • Política de Privacitat:

Durant l’any 2022 hem seguit adaptant les nostres estructures a les exigències de la nova Llei de Protecció de Dades, tot incorporant als nostres formularis, pàgina web i Facebook, correu electrònic, etc. les mesures que indica aquesta llei.

*********************************************

 • Pàgina Web i Correu Electrònic:

Aquest any 2022 hem anat millorant tant l’aspecte com les funcionalitats de la nostra pàgina web per facilitar-ne l’ús i la navegació entre els diferents continguts. La principal novetat és que hem passat a disposar d’un únic menú que, tot i ser més llarg per raó del gran contingut del web, és més fàcil de passar de secció a secció. Tanmateix, durant el 2019, hem seguit alimentant amb els nostres continguts, activitats, notícies i informacions municipals d’interès per als nostres socis i veïns, el nostre web i el nostre Facebook.

Aquest any 2021 hem potenciat la nostra pàgina Instagram, on de mica en mica anirem penjant els nostres continguts i les nostres informacions.

     
       
 • Activitats de Formació, Lleure, Festes del Barri i altres
 • Anglès per a adults: 4/5 grups de màxim 8 persones amb dues hores setmanals de classe i un total de 28 alumnes aquest 2022.

Mes informació al web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Adults.

Cursos d’anglès, bàsicament de conversa per a adults, de diferents nivells, basats en la conversa, impartits per la nostre professora nadiua, Ingrid Vilanova Karlson.

Horaris a concretar segons el nivell dels alumnes. Majoritàriament al matí i amb possibilitat de tardes.

 • Anglès per a infants: Diferents grups i nivells amb 25 hores setmanals de classe i un total de 27 alumnes aquest 2022.

Mes informació al web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Infants.

Cursos complets de diferents nivells dirigits a infants i joves i impartits per la nostra professora Sra. Regina Pausas. Contactar al tel. 669236932.

 • Classes de Francès: Diferents grups i nivells amb 3 hores setmanals de classe i un total de 12 alumnes aquest 2022. Més informació a la professora Anna Llovera Lloveras tel 675 475 013.

Mes informació al Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes Català/Francès

 • Gimnàstica de Manteniment: Aquest 2022 hi han passat un total de 65 alumnes.

Mes informació al Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Gimnàstica

Gimnàstica de manteniment dirigida per la nostra monitora Sra. Meri Fernández.

Els horaris són: Dilluns i Dimecres:   Matí de 8,45 a 9, 45 hores.

Dilluns i Dimecres:   Tarda de 19 a 20 hores. De Dilluns a Dijous:  De 20:30 a 21:30 hores.

Contactar al telèfon 676468065 i correu pasapasmeri@gmail.com

 • Tai Chi: Aquest activitat actualment esta en període de renovació. 

Més informació al Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Bitlles Catalanes

A la nostra associació existeix un Grup de Bitlles Catalanes i que regularment entrena i juga al Parc Tívoli. Contactar amb Jaume Llordes al telèfon 659459625. 

 • Classes d’informàtica per Adults: Sense dades 2022
 • Tallers de Memòria per Gent Gran: Sense dades 2022
 • Sessions d’Escolta i Equilibri Emocional: Sense dades 2022
 • Classes de Dansa Oriental: Sense dades 2022
 • Cessió del local social: Aquest 2022 s’han realitzat 8 reunions de diversa indole.

L’associació cedeix  les seves instal·lacions per fer activitats diverses que precisin els nostres associats, com per exemple:

 • Reunions de Comunitats de Propietaris
 • Reunions d’altres entitats
 • Actes d’empresa
 • Etc.

Disposem d’una sala gran polivalent i una de petita per a reunions. Tenim  Zona Wifi.     

La utilització del local es totalment gratuïta i els únics requisits són ser soci de l’Associació i  deixar el local netejat i en perfectes condicions d’ús.

Mes informació a l Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Cessio del Local.

 • Classes de Cuina: Activitat descatalogada
 • Classes d’Acordió: Activitat descatalogada
 • Taller de Manualitats. Activitat descatalogada
 • Classes de Country: Activitat descatalogada
 • Bitlles Catalanes: Activitat descatalogada donat que ja són una entitat social i jurídica independent de la nostra entitat.
 • Classes de Ganxet Creatiu: Aquesta activitat ha estat descatalogada per canvi d’orientació de la Fundació Nou Pops que organitzava aquestes classes.

