Divendres,1 de març de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Sin categoría

El dilluns 12-1-14 començen les obres d’Urbanitació del Passeig Rafael Soler

NOTICIA IMPORTANT PER EL NOSTRE BARRI

 

El 12 de gener començaran les obres de nova urbanització del passeig de Rafael Soler.

 

Es tracta de la primera fase d’urbanització del nou espai generat amb la cobertura del ferrocarril i el seu entorn més pròxim i que correspon a la zona del passeig de Rafael Soler, al barri del Poble Nou.

El dijous 8 de gener, just passades les festes de Nadal, està previst que comencin les obres de nova urbanització del passeig de Rafael Soler. Es tracta de la primera fase d’urbanització del nou espai generat amb la cobertura del ferrocarril i el seu entorn més pròxim i que correspon a la zona del passeig de Rafael Soler, al barri del Poble Nou. En concret, s’urbanitzarà el tram comprés entre el carrer de Cal Bolet i el carrer de Tossa de Mar, amb 17.480 m2 de superfície, es prolongaran els carrers de Tossa de Mar i de la Germanor sobre la llosa del ferrocarril; i s’adequarà provisionalment 5.939 m2 de la llosa que limita amb aquest àmbit.
En aquesta primera fase es poden distingir diferents actuacions. La primera és la reurbanització del passeig de Rafael Soler. Es redimensionen els espais actuals sense variar substancialment les seves prestacions de trànsit i de places d’aparcament per poder aconseguir unes voreres més amples i poder plantar una alineació d’arbre a la vorera Nord i generar un passeig arbrat a la costat Sud, on es pugui incorporar un carril segregat per a bicicletes. En definitiva, millorar la qualitat del passeig, sense que això repercuteixi en les seves prestacions.

Una altra actuació important d’aquesta primera fase serà la prolongació dels carrers de Tossa de Mar i de la Germanor fins l’avinguda d’Europa. La prolongació d’aquests dos carrers permetrà connectar el Pobla Nou i la Girada passant per sobre del cobriment de les vies ferroviàries i connectant així la zona d’equipaments de la Girada amb el Poble Nou. Aquestes prolongacions tindran una vorera amb carril bici a un costat, una calçada amb un carril de circulació amb aparcament en filera i una vorera al altre costat.

També està inclosa en aquesta primera fase la reurbanització de la plaça entre el passeig de Rafael Soler i el carrer del General Cortijo, amb la qual es vol canviar el caràcter tancat que té la plaça per tal de incorporar aquest àmbit al nou passeig de Rafael Soler. Es millorarà la seva permeabilitat i es solucionarà el fort desnivell existent entre l’interior de la plaça i la rasant dels carrers perimetrals mantenint l’arbrat l’existent.

Finalment, el projecte preveu unes actuacions provisionals per cobrir la llosa sobre les vies ferroviàries. Així és farà una plantació de gespa en forma de gran pradera que serà teló de fons del nou passeig. Els treballs s’executaran en primer lloc sobre el passeig de Rafael Soler i continuant sobre la llosa de cobertura. Es preveu una durada de 9 mesos.