Dimarts,23 d'abril de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Memòria Activitats 2020

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Memòria d’Activitats de l’any 2020 – Junta Directiva – Vilafranca del Penedès a 31-12-2020

 • Organigrama: Estatuts aprovats per la Generalitat de Catalunya, Assemblea General Anual i Junta Directiva.

Dins el primer semestre de cada any es celebra l’Assemblea General de Socis tal com indiquen els nostres Estatuts.

Aquest any 2020 amb motiu de la pandèmia del Covid 19 no s’ha pogut celebrar l’Assemblea Anual de Socis/es del 2019 i per tant els Comptes Anuals queden pendents de sotmetre a aprovació tan aviat puguem convocar, ja sigui la de l’any 2020 junt a l’any 2019 ja sigui convocant una junta extraordinària si fos necessari i/o així ens ho de demanessin els socis/es.

Actuació d’aquesta associació durant la pandèmia, estat d’alarma, etc.

 • A partir del mes de març i tot seguint les mesures sanitàries i ordres de la Generalitat i Ajuntament hem tingut que mantenir tancades les nostres instal·lacions.
 • Les activitats d’idiomes s’ha anat mantenint ja sigui per via telemàtica o per envio i correcció d’exercicis.
 • Les activitats físiques han estats suspeses.
 • Les reunions i assembles han estat suspeses.
 • Vàrem intentar, per tal d’ajudar a la possible gent necessitada del barri, crear al nostre local un punt d’entrega i recollida d’aliments, medicines, etc i/o per qualsevol gestió però per temes sanitaris no ens van autoritzar ja que haguéssim tingut que gestionar mesures de protecció molt elevades i a Vilafranca ja hi ha institucions e entitats que realitzen aquesta important tasca.
 • Al nostre taulo d’anuncis i a les nostres xarxes socials, hem anat replicant aquelles informacions normes, avisos, etc., de l’Ajuntament, de la Generalitat, Salut, Interior, que estimàvem eren de vital importància pels nostres socis i veïns.
 • Tot i tindre el local tancat hem estat atents al nostres contestador automàtic i correu electrònic amb resposta diària als mateixos.           
 •  
 • El passat mes d’octubre vàrem enviar aquest comunicat als nostres socis:

Vilafranca del Penedès, 15 d’octubre de 2020

Benvolgut soci/a:

Després d’alguns mesos sense donar notícies ens posem en contacte amb vostè per informar-lo dels següents temes que considerem són de l’interès de tots:

 1. Tancament de les nostres instal·lacions amb motiu de la Covid 19.
 2. Gestions efectuades durant el període de confinament, desconfinament i tornada a la normalitat.
 3. Reobertura de les nostres instal·lacions i dels horaris d’atenció al públic amb mesures sanitàries.
 4. Seguim treballant pel Barri.
 5. Festes del Barri.
 6. Assemblea Anual de Socis/es 2019.
 7. Millores en el nostre i vostre local social.
 8. Novetats 2020-2021.
 9. Petició del correu electrònic als nostres associats.

Ens expliquem…

 1. Tancament de les nostres instal·lacions amb motiu del Covid 19: El mes de març passat tot seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, polítiques i les recomanacions de l’Ajuntament de Vilafranca vàrem procedir al cessament de les nostres activitats i al tancament del local social a fi de poder complir amb les indicacions del confinament. Es va informar a cada professor i monitor d’activitats que a la vegada varen informar als usuaris.
 2. Gestions efectuades durant el període de confinament, desconfinament i tornada a la normalitat: Aquesta associació de veïns ens vàrem posar a disposició de l’Ajuntament de Vilafranca, Creu Roja, Rebost Solidari, etc., per si les nostres instal·lacions, les nostres mans o les mans d’alguns socis voluntaris poguessin col·laborar en aquella dura etapa. Tots els estaments indicats ens varen agrair la nostre predisposició però, per tal de donar compliment a les importants mesures sanitàries d’aquella etapa, va ser totalment impossible poder utilitzar les nostres instal·lacions ja que no podíem garantir la total seguretat dels possibles usuaris.