Actualment aquesta Associació de Veïns ha establert un Acord de Col·laboració amb Nou pops, entitat sense ànim de lucre, en el sentit que li cedim dos dissabtes al mes el nostre local social per les seves activitats solidàries.

 • Festa d’Estiu del Barri:

Amb el suport de

FESTA DEL BARRI POBLE NOU: Dies 10, 11 i 12 de juny del 2022

DIVENDRES DIA 10-06-22 – Els actes es faran tots seguits

 • A les 20.30 hores a l’escenari del Parc Tívoli: “Pregó de la Festa de Barri 2022” a càrrec del nostre veí el conegut vilafranquí “Jesus Velacoracho Jareño”, investigador i divulgador de les histories del vi, de la gastronomia i de la cultura, que de ben segur ens farà passar una bona estona amb els seus coneixements, tot parlant dels… “50 anys de Paisatge i Paisanatge del Poble Nou”

 • En acabar, “Traca d’inici de Festa” a càrrec de “Els 3 Mosqueters” amb l’aportació de música i só per part de “JBD Sonoritzacions”

LOGO JBD nous colors 2013-2

 • Tot seguit, a l’escenari del Parc Tivoli: “Classe oberta i Ballada de Swing”, per gentilesa dels grups “Swing Vilafranca” i “Penedès Swing” . Tots/es a ballar!

 

Nota important: Durant la vetllada hi haurà un petit “Servei de Bar” , per gentilesa de “Bar l’Artesà”, limitat a entrepans de pernil i botifarra blanca i de begudes, cervesa, coca-cola i aigua a un preu únic de 5 euros. Entrepà sol: 3 euros i beguda sola: 2 euros.

“Així podreu gaudir de la jornada tot reposant forces al mateix Parc Tívoli”

DISSABTE DIA 11-06-2022

 • De 12 h a 15 hores del migdia, al Parc Tívoli, els “Administradors i Administradores de la Festa Major de Vilafranca” d’enguany, organitzen un “Vermut Electrònic” , amb el “Dj. Joan Sadurní”.

“Us esperem per fer un tast de Festa Major”

L’objectiu és apropar la més típica al nostre barri, començar a fer caliu i poder conèixer el quintet de #lamésdesitjada. La barra amb vermut, begudes diverses i pica-pica serà a preus populars i també es podrà adquirir el marxandatge d’aquest any.

 • A partir de les 18 hores els actes es faran tots seguits.
 • A les 18 hores a la pista del Parc Tivoli: “Espectacle Infantil” a càrrec del conegut “Gran Gabini Show” que de ben segur farà passar una molt bona estona als nostres infants.

 • En acabar “Xocolatada” per gentilesa del “Restaurant la Garnatxa”, “Catànies Via i les Fleques Rius, Parés i Mitjans”.

 • A les 19.30 hores, a la pista del Parc Tívoli, “Mostra de Balls” per gentilesa de les ballarines del “Casal d’Avis del Tívoli”, acompanyades pel “Grup de Gimnastes de la nostra Associació” i dirigides per la seva professora “Meri Fernàndez”.

 

 • A les 21 hores a la pista del Parc Tívoli, “Gran Ball de Vetlla” a càrrec del reconegut grup musical del nostre barri, “Swing Family”.

Nota important: Durant la vetllada hi haurà un petit “Servei de Bar” , per gentilesa de “Bar l’Artesà”, limitat a entrepans de pernil i botifarra blanca i de begudes, cervesa, coca-cola i aigua a un preu únic de 5 euros. Entrepà sol: 3 euros i beguda sola: 2 euros.

“Així podreu gaudir de la jornada tot reposant forces al mateix Parc Tívoli”

DIUMENGE DIA 12-06-22

 • A les 10 hores del matí al Parc Tívoli: Exhibició de “Bitlles Catalanes” per gentilesa del “Grup de Bitlles de Vilafranca” i dirigits per en “Joan Bermudez”.

 • A les 12 hores al Parc Tívoli: “Ballada de Sardanes” a càrrec de la “Cobla Catània de Vilafranca”.

 • A les 18 hores, al Parc Tívoli: “Concert d’Havaneres” a càrrec del “Grup Xató” de Vilafranca.

 • A la mitja part se servirà “Rom Cremat”, preparat per en “Raimon Cuyàs”, per gentilesa de “l’Associació de Veïns del Poble Nou”

 • A les 20 hores i com a cloenda de la festa, a l’Església de Fàtima, “Missa de la Festa del Barri”, pregant pel barri i per tots els seus veïns. Aquesta missa està organitzada per les “Parròquies de Vilafranca” i la celebrarà mossèn “Xavier Aymerich”.

