Divendres,1 de març de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Sin categoría

Avui, dilluns 14 de novembre a les 19 hores, hi haurà la sessió d’audiència sobre el pressupost municipal del 2017

Dilluns 14 de novembre hi haurà la sessió d’audiència sobre el pressupost municipal del 2017

L’audiència es farà prèviament al debat del pressupost per part del ple municipal que està previst que tingui lloc el proper dimarts 22 de novembre.

El proper dilluns 14 de novembre, a les 19h, se celebrarà al Saló de Sessions de la Casa de la Vila una audiència pública d’exposició del projecte de pressupost municipal per a l’any 2017. Aquesta audiència pública, que anirà a càrrec del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals i Hisenda, Aureli Ruiz, i del tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Serveis Urbans, Francisco Romero, es farà prèviament al debat del pressupost per part del ple municipal que està previst que tingui lloc el proper dimarts 22 de novembre.

Les audiències públiques són un instrument d’informació i de participació ciutadana previst en el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Poden versar sobre qualsevol matèria de competència municipal i se celebren amb l’objectiu que les entitats i els ciutadans interessats puguin rebre oralment de l’Ajuntament informació de certes actuacions o puguin formular verbalment els seus suggeriments o propostes. Les sessions d’audiència són públiques i estan obertes a la participació de qualsevol ciutadà o ciutadana.

eix-presentacio-en-audiencia-publica-de-la-proposta-de-pressupostos-municipals-de-2014-41540

**************************************************************