Durant tot el confinament i desconfinament ens vàrem posar a disposició dels nostres socis i veïns en general per poder atendre qualsevol necessitat que, tot i que algunes d’elles no les haguéssim pogut complir, les hauríem pogut derivar cap el servei municipal adient.

Tanmateix vàrem posar un rètol al nostre tauló d’anuncis i a les nostres pàgines web i facebook posant a disposició de qui ho pogués menester el nostre correu electrònic amb aquest fi.

Com vostè recordarà i vam informar a la nostra Memòria Anual d’Activitats, així com per Nadal col·laborem amb la Regidoria de la Gent Gran efectuant visites als nostres veïns més grans de 80 anys i que viuen sols, durant aquest període hem tornat a col·laborar, juntament amb altres entitats del barri com el Pilar de Vuit i voluntaris particulars, efectuant trucades a l’indicat col·lectiu, en algunes ocasions més de 2 o 3 vegades a fi de detectar i tractar possibles necessitats. Ha estat una tasca molt humana i de la qual hem aconseguit un retorn també molt humà i d’escalf.

I com que estem al segle XXI i en plena etapa de fort desenvolupament del món digital, també hem estat constantment penjant publicacions pròpies de l’Associació de Veïns, de l’Ajuntament de Vilafranca, del Departament de Salut de la Generalitat, etc., que estimàvem podien ser d’interès general de tots els nostres socis i veïns a fi de multiplicar l’efecte informatiu de totes les mesures i consells que anaven publicant els diferents estaments polítics i sanitaris.

 1. Reobertura de les nostres instal·lacions i dels horaris d’atenció al públic amb mesures sanitàries: En arribar la Fase III del desconfinament en què es permetia el retorn a certa normalitat de les nostres activitats, aquesta junta, després de parlar amb tots els monitors i professors i demanar aclariments a l’Ajuntament, va decidir la reobertura de les nostres instal·lacions de mica en mica amb les màximes mesures sanitàries de desinfecció constant, gel hidroalcohòlic, mascaretes, distància social, etc., i d’aquesta forma algunes de les nostres activitats varen poder acabar el curs amb una certa normalitat.

Aquestes importants mesures sanitàries continuen plenament vigents amb el començament del nou curs 2020-2021 a fi i efecte de garantir la salut dels assistents a les diferents activitats de l’entitat.

La nova normalitat permet l’assistència a activitats docents i físiques de més de 6 persones sempre que es pugui mantenir la distància social i/o en cas contrari utilitzar les mascaretes per fer l’activitat. Hem adequat els horaris de les diferents activitats per tal de garantir la distància social i els nostres monitors i professors han assolit el compromís de donar compliment a les tasques de neteja i desinfecció a cada ús de les instal·lacions i materials utilitzats.

Tanmateix hem retornat a la normalitat en relació als horaris d’atenció al públic i que són els següents:

 • Dimarts i dijous  els matins de 10 a 12 hores.
 • Dilluns tarda de 19.30 a 21 hores.
 • Dimecres tarda de 17 a 18 hores.
 • Fora d’aquests horaris i dies, poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic, veins@veinspoblenou.cat, amb resposta quasi immediata, o a través del telèfon amb contestador automàtic, 93-8915625 i  els respondrem amb la màxima celeritat possible.

La Junta directiva estem al seu servei i els indiquem la composició: President, Josep Maria Tobella Miralles; Sots presidenta, Josefina Milà Capellades; Secretària, Gemma González Piquet; Tresorer, Josep Maria Fornós Sánchez; Vocal, Joan Padilla Gervilla; Vocal, Josep Maria Gejo Pedrosa; Vocal, Anna Llovera Lloveras.

 1. Seguim treballant per al Barri: Els informem que hem seguit treballant per al barri tot recollint incidències de via pública, circulació , civisme, etc., ja siguin pròpies o aportades per vostès i d’altres veïns.

Seguim col·laborant amb l’Equip d’Agents Cívics assignats al nostre barri amb qui mantenim contacte un dia per setmana a fi i efecte d’intercanviar informació, incidències, etc.

Seguim col·laborant amb la Policia Local de Proximitat amb qui també mantenim contactes periòdics amb el mateix fi o de puntuals en cas de temes que siguin urgents.