 • En acabar la missa a la mateixa església, “Concert de piano i polifonia” amb la reconeguda coral vilafranquina, “Coral Kandenit” acompanyades del pianista “Xavier Sabaté Condis”

I per finalitzar, us informem “en primícia”, de que ens hem adherit a Loteries de Catalunya”, tot firmant un “Acord de Col·laboració”, mitjançant l’establiment de “Ca la Madrona”, per tal d’oferir al nostres associats, veïns i amics, la nova loteria “La Dooble”, que nomes la podem utilitzar les entitats sense ànim de lucre i de la que us fem una petita presentació.

Així es que, durant els tres dies de la Festa del Barri, els membres de la Junta i altres col·laboradors

els convidarem a participar en aquest nou, interessant i social joc. I en podrem seguir comprant

fins el dia 3-12-2022. Gràcies!

“QUE GAUDIM DE LA NOSTRA FESTA AMB SEGURETAT I RESPONSABILITAT I FINS A LA PROPERA”

Organitza Amb el suport de

“MOLTES GRÀCIES A TOTS I A TOTES PER FER-HO POSSIBLE I VISCA EL NOSTRE ESTIMAT BARRI DEL POBLE NOU”

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat//Festes del Barri/Festa del Barri.

************************************************

 • El Patge Raimón a l’Associació de Veïns

    

El Patge Raimon a l’Associació Veïnal del Poble Nou, el proper dimecres 28-12-22

EL PATGE RAIMÓN, CARTER DE SES MAJESTATS, ELS REIS MAGS D’ORIENT, ANUNCIA LA RECOLLIDA DE CARTES AL LOCAL SOCIAL DE L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL BARRI DEL POBLE NOU, AL C/ TOSSA DE MAR 13, BAIXOS

Dimecres, 28 de desembre del 2022 de 17.30 a 20 hores  

Berenar i aigua per la nostra Mainada per gentilesa de l’Associació de Veïns.

Música Ambiental ambo les típiques Cançons de Nadal i altres per gentilesa de JBD Sonoritzacions.

Taller de Pintures per gentilesa dels Monitors/es del MIV, Moviment Infantil de Vilafranca.

         * * * ESPEREM A TOTES LES FAMÍLIES * * *

Mes informació al Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/ El Patge Raimon

 • Matinal a benefici de la Marató de TV3:

PARC NADALENC A BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3

Lloc: Parc Tivoli Diumenge 17-11-22 Horari: De 12 a 14 hores.

 • A les 12 hores, per començar gaudirem de “L’Actuació de Golden Dance Lab”. Golden Dance Lab, l’acadèmia de danses urbanes dirigida per Mar Vidal i Elisa Medrano, farà una petita mostra de les disciplines que treballen a les seves classes: “Hip Hop, Comercial, Locking i Popping”. Animeu-vos a ballar al seu gran ritme.
 • Durant la jornada gaudirem d’un “Parc Nadalenc”, on podreu adquirir, el objectes nadalencs realitzats per les gimnastes de “L’Associació de Veïns del Poble Nou” i pels integrants del “Casal d’Avis del Tívoli”.
 • També podreu gaudir de “Tirades solidaries de Bitlles Catalanes” per gentilesa del “Club de Bitlles Catalanes de Vilafranca”. Vols aprendre a jugar?

 

Vine a fer bategar el teu cor per tal de que, altres cors també puguin bategar amb força i amb plena salut.

“US ESPEREM A TOTS I A TOTES”

“ FEM BARRI I FEM-LO SOLIDARI”

