Diumenge,16 de juny de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Socis

CRIDA URGENT ALS SOCIS/ES PER ACTUALITZAR DADES, DE FORMA OBLIGATÒRIA- GRÀCIES, PER COMPLIR AMB LA NOVA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

  

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou  

G59163980

C/ Tossa de Mar nº 13, baixos

veins@veinspoblenou.cat

www.veinspoblenou.cat

www.facebook.com/veinspoblenou.cat                                                                                                

08720-Vilafranca del Penedès  

 

Vilafranca del Penedès a vint i sis de setembre del 2018

Benvolgut soci/a:

Ens posem en contacte amb vostè a fi i efecte de sol·licitar la seva col·laboració en dos temes que son de vital importància pel bon funcionament administratiu i normatiu de la nostra i seva Associació de Veïns.

  1. Ens trobem que les entitats bancaries, ja no converteixen automàticament els antics comptes de les antigues marques, com Caixa Penedès, Caixa Catalunya, etc., i per aquest motiu els sol·licitem els seus numero de compte corrent amb el Codi IBAN complert. Sàpiguen que de la remesa de la Quota Soci 2018 ens han estat retornats uns 60 rebuts per aquest problema. Agrairem la seva especial col·laboració.

  1. Aquest any 2018, hi ha hagut una potent reforma de la Llei de Protecció de Dades, en concret el Reglament 679/2016 en que s’incrementen les mesures de protecció de dades dels membres dels diferents col·lectius i per tant precisem disposar de totes les seves dades actualitzades i disposar dels diversos consentiments, com per exemple poder utilitzar el numero de compte corrent per domiciliar la quota soci, el seu permís per enviar-li correspondència, el seu consentiment d’imatge, etc.

Per tant i a la vista de tot l’exposat els preguem i els agrairem es serveixin emplenar el document que hi ha al revers d’aquesta mateix carta i que ho poden fer a traves de les següents opcions:

  • Emplenant amb totes les seves dades i signant el document del revers i entregant-lo en ma al Sr. Antoni Juncosa, el nostre col·laborador que li haurà fet entrega d’aquesta carta.

  • Entrant a la nostre web, www.veinspoblenou.cat, clicar a la pestanya Socis/No Socis, clicar a la sots pestanya Socis: Formulari de Modificació, emplenant totes les seves dades i la firma i enviament es automàtic tot clicant “Enviar”.

Sàpiguen que aquesta petició es de vital importància que ens sigui corresposta per els motius indicats.

Li mostrem el nostre mes sincer  agraïment d’antuvi, restem a l’espera de la seva resposta i rebi una cordial salutació.

Josep Mª Tobella

Secretari

*******************************************************************************       

               

 Formularia d’Alta/Modificació dades soci/a

Nom i Cognoms (obligatori)

Domicili (obligatori)

Codi Postal (obligatori)

Població (obligatori)

Telèfon fixe (obligatori)

Telèfon mòbil (obligatori)

email (obligatori)

NIF (obligatori)

Compte bancari amb IBAN (obligatori)

· Accepto les Polítiques de Privacitat i estic conforme amb l’Avís
Legal
.

· Accepto el consentiment d’us d’imatge

· Autoritzo a incorporar les meves dades en els fitxers de l’Associació.

· Autoritzo a rebre informació publicitària o promocional de l’Associació.

· Autoritzo a rebre informació relacionada amb les activitats de l’Associació.

 Dono la meva confirmat a les 5 autoritzacions anteriors.