Dilluns,15 de juliol de 2024
Informació Municipal d'interésSocisVeïns, Comerciants i Entitats del Barri

Llistat de les peticions que hem entregat a l’Alcalde i Equip de Govern en la seva visita al Barri

Aquest document es el resum de totes les aportacions pròpies d’aquesta Associació Veïnal i les rebudes per part dels nostres socis, veïns i entitats del barri, fruit de la nostra petició de informació al Barri. 

1ª Visita del dies 27/28 i 29-11-23 

 1. Àrea d’Alcaldia i Participació Ciutadana-Entitats 

1.1 Atenció Ciutadana:

 • Proposta de que a la Gent Gran i Persones amb dificultats se’ls atengui quan vagin a l’OAC i que no se’ls faci demanar cita prèvia.
 • I que a aquestes persones se’ls faciliti el servei de fotocopia o escaneig de documentació a fi d’evitar-lis duplicitat de visites.

1.2 Hisenda, Serveis Jurídics:

 • Proposta de millora de la Seu Electrònica. Hi han instancies d’emplenament i enviament directe i en canvi ni han d’altres que prèviament has de descarregar, emplenar, imprimir, signar, escanejar e incloure llavors a una altre instancia genèrica d’enviament automàtic. Això es duplicar la gestió. Per exemple la de Sol·licitud d’Actes a la Via Pública és manual i en canvi la de Petició de Material és automàtica.
 • Proposar un interlocutor del personal Ajuntament amb AV.
 • Proposta de nou local social per la nostra AV.
 1. Àrea de Seguretat i Convivència: 

2.1 Civisme:

 • Proposar increment número d’Agents Cívics i la continuació del servei donat els seus bon resultats i la bona acceptació entre el veïnat.
 • Increment de multes als usuaris de patinets i bicicletes per llocs no autoritzats i/o circular de forma indeguda. Sabem que ja es va fent però si no hi Policia de Barri amb presencia mes freqüent als carrers dels nostres barris no ens en sortirem.
 • Increment de multes als propietaris de gossos que no recullen els excrements. Mateixa reflexió anterior.
 • Proposta de instal·lar més rètols dissuasius per incentivar la recollida d’excrements dels gossos. Zona Til·lers, Av. del Vendrell, Parc de Carles Riba, Parc Poble Nou, Camí de Moja, Camí del Parc cap al Polígon.
 • Proposta d’instal·lar un Pipican al Parc de Carles Riba/Parc Poble Nou.
 • Avisar als establiments del barri que disposen del sistema de recollida d’embalatges a fi i efecte de no col·lapsar els contenidors blaus.

2.2 Seguretat Ciutadana:

 • Implementació urgent del Policia de Barri que patrulli a peu pels nostres carrers i visiti als comerços.
 • Proposar instal·lar càmeres a altres indrets del nostre barri com Plaça Boters, Passeig Rafael Soler, Parc del Poble Nou i  Zona Til·lers. Sabem que es un tema difícil per llei però s’hauria de procurar fer.
 • Freqüents aldarulls a la Plaça Maria Manent i Av. Tarragona al bar sala infantil existent.
 • Zones conflictives a la Estació de Renfe i al llarg del Passeig Rafael Soler on últimament grups d’adolescents, de diverses nacionalitats, increpen a menors, dones i avis i ja comencen a fer robatoris.
 • Zona especialment conflictiva i ja coneguda dels Til·lers. Seria molt interessant instal·lar càmeres tot i que sabem que es difícil per llei. Tanmateix tornar a incrementar les patrulles de Policia Local i Mossos per freqüents actes d’incivisme, coacció i robatoris.
 • Zona especialment conflictiva els caps de setmana en que es fan botellons als aparcaments de sobre la llosa de la via a tocar Arxiu Comarcal i Estació d’Autobusos a on s’instal·len cotxes amb els maleters oberts amb la musica a tope. Potser ja seria hora d’actuar amb mes contundència tot sol·licitant DNI per espantar, etc.
 • Proposta de regular el tràfic a la rotonda de l’Av. Tarragona amb C/ Moja sobretot en hores d’entrada i sortida dels instituts ja que es crea un caos circulatori i de pas de pas d’alumnes, etc. Caldria estudiar si per servei en horari puntual de la Policia Local o per l’instal.lació de semàfors.
 • Tenim queixes dels cotxes que aparqueu en doble fila a la zona d’Ignasi Iglesias 26, zona de botigues ja amb zona carrega i descarrega però que crea problemes per sortir dels pàrquings privats.
 • Tanmateix al C/ Germanor en front del bar existent al costat de Entrem.
 • Proposta general aplicable a tots els barris de Vilafranca: Les patrulles de la Policia Local no podrien convidar al grups de joves que fan botellons a varis indrets, ben coneguts de la Vila, a que els facin als polígons de les afores de la Vila?.