 • Col·laboració amb els Administradors de la Festa Major de Vilafranca:
 • Capta de Festa Major al Tívoli i Matinades de Festa Major al barri
 • CAPTA FM 2022
 • Els administradors i les administradores de la Festa Major de Vilafranca 2022 repeteixen el format dels últims anys  per la Capta de Festa Major als Barris.
 • Per el que fa al nostre barri, el dijous dia 18-08-22, entre les 18 i les 20:30 hores, al Parc del Tivoli, hi haurà un punt de venda dels programes, a disposició de tots els nostres socis, veïns, comerciants, entitats i amics. L’acte estarà amenitzat amb per el Ball dels Pastorets, Ball del Drac i Ball de les Cotonines. 
 • Per aquest any tenim una interessant sorpresa: Ens col·laborarà el MIV, Moviment Infantil de Vilafranca que enguany celebraran el seu 50 Aniversari, que ens oferiran tallers de pintar cares i jocs populars.
 • Tanmateix i com a aportació de la nostre Associació de Veïns,  posarem a disposició de la  canalla assistent, aigua i pastes.
 • ¡Us animem a passar una bona estona al Parc Tivoli!
 • MATINADES  FM 2022
 • Com cada any el dimarts dia 30-08-22 a les 7 del mati a la Plaça de la Vila,  hi haurà l’inici de les Matinades de la Festa Major 20122. Tal com es habitual la matinera cercavila es dirigirà cap al nostre barri, fent una ruta per diferents carrers, per finalitzar al nostre entranyable Parc Tivoli, on aquesta Associació de Veïns, tal com es ve fent des de  molts anys, tindrem preparats uns entrepans que acompanyarem amb aigua un bon Cava del Penedès.
 • Enguany disposarem de dues colles de grallers: Pendent de confirmació.

¡US DESITGEM UNA MOLT BONA FESTA MAJOR 2022!

Mes informació al Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/ Festa Major de Vilafranca al Barri

 • Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada: Any 2022 no es va realitzar.
 • Recollida d’incidències, queixes i suggeriments dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2022 hem comptabilitzat un total de 32 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 70%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments propis per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control més puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 12 correus amb una resposta del 100% i amb una resolució favorable en el 80%.

Temes mes importants en els que estem treballant actualment

Lamentem el tenir que informar, donada la lentitud de les negociacions, ens seguim interessant periòdicament per les negociacions de l’Ajuntament amb Adif sobre la cobertura de la llosa pendent fins al Ponts de Moja. Sabem que es un tema ja molt preocupant per la salut i benestar de molts dels nostres veïns però les dificultats polítiques de negociar dels diferents governs fan que de moment el tema estigui aturat. L’única bona noticia es que ja hi ha un projecte redactat. No cal dir que hi estarem a sobre i seguirem lluitant.

Continuem fent seguiment de les plagues de rates i coloms.

Estem fent un seguiment de la gran quantitat d’embornals del barri que estant obturats per terra, fulles i herbes i estem gestionant la seva neteja amb el Servei d’Aigües de Vilafranca que en son els responsables i ens plau informar que durant aquest mes de gener s’estan netejant els embornals del nostre barri.

Estem col·laborant activament amb el Servei d’Agents Cívics de l’Ajuntament. Cada dimarts ens visiten al nostre local i intercanviem opinions, queixes, suggerencies pròpies i dels socis i veïns, etc.

Tanmateix amb el Servei de Policia de Proximitat de la Policia Local amb qui també ens entrevistem cada dijous amb el mateix objectiu de proposar millores de civisme, circulació, seguretat, etc.

En aquest sentit estem insistint amb el importants problemes de les defecacions dels gossos, patinets per les voreres, botellons a diferents indrets del barri i qualsevol acte d’incivisme que es detecti o ens informin.

Pla de Millora Urbana 2021-2023: Tal com ja vàrem informar l’any anterior, a traves de la nostra web i altres xarxes socials, l’Ajuntament de Vilafranca i en relació al nostre barri, tenia previst realitzar algunes obres de manteniment de voreres i carrers i tanmateix ens varen informar de dos grans projectes tal com son la remodelació dels carrers Germanor i Tossa de Mar.

L’obra mes important es la “Reforma integral del C/ Tossa de Mar” de la que actualment ja estant acabades les obres de la 1ª i 2ª fases, s’estan realitzant les de la 3ª i 4ª fases amb una previsió d’acabat durant el mes de març 2023.

En el període de realització d’aquests obres estem col·laborant tant amb les propostes, suggerencies i queixes dels nostres veïns, tant com en les propostes que ens hem anat coordinant amb el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament. I no cal dir que ho seguirem gestionant fins al final de les obres.

 • Col·laboració amb la “Campanya Nadal Solidari per a la Gent Gran

Un any més l’Associació de Veïns del Poble Nou, col·labora amb les “Regidories de Serveis Socials i de la Gent Gran de l’Ajuntament de Vilafranca” en la seva “Campanya Nadal Solidari  per a la Gent Gran”, que consisteix en visitar als avis i avies mes grans de 80 anys i que viuen sols o soles al nostre barri. 

Aquestes visites, enguany, les  gestionen els membres de la nostra Junta Directiva,  les nostres professores i monitores, socis i sòcies voluntàries de l’AV i diversos voluntaris/es veïns del barri que venen efectuant aquesta interesant labor des de ja fa molts anys. 