Hem reprès les reunions bimensuals que les associacions de veïns de la Vila realitzem cada 2 mesos amb l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca.

A tall d’exemple els informem que, en aquets últims dies, estem treballant a fons temes com les plagues de rates i coloms, problemes de civisme a la zona del Parc del Poble Nou, als Til·lers, a la Plaça Marià Manent, etc.

En aquest sentit els animem a fer-nos partícips de qualsevol incidència, queixa o suggeriment que tinguin a bé aportar per la millora del barri.

 1. Festes del Barri: Amb motiu de les diferents limitacions d’activitats, aforaments, etc. i a la vista de l’evolució del Covid 19, aquesta junta, tal i com ja els vàrem informar en el seu dia, vàrem creure oportú no celebrar la Festa del Barri 2020. Apart de les propis limitacions del Covid vàrem considerar oportú no demanar la col·laboració dels nostres comerciants ja que també ho estaven passant molt malament i des del punt de vista

humà, vàrem estimar que era un moment de respecte i dol per les famílies que havien perdut algun ser estimat. Així mateix, l’Ajuntament tampoc va celebrar la Festa Major 2020 a la usança i per aquest motiu, aquesta AV, tampoc varen participar ni a la Capta ni a les matinades 2020 al Parc Tivoli.

La veritat és que ens havíem plantejat la possibilitat de fer algun acte puntual per tal de donar una mica de vida i alegria al nostre barri com per exemple una Cantada d’Havaneres o una Nit de Pregó i Ball, etc. Però, tal com dèiem, hem cregut més oportú assegurar la salut dels nostres associats i veïns. No cal dir que tan aviat les puguem celebrar amb normalitat us prometem una gran i espectacular festa del barri.

Esperem a veure com evoluciona tot per veure si poguéssim celebrar, amb una certa normalitat i màxima seguretat, la Festa del Patge i la Marató de TV3. En cas de que fos possible, ja els aniríem informant.

 1. Assemblea Anual de Socis/es 2019: Com sigui que la normativa vigent no permet fer reunions d’aquest tipus amb més de 6 persones, l’Assemblea Anual de Socis 2019 que com recordaran ja els vàrem informar el mes de març passat vam haver de suspendre, ens veiem obligats a tornar a ajornar-la. Com sigui que ja estem a l’últim trimestre de l’any, aquesta junta entén que no seria massa raonable convocar-los a tots vostès a les Assemblees 2019 i 2020 en un curt període de temps i per aquest motiu, hem decidit ajornar completament la del 2019 i la farem conjuntament amb la del 2020 que esperem puguem celebrar ja amb total normalitat.

No obstant aquesta junta creu que els nostres associats han d’estar informats de les nostres activitats, de la comptabilitat i d’altres temes importants de la nostra gestió per tal de donar compliment a la Llei de Transparència a la qual estem sotmesos. Per aquest motiu, a continuació els adjuntem els següents documents com són el Balanç a 31-12-19, el Pressupost 2020 i la Memòria Anual d’Activitats 2019.

Balanç definitiu a 31-12-2019 en espera d’Aprovació per l’Assemblea

Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIÓ     15.269,68
101. FONS ASSOCIACIÓ   15.269,68  
129. PÈRDUES I GUANYS      
12900000 PÈRDUES I GUANYS      
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.137,39
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.137,39  
20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.137,39    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     3.954,37
215. MOBILIARI   2.662,96  
21500001 MOBILIARI 2.662,96    
       
216. EQUIPS INFORMÀTICS   921,17  
21600001 EQUIPS INFORMÀTICS 921,17    
217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ   370,24  
       
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIÓ 370,24    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
28000001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS      
281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
28100001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI      
       
43. QUOTES SOCIS Sense deutes de socis    
430. QUOTES SOCIS      
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
43008000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
       
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ      
480. DESPESES ANTICIPADES      
485. INGRESSOS ANTICIPATS   450,00  
48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP      
48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN 450,00    
       
57. TRESORERIA     8.434,05
570. CAIXA   96,62  
57000001 CAIXA EFECTIU ASSOCIACIÓ Veïns 96,62    
57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP      
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   8.337,43  
57200001 CAJA MAR 6.372,11    
57200002 BANC SABADELL 1.965,32    
       