2.3 Convivència i Mediació

 • Pis amb inquilí conflictiu a un bloc Passeig Rafel Soler.
 • Pis amb propietari conflictiu de gos, que el deixa tot el dia sol i bordant, al C/ Tossa de Mar.
 1. Àrea d’Urbanisme 

3.1 Parcs i Jardins:

 • Proposar Reforma Integral del Parc Tívoli segons pre-projecte redactat per aquesta junta i entregat a Urbanisme fa uns mesos.
 • Proposta d’instal·lar una tanca a la via del tren a continuació del final del Parc del Poble Nou per evitar el creuament de vies.

3.2 Jocs Infantils:

 • Preguntar quan es faran les millores anunciades dels jocs infantils.
 • Proposta d’increment de jocs a diferents indrets del barri com al Par Tívoli, Plaça Boters, Parc 1 d’Octubre i Parc del Poble Nou (ja instal·lats).

3.3 Jocs per la Gent Gran:

 • Proposar la instal·lació d’aparells de gimnàstica per adults a algunes zones del barri com Plaça Boters,  Parc 1 d’Octubre i Parc del Poble Nou. 

3.4 Façanes

 • Proposar a Urbanisme una Campanya d’informació per incentivar la petició ja existent d’ Ajuts per Rehabilitació Façanes.

3.5 Arbrat

 • Plataners zona Til·lers, Av. Tarragona, etc. Creen molts problemes de brutícia a les cases. Cal podar branques altes que entren a les finestres, les embruten i poden trencar algun vidre i en dies de vent fan molt de soroll.
 • Cabria la possibilitat de substituir-los per altre tipus d’arbre?. Es una demanda generalitzada.
 • Escocells de tots els arbres: O be posar-hi terra gruixuda o llambordes petites tal com ja hi ha a molts indrets ja que els que tenen sorra els gossos, els nens, etc, les treuen del forat i fan relliscar a la gent.
 • Revisar arbrat del Parc Tívoli, estimen que hi ha alguns arbres amb cert perill.
 • En relació als 3 arbres existents davant la Plaça Boters fem proposta d’eliminar donat que: La vorera s’estreny no deixant passar cotxets ni cadires de rodes, creen molta brutícia tenint en compte els contenidors que hi ha al davant i entenem que ja hi han molts arbres a la mateixa Plaça Boters.
 • Tanmateix proposem retirar els 3 plataners existents a la vorera en front del Casal d’Avis donat que la vorera es molt estreta, les fulles fan relliscar als avis i en general creen problemes al bloc.

3.6 Aparcaments Urbans

 • Seria interessant fer una entrada al C/Tossa de Mar tot baixant cap a la Girada lateral esquerra per accedir a l’aparcament existent entre Poble Nou i Girada ja que els vehicles o han d’anar a fer un llarg tomb o entren pel pas de vianants amb el perill que representa.
 • Varis veïns demanen que es reposin a on es pugui les places d’aparcament que es van treure amb la reforma del C/ Tossa de Mar.
 • Tot i ser frontera amb Barceloneta/Molí Rovira no es podria tornar a habilitar aparcament a sobre la llosa davant C/ Comerç i fins Estació Renfe?

3.7 Entrada i sortida escoles

 • Son ben conegudes les incidències en horaris d’entrada i sortida de les escoles del barri:
  • Cristòfol Mestres cotxes en 2ª i 3ª fila a J.V. Foix.
  • Cristòfol Mestres i Montagut cotxes aparcats als guals permanents del C/ Salvador Espriu.
  • Hi ha vehicles que no respecten el horari de sentit únic de circulació al C/ Amàlia Solé sobretot els dies que no hi ha el servei de Policia Local.
 • Proposta de habilitar el solar al costat del supermercat Dia com aparcament nomes en horaris d’entrada i sortida de les dues escoles Montagut i Cristòfol Mestres.
 • Proposta de habilitar l’antic solar de la deixalleria com a aparcament amb les mateixes condicions.

