Dilluns,15 de juliol de 2024
Informació Municipal d'interés

Canvis en les parades de les línies 1 i 2 del bus urbà de Vilafranca

Nota de premsa  de l’Ajuntament de Vilafranca

Canvis en les parades de les línies 1 i 2 del bus urbà de Vilafranca

A partir del proper dimarts 13 de març, es posaran en marxa un seguit de millores en el recorregut sobretot de la L1 (vermella) del bus urbà de Vilafranca. Aquestes millores consistiran bàsicament en l’ampliació de la cobertura del bus a la zona del barri Molí d’en Rovira i a les zones properes a les estacions de tren i bus.

Les millores són les següents:

L1 (vermella)

– Parada nova a Melió/av. Barcelona, on actualment ja hi para la L2 (verda).

– Parada nova a Estació de Tren/Comerç, per facilitar el servei als usuaris del tren).

– La parada que feia a l’interior de l’Estació de Busos passarà ara al c/ Camp del Cellerot, on ja hi té parada la L2 (verda).

L2 (verda)

– S’anul·la la parada del Moja/Ramon Freixas i es torna a habilitar la parada al Moja/Ignasi Iglesias.

Els horaris de pas per aquestes parades seran els següents:

L1 (vermella)

  • Parada Melió / av. Barcelona, cada hora i 14’

  • Parada Estació Tren / Comerç, cada hora i  16’

  • Parada Camp del Cellerot / Estació de Busos, cada hora i 3’

L2 (verda)

  • Parada Ignasi Iglesias/Moja, cada hora i 37’

Aquestes modificacions alteraran el minut de pas per les parades de la línia L1 (vermella), per la qual cosa és important revisar els horaris que estaran publicats a la web de l’Ajuntament http://www.vilafranca.cat/html/infoiactualitat/busurba.html i als mateixos pals de les parades.

7 de març de 2018