60. DESPESES     20.065,61
620. TAXES I TRIBUTS   71,59  
62000001 TAXES I TRIBUTS 71,59    
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   399,50  
62100001 REPARACIONS I CONSERVACIÓ 399,50    
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
62300001 SERVEIS PROFESSIONALS      
625. PRIMES D’ASSEGURANCES   424,78  
62500001 PRIMES ASSEGURANCES 424,78    
626. DESPESES BANCÀRIES   256,75  
62600001 DESPESES BANCÀRIES 256,75    
627 PUBLICITAT   1.026,24  
62700001 PUBLICITAT: GENERAL ASSOCIACIÓ 448,12    
62700010 DESPESES DE CORREU 578,12    
628. SUBMINISTRAMENTS   4.715,52  
62800010 TELÈFON I INTERNET 986,72    
62800020 DESPESES DE NETEJA 2.037,18    
62800030 DESPESES INFORMÀTICA 731,15    
62800040 MATERIAL OFICINA 960,47    
62800041 (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ÀBAC      
       
629. FESTA DEL BARRI   11.614,06  
62900001 MENJARS, APERITIUS, BEGUDES, FB 3.076,52    
62900002 COLLES CASTELLERES      
62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI 1.286,23    
62900004 SONORITZACIÓ – IL·LUMINACIÓ 1.633,50    
62900005 GRUPS MUSICALS – ORQUESTRES 1.452,00    
62900006 GRUPS HAVANERES 950,00    
62900007 ROM CREMAT: APROV I PREPARACIÓ 390,65    
62900008 SARDANES: COBLES I AGRUP.SARDANISTA 600,00    
62900009 ANIMACIÓ INFANTIL 423,50    
62900010 COL·LABORADORS FESTA BARRI 250,00    
62900011 DESPESES VARIES FESTES DEL BARRI 139,61    
62900012 PIROTÈCNIA: TRAQUES I FOCS 266,20    
62900013 PUBLICITAT FESTA DEL BARRI 1.145,85    
62900014 INGRESSOS FESTA DEL BARRI      
630. FESTA MAJOR   956,07  
63000001 MENJARS, BEGUDES, CAPTA FM 190,10    
63000002 PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR 53,67    
63000003 DESPESES DIVERSES CAPTA FM      
63000004 MENJARS, BEGUDES MATINADES FM 712,30    
63000005 PUBLICITAT MATINADES FM      
63000006 DESPESES DIVERSES MATINADES FM      
631. FESTA DEL PATGE   165,86  
63100001 MENJARS, BEGUDES, APERITIUS FP 165,86    
63100002 PUBLICITAT FESTA DEL PATGE      
63100003 DESPESES DIVERSES FESTA PATGE      
632. APORTACIONS A CURSETS   154,81  
63200001 APORTACIONS A CLASSES DE CUINA      
63200002 APORTACIONS A CLASSES D’ANGLÈS      
63200003 APORTACIONS VÀRIES 154,81    
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES   280,43  
63300001 ALTRES DESPESES INDEFINIDES 280,43    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     20.069,40
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.665,00  
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS 4.905,00 Son 311 socis vigents  
72100002 QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA -240,00    
722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS   450,00  
72200000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS 450,00    
723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   4.480,00  
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI 4.480,00    
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   7.986,40  
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRANCA 7.986,40    
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALUNYA      
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   2.488,00  
72800001 APORTACIONS CLASSES D’ANGLÈS 858,00    
       
72800002 APOR. GIMNÀSTICA I IOGA 120,00    
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY      
72800005 APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIAL 50,00    
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATIU      
72800007 APORTACIONS VÀRIES      
72800008 APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI 1.460,00    
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
70. TOTAL INGRESSOS   20.069,40  
60. TOTAL DESPESES   20.065,61  
RESULTAT DE L’ANY     3,79
       

Pressupost 2020

Memòria Anual d’Activitats 2019

En ser un document molt complet i voluminós els adrecem a la nostre pàgina web, www.veinspoblenou. .cat o també poden prémer el següent enllaç: https://veinspoblenou.cat/memoria-activitats-2019/

 1. Millores en el nostre i vostre local social

Amb el doble objectiu de donar el millor compliment a les mesures sanitàries i de modernitzar, potenciar i beneficiar els usuaris de les nostres activitats, en la mesura de les nostres possibilitats, hem fet algunes petites millores al nostre local social.