3.8 Infraestructures pendents

 • Quan s’obrirà el vial per sota la cobertura del tren de connexió de l’Av. del Vendrell amb Ronda de Mar?. Seria una bona solució a la mobilitat entre barris i per facilitar la circumval·lació de vehicles. ( Està clar que si s’obre aquest vial, llavors no es podria fer aparcament al solar antiga deixalleria.
 • Soterrament vies del tren al tram final. Es va firmar Conveni. Quan esta previst iniciar aquesta cobertura tan important pel benestar dels veïns de la zona?.
 1. Àrea de Via Publica 

4.1 Carrers i voreres

 • Com tenim el Pla de Re-asfaltat dels carreres del nostre barri. En tot cas fa falta un repàs general de l’asfaltat de varis carrers.
 • Millorar el sentit de circulació d’alguns carrers.
 • Solucionar tema triple direcció dels C/ Montblanc i Alguer.
 • Solucionar el canvi de sentit al final del Passeig Rafael Soler.
 • Proposar ampliació de totes les voreres dels carrers més antics del barri a excepció dels que rebem proposta de remodelació total.
 • Reforma total voreres C/ Amalia Sole/Ramon Freixas números senars.
 • Reforma total vorera Av. Tarragona 115, al llarg de tota la façana habitatges.
 • Tapa claveguera Tossa de Mar/Amalia Sole fa soroll al pas de vehicles, cal solucionar.
 • Acabar d’esborrar Stop Tossa de Mar/Passeig Rafael Soler, davant supermercat Spar ja que crea confusió.
 • Com esta tema reforma C/ Germanor? Tenim entès que esta previst la construcció d’un carril bici dins el Pla de Mobilitat.
 • Proposta de col·locació de badens a diversos carrers del barri per disminuir la velocitat: C/ General Cortijo, C/ Amàlia Solé principalment de Bolet a Bisbe Morgades.

4.2 Zones de carga i descarrega

 • Proposta d’una nova al C/ Pare Manyanet 17. Hi ha conflictes per entrades o sortides de garatge.
 • Ídem al C/ Montblanc 33

4.3 Zones blaves

 • Proposta d’ampliar la zona blava al C/ Ateneu entre Amàlia Solé i Parlament.

4.4 Embornals

 • Proposar a Aigües de Vilafranca que incrementi la neteja dels embornals del barri.
 • Embornal C/Ramon Freixas 58 permanentment embossat.

4.5 Bateries de contenidors de brossa

 • Hi ha veïns que ens proposen rebaixar la Taxa d’Escombraries. D’altres fer-ho a canvi de millores en el reciclatge, etc.
 • Proposar un increment de la neteja de les bateries de contenidors, per sota i als voltants.
 • Les zones de carrer en front dels containers son perilloses per les gran taques d’oli que deixen al seu pas els ja obsolets camions de la brossa.
 • Com esta el projecte de nou Contracte de Recollida de Residus, nous contenidors i nous camions?.
 • Bateria contenidors Passeig Rafael Soler a tocar Spar. Proposta de posar una plataforma de ciment per facilitar el pas de la gent ja que sempre s’endolla aigua i fang.
 • Bateria de contenidors al C/ Ateneu/Amàlia Solé. Es podria canviar la seva ubicació donat que esta en front d’una botiga de queviures?
 • Bateria contenidors C/ General Cortijo a tocar del Tok Tok hi ha cremat el de cartró.

4.6 Cablejat elèctric, telefònic i fibra òptica

 • Demanar a les empreses que sanegin les instal·lacions del cablejat a les façanes.
 • C/ Moli Fariner, entremig de les dues escoles. Se’ns demana soterrar el cable que dona electricitat a les faroles.

4.7 Pintades i grafits

 • Netejar les pintades dels diferents murs del Parc del Tívoli i del Poble Nou.
 • Netejar les pintades al C/ Molí Fariner
 • Netejar les pintades del mur del Passeig Rafael Soler a tocar Pont de Moja.
 • Netejar pintades Germanor/Ignasi Iglesias. 

4.8 Caixers automàtics

 • Caixer Banc Sabadell al C/ Tossa de Mar/Ca la Madrona. Cal reclamar increment de neteja i insonoritzar magatzem de l’aire condicionat ja que a l’estiu es insuportable el soroll que fa i molesta als veïns. Ca la Madrona ha fet reclamacions per escrit al BS i no han estat ateses.
 • Caixer Caixabanc. Està avariat en múltiples ocasions.
 • Proposta d’instal·lació d’un caixer automàtic al Casal d’Avis del Tívoli.      

4.9 Enllumenat

 • Millora enllumenant C/ Amàlia Solé-Ramon Freixas números senars.
 • Freqüents talls de llum de la farola Ramon Freixas 58.
 • Falta de llum a Av. Tarragona 115, al llar de tota la façana habitatges. La solució seria o tallar branques dels plataners o baixar l’alçada de les faroles.
 • Proposta instal·lació enllumenat a la zona al final del Parc del Poble Nou al camí que va cap el polígon ja que es un espai insegur a on es reuneixen persones incíviques i de mal viure.
 • En general cal o be tallar branques d’arbres o baixar l’alçada dels punts de llum de les faroles a tot el barri. 