Es fa entrega d’un petit obsequi que, aquest any consta d’una caixa de catànies i un estoig de roba  amb clauer, que ha estat confeccionat per gentilesa del “Grup de Manualitats  del Casal d’Avis del Tívoli”.

Tanmateix durant aquestes visites i de forma totalment discreta i anònima s’intenta fer una petita comprovació del benestar d’aquestes persones i cas de detectar alguna problemàtica es comunica als responsables de la Regidoria de la Gent Gran qui actuen d’immediat per resoldre el possible cas plantejat. 

Tots els que participem en aquesta entranyable campanya ens sentim molt orgullosos  i satisfets ja que, de cada persona que visitem, ens emportem el seu profund agraïment i la bona estona que passem amb ells i elles. 

* * * FEM BARRI TAMBÉ PER LA NOSTRA GENT GRAN * * * 

 • Participació ens els diferents Consells Municipals.

Des de fa uns quant anys estem participant i col·laborant activament en les reunions, els treballs, propostes i resolucions dels diferents consells municipals en els que hi tenim representació i que son…

 • Consell Municipal de Igualtat, Solidaritat i Cooperació a traves de la Marina Lassa.
 • Consell Municipal del Habitatge traves d’un representant elegit per les 8 AV de Vilafranca.
 • Consell Municipal del Medi Ambient a traves d’Isidre Barrado.
 • Consell Municipal de Drets Socials a traves de Mª Rosa Freixedas.
 • Consell Municipal de la Gent Gran a traves de la Fina Milà.
 • Consell Municipal per la Convivència i Policia a traves de Miquel Giner.
 • Reunions i treballs amb Urbanisme, Via Publica, Pla de Mobilitat, etc. a traves d’en Joan Padilla.
 • Reunions i treballs amb Alcaldia i altres Regidories, resta d’Administracions Publiques i relacions amb altres entitats i associacions, a traves d’en Josep Mª Tobella, sempre acompanyat del vocal encarregat de l’àrea.

****************************************

Altres activitats

Les poden consultar totes a la nostra Memorial Anual d’Activitats de l’any 2022 i d’entre totes volem destacar la Matinal Anual en benefici de la Marató de TV3 en que enguany es varen recaptar 1.000 euros, les diferents col·laboracions amb altres entitats del barri com el Moviment Infantil de Vilafranca, el Casal d’Avis del Tívoli, etc.

Amb motiu del mes de 40 anys de història de la nostra entitat tenim previst organitzar un Concurs pel disseny d’un nou Logotip.

Ens volem seguir obrint al barri i en aquest sentit estem preparant la nostre presentació de qui som i que fem per les escoles, llars infantils i resta d’entitat del nostre barri.

I pel 2023 què…

 1. Administració general de l’Associació: En primer lloc continuar i complir amb els actes administratius propis de l’Associació com són la celebració de l’Assemblea General de Socis durant el primer semestre de l’any i les habituals reunions mensuals de la Junta Directiva. Tanmateix continuar assistint a les reunions dels diferents Organismes als quals pertanyem i/o i tenim relació com són l’Ajuntament de Vilafranca i dins d’ell, la Comissió per la Convivència i Mediació, la de Policia de Barri, la d’Igualtat, la de la Gent Gran, la de Medi Ambient, la d’Habitatge, etc.

També tenim representació al Consell Municipal de Serveis Socials i al Consell de Sercom, Radio i TV de Vilafranca. També continuar amb les reunions que es s’estan efectuant amb les altres associacions de veïns i associacions diverses de Vilafranca per tractar els temes que siguin del nostre mutu interès i/o que estimem siguin d’utilitat per els nostres socis i veïns.

 1. Gestió Comptable i Fiscal: Complir amb les obligacions fiscals pertinents. Portar la comptabilitat adequada a la llei. Presentació Model 347 a Hisenda. Presentar tota la documentació comptable i de gestió a l’Ajuntament de Vilafranca per tal de renovar la Subvenció Anual que rebem segons Conveni.
 2. Comunicació amb els socis: Tema pendent dels dos últims anys i que ens costa molt d’acabar de definir. Un altre tema molt important per nosaltres és millorar considerablement la nostra relació amb els socis i veïns del barri. En aquest sentit i en el referents als nostres socis, i tot aprofitant les prestacions del nostre nou programa informàtic de gestió (Veure inversió 2014) hem fet, estem fent i farem una contundent tasca per poder actualitzar totes les dades dels socis i així complir també amb tot el que estipula la protecció de dades. Aquí sol·licitem dels nostres socis siguin tan amables d’actualitzar totes les seves dades bé a través del web a l’apartat socis, bé per correu electrònic o bé presencialment al nostre local social.
 3. Campanya Captació de nous Socis: L’any 1977 un entusiasta grup de veïns va impulsar la creació de la nostra associació amb l’objectiu de potenciar la convivència veïnal, fomentar iniciatives culturals, esportives, espectacles, etc. i ser un canal de comunicació entre el barri i l’Ajuntament.