 • Ampliar la taula de la sala d’idiomes, reunions, etc. per mes capacitat i també per garantir la distancia social entre els usuaris de les activitats docents.
 • Tancament d’una de les sales per facilitar-ne l’ús com a nova sala de formació, reunions, etc., il·luminada i calefactada.
 • Neteja de totes les juntes del terra del local.
 • Nou tauló d’anuncis més gran, clar i amb il·luminació.
 • Dispensador d’aigua natural i freda.
 • Farmaciola bàsica.
 • Dispensadors automàtics de gel als WC.
 • Ampolles de desinfectant, gel hidroalcohòlic i draps a totes les sales i despatxos.
 1. Novetats 2020-2021
 • Sentim comunicar la baixa, encara que de forma provisional, de les activitats de Taitxí, Cuina, Solfeig per infants, Acordió i Guitarra ja sigui per baixa demanda o baixa dels monitors.
 • Estem contents d’anunciar les noves classes de Francès i d’Alemany Vivencial.
 • Servei de notificacions automàtiques i gratuïtes als vostres dispositius: L’any passat vàrem instaurar un nou servei  de notificacions automàtiques i gratuïtes pels ordinadors i pels dispositius mòbils, a la nostra pagina web i ara ja funciona a ple rendiment.

Sí així ho desitgeu, la propera o primera vegada que accediu a www.veispoblenou.cat, des de qualsevol dispositiu com ordinador, tablets, telèfon mòbil, etc. us sortirà un avís tot preguntant-vos si voleu rebre les nostres noves notificacions, de forma totalment automàtica i gratuïta, al vostre dispositiu, cada vegada que en publiquem i sense necessitat d’obrir correus electrònics ni cap altre aplicació.

Llavors, cada vegada que aquesta AV publiqui qualsevol informació a la web, facebook, instagram, automàticament us sortirà a la vostra pantalla la mateixa i la podeu llegir a l’instant.

Esperem que aquest nou servei sigui del vostre gust i us faci servei  i tanmateix, sigueu molts els que l’utilitzeu.

 1. Petició del correu electrònic als nostres associats: Aquest es un missatge dirigit nomes als nostres associats que hagin rebut aquesta carta en mà i no pels que ho heu rebut per correu electrònic.

Us agrairíem enormement que ens faciliteu el vostre correu electrònic o el d’algun familiar de confiança a fi i efecte de poder ser mes àgils en les nostres informacions i ser mes sostenibles amb el medi ambient. Ens el podeu indicar a traves de la web al Formulari d‘Alta o Modificació Dades Soci, enviant precisament un correu electrònic tot clicant al següent enllaç veins@veinspoblenou.cat, passant pel local social els dies d’atenció al públic o deixant-lo a la bústia. Us donem les gracies anticipades.

****************************

En la confiança que aquestes informacions siguin del seu grat, ens posem a la seva disposició per qualsevol aclariment i esperem poder veure’ns en persona tan aviat com puguem celebrar la propera assemblea de socis o al nostre local per si precisa qualsevol gestió.

Salutacions en nom de tota la Junta.

President Sots presidenta Tresorer Secretària

Josep M. Tobella Fina Milà Josep Mª Fornós Gemma Gonzàlez

Vocal Vocal Vocal

Joan Padilla Josep M. Gejo Anna Llovera

*************************************

I la Felicitació de Nadal 2020:

Benvolgut soci/a: 

Aquest any ha estat un any trist per a tots nosaltres, ple d’incerteses i de pors i amb algunes famílies afectades per aquesta pandèmia de la Covid 19 a les quals, de tot cor, volem expressar el nostre més sincer condol i afecte en aquestes dates tan assenyalades.

Dit això, els informem que també degut a la Covid 19, aquest any no celebrarem la Festa de la Marató de TV3 ja que entenem que hem de donar compliment a les limitacions sanitàries i evitar qualsevol preocupació als nostres socis i veïns. A nivell particular cadascun de nosaltres pot fer l’aportació que estimi mes adient a través dels canals oficials com són comprar el disc, fer transferència, bizum, etc.

