Dissabte,18 de maig de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Coordinadora d'Associacions de Veïns i Veïnes de Vilafranca

Dissolució de la “Coordinadora de les Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca

Comunicat conjunt de les vuit associacions de veïnes i veïns de Vilafranca del Penedès, AV Barceloneta, AV Centre, AV Clotes, AV Espirall, AV Girada, AV Molí Rovira, AV Poble Nou, AV Sant Julià, per informar de la dissolució de la Coordinadora de les Associacions de Veïnes i Veïns

  1. Com recordaran aquesta coordinadora es va fundar l’any 2015, fruit de l’acord assolit entre les vuit Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès, per tal de treballar de forma conjunta al servei dels ciutadans i ciutadanes de la Vila, amb l’objectiu de tractar el que enteníem que eren els “Grans Projectes  Globals de Ciutat”, per tal de disposar de mes força i ’obtenir, tots junts mes inversions i millores de tota mena per als nostres barris fomentar la solidaritat, la igualtat i la convivència dels veïns, a traves de campanyes i activitats que sobrepassaven el nivell dels barris.

  2. Durant aquests 4 anys el sistema de funcionament ha estat ben senzill però a la vegada plenament efectiu, ja que, en les reunions que cada dos mesos tenim establertes amb l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca, s’han anat tractant diversos temes que considerem afectaven, per igual, a tots els barris de la Vila.

           I en això creiem que hem assolit un notable èxit.

           A tall d’exemple, indiquem els més significatius:

  • Octubre 2015. Jornada festiva i solidaria a favor de la Creu Roja en el seu programa “Aliança per l’alimentació infantil” on es van recollir 2.289 euros.

  • Novembre 2016: Amb motiu de les diferents problemàtiques sorgides a partir de la inauguració del nou ambulatori, tals com dispersió familiar, canvis de metges, desubicació de persones amb malaltia crònica, etc. es va mantenir una reunió a tres bandes, Ajuntament, Servei Català de Salut i Coordinadora i es van posar en marxa tot un seguit de millores que varen solucionar molts dels temes que preocupaven als nostres veïns.

  • Juliol 2017: Precisament amb motiu de la posada en marxa del nou ambulatori, el bus urbà per als usuaris d’alguns barris de la Vila tardava més d’una hora en arribar a l’hospital i a l’ambulatori. Doncs bé, en una nova negociació d’aquesta Coordinadora amb l’Ajuntament i més en concret amb els Tècnics de Mobilitat, es va obtenir una millora en el funcionament de les dues línies dels bus urbà, tot canviant de sentit de circulació una de les línies i suprimint parades obsoletes i creant-ne de noves.

  • Any 2018: Sent coneixedors que en poblacions similars a la nostra els veïns i veïnes podien decidir una part de les inversions municipals vàrem sol·licitar a l’Ajuntament de Vilafranca la recuperació de la figura del Pressupost Participatiu.

          En ser final de legislatura es va posposar el tema fins a la propera i s’està pendent de resposta.

      3. Hem de dir que, a part de ser reivindicatius quan ha sigut necessari, també hem estat al costat de l’Equip de Govern, per               tal de treballar de forma conjunta en alguns dels gran temes que la ciutat té pendents de resoldre, com acabar el                               cobriment de la llosa, la nova estació de trens regionals, etc. en què sempre hem intentat aportar el nostre granet                           de sorra per tal de facilitar la presa de les decisions més adients al servei de tot Vilafranca.

      4. Tanmateix hem escoltat i rebut totes les entitats de diversa índole, grups municipals, partits polítics, etc. per tal de                         conèixer les seves  inquietuds i problemàtiques i posar les idees i solucions al servei de tots.

      5. Ara, arribat l’any 2019, les associacions integrants d’aquesta Coordinadora ens hem adonat que a Vilafranca, potser no                 tenim el nombre  d’habitants suficients, per tal que sigui factible l’existència d’una entitat com la nostra, ja que                                 consultades diverses persones i entitats líders  en  els moviments veïnals, ens expliquen que, aquestes entitats                                   acostumen a funcionar millor en ciutats de 100.000 habitats en amunt.

     6. I també, sent sincers, hem de reconèixer que potser no hem sapigut les vuit entitats, ser prou assertives en el nostre                      funcionament i en les  nostres relacions, fet que ha desembocat en algunes discrepàncies que entenem que han de                          quedar  per nosaltres i de les quals hem d’aprendre  per tal que, en un futur i quan la nostra estimada ciutat creixi més,                ser un magnífic i inestimable punt de retrobament i reinici, a partir de la feina ben feta fins ara.

      7. No cal dir que aquestes vuit AV, agraïm el suport, la col·laboració i les aportacions, que ens han donat tots els socis i tots            els veïns dels diferents barris, totes les entitats de Vilafranca, equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca amb                            regidors i tècnics, grups polítics, etc.

      8. Per tant i a la vista de tot l’exposat, comuniquem oficialment a tots els mitjans de comunicació, entitats, organismes i                     públic en general la “Dissolució de la Coordinadora de les Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca del Penedès”

      9. No obstant, les associacions de veïns signants d’aquest comunicat informem els nostres socis i veïns que les ganes de                     seguir treballant, tant individualment per la millora dels nostres barris, com conjuntament per la millora de Vilafranca,             continuen i hem establert l’acord que en les indicades reunions habituals que mantenim i mantindrem amb l’Equip de                 Govern, seguirem presentant els grans temes de ciutat prèviament informats entre nosaltres a fi i efecte de no perdre la               efectivitat del conjunt.

************************************************

Firmat a Vilafranca del Penedès a 30 de setembre del 2019 pels presidents de les vuit Associacions de Veïnes i Veïns de Vilafranca

Diego Teruel                           Esther Ribas                               Beatriz Reina

AV Barceloneta                     AV Centre                                     AV Clotes

Antonio Diaz                          Manel Pac                                    Jordi Junyent 

AV Espirall                             AV Girada                                     AV Molí Rovira

Josep Mª Tobella                 Lluís Montaner

AV Poble Nou                        AV Sant Julià

Cliqueu al següent enllaç per veure la noticia a RTVVilafranca: https://www.rtvvilafranca.cat/2019/10/es-dissol-la-coordinadora-de-les-associacions-de-veines-i-veins-de-vilafranca/