Cal agrair a les diferents juntes que han anat passant al llarg dels anys el seu esforç en col·laborar a la millora del nostre barri i potenciar les diferents activitats que porta a terme aquesta associació.

També cal agrair a totes aquelles persones anònimes que, de forma totalment desinteressada, han i estant col·laborant, any darrere any, en les nostres activitats i en les nostres celebracions, tal com és la nostre entranyable Festa del Barri que celebrem cada mes de Juny.

Les finalitats de la nostra associació són:

 • Donar suport a les reivindicacions veïnals, que es creguin oportunes, de cara a la millora del barri.
 • Col·laborar amb les diferents administracions, fer el seguiment, o formar part de comissions en les accions que promoguin millores per la qualitat de vida dels ciutadans del nostre Barri.
 • Facilitar activitats formatives i de lleure per els nostres associats. 
 • Doncs partint d’aquestes importants dades històriques i del bon fer del nostres antecessors als quals volem deixar constància del nostre agraïment per la bona tasca feta, creiem que en un barri on som uns 8.000 veïns, segons les últimes dades facilitades per l’Ajuntament de Vilafranca, tenir una base social de 250 socis és molt poc i ens agradaria incrementar el nostre nombre de socis i sòcies d’acord amb la demografia del barri.
 • Com més siguem més força podrem fer en les diverses reivindicacions que vagin sorgint al llarg dels anys i com més siguem més i millors coses podrem fer i oferir ja que disposaríem de més recursos, tant humans com dineraris.
 • En aquest sentit fem una crida a tots els nostres veïns i comerciants per tal que qui ho desitgi pugui venir a col·laborar amb la junta i amb les diverses activitats que es desenvolupen i es puguin desenvolupar en el futur i el que desitgi només col·laborar com a soci o sòcia serà molt benvingut. Ànims! Penseu que nomes són 15 euros a l’any de quota. Us podeu fer socis a través de la pàgina web, pestanya “No Socis”, per correu electrònic o per visita al nostre local social.
 1. Llei de Protecció de Dades: En aquest apartat de la Llei de Protecció de Dades ja hem adaptat la nostra pàgina web i el nostre correu electrònic a dita llei en el sentit que ja qualsevol persona pot utilitzar el drets que li atorga aquesta important llei. Per el 2021 el nostre objectiu és continuar amb l’actualització de totes les dades dels nostres socis i obtenir la seva firma, ja sigui en document ja sigui a través del web, per tal de donar total compliment a aquesta important llei.
 2. Llei de Transparència: Seguir donant-li compliment.
 3. Col·laboració amb el Comerç del Barri: De moment, a través de les nostres xarxes socials, venim animant als nostres socis i veïns, durant tota la pandèmia i ara mes que mai que es quedin a

comprar a les mes de 100 botigues, establiments i professionals que tenim establerts al Barri del Poble Nou.

 1. Fem Barri: Continuarem vetllant per la millora del nostre barri en general i molt especialment per les obres pel cobriment total de la via fins al pont de Moja. En aquest apartat volem deixar constància de la gran sensibilitat que tenim per aquest tema i ens posem al servei dels veïns i veïnes afectats per el que precisin. Sàpiguen que tenen tot el nostre suport.

Tanmateix seguirem tutelant i vetllant les obres en instal·lacions urbanístiques, de lleure, etc., pendents.

I estem a disposició de tots els nostres socis i veïns en general del Barri del Poble Nou, per gestionar qualsevol tema que sigui de la seva preocupació.

Associació de Veïns del Poble Nou – La Junta Directiva a 31-12-2022

Josep Mª Tobella Joan Padilla       Miquel Giner Marina Lassa

Presidència     Sots-presidència     Tresoreria         Secretaria

Fina Milà Mª Rosa Freixedas Isidre Barrado

Vocal Vocal Vocal

*************************************************************