El que sí farem és la Recollida de Cartes per a Ses Majestats els Reis d’Orient amb un nou format adaptat a la situació de la Covid 19 i del qual els informem a continuació:

 • Data: Dilluns dia 28 de desembre del 2020
 • Lloc: Davant del nostre local social al C/ Tossa de Mar 13
 • Horari: de 17 a 19 hores

La nostra canalla i les seves famílies, en arribar al nostre local, trobaran uns tanques amb una cua organitzada i tutelada pels companys/es de junta, per tal de complir amb la distància de seguretat. Recordin l’obligatorietat de portar mascara. Aniran avançant fins davant la porta del nostre local on estaran ubicats els Guàrdies Reials que custodiaran la Bústia Reial i on els nostres fills, nets, etc, podran dipositar la carta i fer-se una foto si així ho desitgen.

Aquesta any i degut a la normativa vigent per la Covid 19 no els podrem servir berenar ni fer obsequi dels caramels com fèiem habitualment.

La Junta Directiva us desitja que passeu unes Molt Bones Festes de Nadal i Cap d’Any en companyia dels vostres estimats/es amb l’esperança que el proper any sigui molt millor i sobretot ple de Salut!

President                     Sotspresidenta       Tresorer                     Secretària                     Vocal

Josep Mª Tobella       Fina Milà                  Josep Mª Fornós      Gemma González       Josep Mª Gejo 

Vocal                            Vocal  

Joan Padilla                Anna Llovera NOTA IMPORTANT AL DARRERA:

Petició del correu electrònic als nostres associats

Us agrairíem enormement que ens faciliteu el vostre correu electrònic o el d’algun familiar de confiança a fi i efecte de poder ser mes àgils en les nostres informacions i ser mes sostenibles amb el medi ambient.

Ens el podeu indicar a traves de la web, www.veinspoblenou.cat, al Formulari d‘Alta o Modificació Dades Soci, o bé enviant precisament un correu electrònic tot clicant al següent enllaç veins@veinspoblenou.cat, o també passant pel local social els dies d’atenció al públic o deixant-lo a la bústia. Us donem les gracies anticipades.

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou

G59163980

C/ Tossa de Mar nº 13, baixos

veins@veinspoblenou.cat

www.veinspoblenou.cat

www.facebook.com/veinspoblenou.cat

08720-Vilafranca del Penedès

 • Dades Econòmiques 2020
 • Esborrany de Tancament Exercici 2020

Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals no s’aprovin en l’Assemblea Anual de Socis 2019 i 2020, a celebrar el mes de març 2021, cas de poder convocar, no es poden considerar definitius.

A la propera Assemblea General de Socis es portaran a aprovació, si s’escau, l’Estat de Comptes a 31-12-2019 i a 31-2020 entregant una copia a cada soci assistent. Si algun soci en precisa alguna copia la podrà sol·licitar a les nostres oficines i/o a traves del correu electrònic:   veins@veinspoblenou.cat

 • Balanç a 31-12-2020
Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIO     15.269,68
101. FONS ASSOCIACIO   15.269,68  
129. PÈRDUES I GUANYS   -3,79  
12900000 PÈRDUES I GUANYS -3,79    
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.137,39
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.137,39  
20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.137,39    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     4.111,67
215. MOBILIARI   2.820,26  
21500001 MOBILIARI 2.820,26    
216. EQUIPS INFORMÀTICS   921,17  
21600001 EQUIPS INFORMÀTICS 921,17    
217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ   370,24  
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIÓ 370,24    
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
28000001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS      
281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
28100001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI      
       
43. QUOTES SOCIS     60,00
430. QUOTES SOCIS   60,00  
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
43008000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS      
       
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ      
480. DESPESES ANTICIPADES      
485. INGRESSOS ANTICIPATS      
48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP      
48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN      
       
57. TRESORERIA     8.971,89
570. CAIXA   181,91  
57000001 CAIXA EFECTIU ASSOCIACIO VEINS 181,91    
57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP      
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   8.789,98  
57200001 CAJA MAR 6.133,10    
57200002 BANC SABADELL 2.656,88    
       
