Dilluns,15 de juliol de 2024
Informació Municipal d'interés

La Policia Local fa una campanya intensiva de control dels propietaris/es de gossos

La Policia Local fa una campanya intensiva de control dels propietaris/es de gossos

Es vigilarà especialment la presència dels animals als espais públics. La Policia Local de Vilafranca, atenent a les demandes de la ciutadania, ha iniciat una campanya intensiva de control dels usos dels espais públics adreçada, de manera molt específica, a la presència de gossos i, sobretot, a l’incivisme per part dels seus propietaris/es. 

La campanya, que es durà a terme durant tot el mes de juny, vigilarà que els gossos no vagin deslligats, que es recullin les seves deposicions i que es dilueixi amb aigua els seus orins. En el cas dels gossos considerats potencialment perillosos es controlarà, a més, que compleixin correctament amb la normativa específica. També es controlarà que els gossos vagin correctament identificats amb el xip corresponent. 
El control es portarà a terme a tota la ciutat però de manera especial a les places, jardins i aquells llocs respecte dels quals la ciutadania fa arribar a la Policia Local més queixes, especialment per la presència d’excrements. 
La Policia Local recorda que la sanció per no recollir les defecacions supera els 400 euros.