Dimarts,23 d'abril de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Informació Municipal d'interés

Audiència publica sobre el Pressupost Municipal 2019, el proper dilluns, 5-11-18 a les 19 hores

 

Nota de premsa de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Dilluns 5 de novembre hi haurà la sessió d’audiència sobre el pressupost municipal del 2019

El proper dilluns 5 de novembre, a les 19h, se celebrarà al saló de sessions de la Casa de la Vila una audiència pública d’exposició del projecte de pressupost municipal per a l’any 2019.

Aquesta audiència pública, que anirà a càrrec del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals i Hisenda, Aureli Ruiz, i del tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Territorial i Serveis Urbans, Francisco Romero, es farà prèviament al debat del pressupost per part del ple municipal que es farà en les properes setmanes.

Les audiències públiques són un instrument d’informació i de participació ciutadana previst en el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Poden versar sobre qualsevol matèria de competència municipal i se celebren amb l’objectiu que les entitats i els ciutadans interessats puguin rebre oralment de l’Ajuntament informació de certes actuacions o puguin formular verbalment els seus suggeriments o propostes. Les sessions d’audiència són públiques i estan obertes a la participació de qualsevol ciutadà o ciutadana.

29 d’octubre de 2018