4.10 Semàfors

 • Proposta d’instal·lació d’un semàfor a la cruïlla Tossa de Mar-Amàlia Soler per la seva perillositat i increment de transit que creua el barri per anar a la sortida de Vilafranca per la Girada. 
 • Tanmateix en aquest indret es tindria que fer alguna acció ja que quan hi han furgonetes aparcades en front del negoci de la cantonada, els vehicles que baixen per Tossa de Mar no veuen els que veuen per Amalia Soler. Per això diem que el millor seria un semàfor. 
 • Proposta d’instal·lació d’un semàfor a la cruïlla del Passeig Rafael Soler amb General Cortijo donat que es una cruïlla amb molta velocitat per General Cortijo i poc respecte de l’Stop a Passeig Rafel Soler.

4.11 Neteja viaria

 • Cal millorar la neteja del barri en general.
 • Tenim la sensació que durant els últims mesos no es fan servir els bufadors ni les escombradores motoritzades. Tot i que molesten a alguns veïns, per la pols que dipositen a les entrades i finestres, entenem que es molt difícil recollir totes les fulles i tota la brutícia que hi ha a sota els cotxes aparcats, etc.
 • No es neteja habitualment la zona de Passeig Rafael Soler fins al Pont de Moja.
 • No sabem si és ben cert però sembla ser que hi ha certa conflictivitat en els límits de neteja entre Mas Alborna, Entrem, es a dir entre qui neteja carrers i qui neteja parcs? 

4.12 Passos de vianants

 • Cal fer un repàs de la pintura blanca de molts passos de vianants del barri.
 • Cruïlla C/ Parlament/Menéndez Pelayo en front del Casal d’Avis i Centre de Dia i accés Parc Tívoli: Es podria fer amb plataforma única per tal de millorar la seguretat de tanta gent gran que passa a diari per la zona.

4.13 Papereres

 • Reparar la de Rafael Soler/Bolet i fer un repàs general de les malmeses.
 • No hi cap paperera al llarg del C/ Salvador Espriu.
 1. Àrea de Promoció Econòmica i Comerç
 • Per part d’aquesta AV estem incentivant la compra al barri
 • Hem obtingut la presentació oficial de Vilafranca Activa al barri.
 • Facilitar l’obertura de nous establiments amb valor afegit.
 • Proposta d’instal·lar llums de nadal en algun dels carrers principals del barri.
 1. Àrea de Serveis a les Persones

6.1 Habitatge:

 • Potenciar lloguer de pisos per estudiants ja que tenim la universitat Rovira i Virgili al barri.
 • Proposta de residencia d’estudiants en el mateix sentit. Potser es podria estudiar una altre ubicació tenint en compte a quina zona de la Vila es potenciarà el Campus Universitari.

6.2 Educació i Esports:

 • Zona d’aparcament permès per a vehicles autoritzats al C/ Bolet a tocar de la Enològica. Entenem que és un lloc oficial i que s’ha de facilitar l’aparcament en certes hores.
 • Aquest edifici ja te places reservades a l’aparcament de   sobre la llosa del tren. Es podrien ampliar?
 • Els veïns reivindiquen que, fa mesos varen obtenir el vostre compromís, de que seria un carrer sense aparcament i potser es podria arribar a convertir en peatonal donat el poc us de circulació que te actualment.
 • Proposar la instal·lació d’un camp de joc o pista esportiva com els existents a altres barris de Vilafranca, per exemple al Parc 1 d’Octubre i/o Parc Poble Nou.

6.3 Cultura:

 • Hem proposat, en nom de Gogistes Penedesencs i particulars interessats del nostre barri, a la Regidora Sra. Dalmau i a l’Alcalde Sr. Romero la Inauguració de la reforma de la Creu de Santa Digna i tenim reservat el diumenge 25-02-24.

6.4 Joventut, Igualtat i Cooperació:

 • Proposta de que Tècnics de Joventut controlin l’absentisme escolar que es troba principalment al Parc del Poble Nou i Parc 1 d’Octubre.

6.5 Salut:

 • Incrementar el control de rates al barri. Amb la sequera cada dia se’n veuen més. Hi ha zones especialment amb més presencia de rates com el Hort del Gallina al C/ General Cortijo, Parc 1 d’Octubre, solar antiga deixalleria al final del Poble Nou, etc.
 • Incrementar el control d’altres plagues, com ocells exòtics, xinxes i altres.

************************************