Divendres,1 de març de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Informació Municipal d'interés

Al Poble Nou ja disposem, permanentment, del Policia de Barri

Es consolida el Servei de Policia de Proximitat al nostre Barri

El passat dia 24 de gener del 2017  els Responsables de la Policia Local ens van venir a informar, a aquesta Associació de Veïns,  de la implementació definitiva i constant de la figura del Policia de Proximitat assignada al nostre barri. L’equip de treball està format per dos agents que treballaran en diferents torns.

Els agents del servei de policia de barri es desplacen a peu, amb bicicleta i en scoter, la qual cosa permet aconseguir una major proximitat, s’evita l’ús de vehicles contaminants i es dóna exemple de sostenibilitat ecològica a la ciutadania. Tanmateix efectuen altres desplaçaments en cotxe patrulla per temes d’urgències.

L’objectiu és dotar de major seguretat limitar les conductes incíviques d’aquelles minories que no respecten els drets i no compleixen amb els seus deures com a ciutadans. 

Durant les primeres setmanes de servei la seva labor serà bàsicament, donar-se a conèixer als comerciants i veïns, informar-se de les accions incíviques, problemes de circulació, etc. que siguin mes freqüents al nostre barri, per ja en una segona etapa i en cas de necessitat, passar a l’acció sancionadora que correspongui per cada cas. 

Vinculació amb les Associacions de Veïns

Un altre aspecte important que s’està treballant és la vinculació del policia de barri amb les associacions de veïns. L’objectiu de la Policia Local és que les Associacions de Veïns puguin facilitar que els veïns i veïnes puguin adreçar-se als agents personalment

Un altre punt clau del desplegament de la policia de barri és la presència a l’espai públic en punts estratègics com són els parcs i les places de la vila. La presència dels agents intentarà reduir els actes incívics que afecten la normal i pacífica convivència de la ciutadania.

En definitiva, la filosofia del servei de policia de barri es fonamentarà en una línia de treball proactiu, que intentarà afavorir la prevenció de conductes incíviques i d’infraccions que atemptin contra la convivència i l’estat de la via pública.

Per tant convidem a tots els nostres socis, veïns, entitats del barri , etc. que observin alguna actitud incívica, infracció, etc. ens les comuniqueu mitjançat una visita al nostre local social al C/ Tossa de Mar 13, per correu electrònic veins@veinspoblenou.cat, i nosaltres en donaríem immediat trasllat al nostre Policia de Barri. 

“Us animem a confiar i participar del nou servei, per tal de que la seva implementació, esdevingui un èxit total en benefici d’un barri mes net, mes cívic i amb una gran i pacifica convivència

 

jo-et-cuido-670x300

*********************************************