60. DESPESES     12.446,14
620. TAXES I TRIBUTS      
62000001 TAXES I TRIBUTS      
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   4.372,52  
62100001 REPARACIONS I CONSER 4.372,52    
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
62300001 SERVEIS PROFESSIONALS      
625. PRIMES D’ASSEGURANCES   437,82  
62500001 PRIMES ASSEGURANCES 437,82    
626. DESPESES BANCARIES   262,77  
62600001 DESPESES BANCARIES 262,77    
627 PUBLICITAT   667,77  
62700001 PUBLICITAT: GENERAL ASSOCIACIO 601,77    
62700010 DESPESES DE CORREU 66,00    
628. SUBMINISTRAMENTS   6.496,13  
62800010 TELÈFON I INTERNET 1.034,39    
62800020 DESPESES DE NETEJA 2.096,38    
62800030 DESPESES INFORMATICA 1.300,14    
62800040 MATERIAL OFICINA 2.065,22    
62800041 (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ABAC      
629. FESTA DEL BARRI   27,71  
62900001 MENJARS,APERITIUS,BEGUDES, FB      
62900002 COLLES CASTELLERES      
62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI      
62900004 SONORITZACIÓ – IL·LUMINACIÓ 0,01    
62900005 GRUPS MUSICALS – ORQUESTRES      
62900006 GRUPS HAVANERES      
62900007 ROM CREMAT: APROV I PREPARACIÓ      
62900008 SARDANES: COBLES I AGRUP SARDA      
62900009 ANIMACIÓ INFANTIL      
62900010 COL·LABORADORS FESTA BARRI      
62900011 DESPESES VARIES FESTES DEL BAR 27,70    
62900012 PIROTÈCNIA: TRAQUES I FOCS      
62900013 PUBLICITAT FESTA DEL BARRI      
62900014 INGRESSOS FESTA DEL BARRI      
630. FESTA MAJOR      
63000001 MENJARS, BEGUDES, CAPTA FM      
63000002 PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR      
63000003 DESPESES DIVERSES CAPTA FM      
63000004 MENJARS, BEGUDES MATINADES FM      
63000005 PUBLICITAT MATINADES FM      
63000006 DESPESES DIVERSES MATINADES FM      
631. FESTA DEL PATGE      
63100001 MENJARS, BEGUDES, APERITIUS FP      
63100002 PUBLICITAT FESTA DEL PATGE      
63100003 DESPESES DIVERSES FES PATGE      
632. APORTACIONS A CURSETS      
63200001 APORTACIONS A CLASSES DE CUINA      
63200002 APORTACIONS A CLASSES D’ANGLES      
63200003 APORTACIONS VARIES      
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES   181,42  
63300001 ALTRES DESPESES INDEFINIDES 181,42    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     12.453,62
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.605,00  
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS 4.845,00    
72100002 QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA -240,00    
722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS   -450,00  
72200000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS -450,00    
723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI      
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI      
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   7.916,62  
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA 7.916,62    
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALÀ      
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   382,00  
72800001 APOR CLASSES D’ANGLES INFANTS 182,00    
72800002 APOR. GIMNÀSTICA I IOGA 200,00    
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY      
72800005 APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SOCIAL      
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATIU      
72800007 APORTACIONS VARIES      
72800008 APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI      
72800009 APORT CLASSES D’ANGLES ADULTS      
72800010 APORT CLASSS DE FRANCÈS      
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
70. TOTAL INGRESSOS   12.453,62  
60. TOTAL DESPESES   12.446,14  
RESULTAT DE L’ANY     7,48

Pressupost orientatiu pel 2021

 • Relació de millores e inversions realitzades durant l’any 202 al nostre local. Amb motiu de no haver tingut despeses de celebració de la Festa del Barri, Marató, etc. l’Ajuntament de Vilafranca ens ha permès a les associacions de veïns utilitzar la subvenció anual per destinar a aquets tipus de millores.
 • Política de Privacitat:

Durant l’any 2020 hem seguit adaptant les nostres estructures a les exigències de la nova Llei de Protecció de Dades, tot incorporant als nostres formularis, pagina web i facebook, correu electrònic, etc. les mesures que indica aquesta llei.

******************************************************

 • Pagina Web i Correu Electrònic:

Aquest any 2020 hem anat millorant tant l’aspecte com les funcionalitats de la nostra pagina web per facilitar el seu us i la seva navegació entre els diferents continguts. La principal novetat es que hem passat a disposar d’un únic menú que, tot i ser mes llarg per raó del gran contingut de la web, es mes fàcil de passar de secció a secció. Tanmateix durant el 2019, hem seguit alimentant amb els nostres continguts, activitats, noticies i informacions municipals d’interès pels nostres socis i veïns, la nostra web i el nostre facebook.

Aquest any 2020 hem obert un compte a Instagram a on de mica en mica hi anirem penjant els nostres continguts i les nostres informacions.

Mostra de la pagina d’inici de la nostre Web:

 • Activitats de Formació, Lleure, Festes del Barri i altres
 • Angles per adults: 4/5 grups de màxim 8 persones amb dues hores setmanals de classe i un total de 40 alumnes aquest 2019.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Adults.

Cursos d’anglès vivencial per adults, de diferents nivells, basats en la conversa, impartits per el nostre monitor Sr. Xavier Pascual i Salvà que segueix els passos del seu pare, el Sr. Antoni Pascual, persona de gran prestigi en el ensenyament de l’ idioma anglès a Vilafranca. Grups reduïts.

Horaris a concretar segons el nivell dels alumnes. Majoritàriament al matí i amb possibilitat de tardes.

Pàgina web: www.viventiallanguages.com

 • Angles per infants: Diferents grups i nivells amb 25 hores setmanals de classe i un total de 45 alumnes aquest 2019.

Mes informació a la web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Angles Infants.

Cursos complerts de diferents nivells dirigits a infants i joves i impartits per la nostre monitora Sta. Regina Pausas. Contactar al tel. 669236932.

 • Classes de Cuina: Activitat descatalogada
 • Classes d’Acordió: Activitat descatalogada
 • Gimnàstica de Manteniment: Aquest 2020 han passat un total de 65 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Gimnàstica

Gimnàstica de manteniment dirigida per la nostre monitora Sta. Meri Fernández.

Els horaris son: Dilluns i Dimecres:   Matí de 8,45 a 9, 45 hores.

Dilluns i Dimecres:   Tarda de 19 a 20 hores. De Dilluns a Dijous:  De 20:30 a 21:30 hores.

Contactar al telèfon 676468065 i correu pasapasmeri@gmail.com

 • Tai Chi: Aquest 2020 han passat un total de 25 alumnes.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Tai Chi.

Classes de Tai Chi impartides pel professor Sr. Juan Valero de l’escola Ni Jau, en els següents dies, horaris i llocs:

Els dimarts i divendres a l’Associació de 9 a 10 hores. De 10 a 11 classes avançades.
Per major informació contactar a través del Mail:  escola.nijao@gmail.com  

 • Classes de Piano i Solfeig: Activitat descatalogada.
 • Bitlles Catalanes: Activitat descatalogada donat que ja son una entitat social i jurídica independent de la nostra entitat.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Bitlles Catalanes

A la nostra associació existeix un Grup de Bitlles Catalanes i que regularment entrena i juga al Parc Tívoli. Contactar amb Jaume Llordes al telèfon 659459625. 

 • Taller de Manualitats. Aquesta activitat ha estat descatalogada per falta de demanda.
 • Classes de Country: Aquesta activitat ha esta descatalogada per falta de demanda.
 • Classes de Ganxet Creatiu: Aquesta activitat ha estat descatalogada per canvi d’orientació de la Fundació Nou Pops que organitzava aquestes classes.

Actualment aquesta Associació de Veïns ha establert un Acord de Col·laboració amb Noupops, entitat sense ànim de lucre en el sentit de que li cedim dos dissabtes al mes el nostre local social per les seves activitats solidaries.

 • Classes d’informàtica per Adults: Tres alumnes han efectuats cursets a l’acadèmia col·laboradora.
 • Tallers de Memòria per Gent Gran: Sense dades 2020
 • Sessions d’Escolta i Equilibri Emocional: Sense dades 2020
 • Classes de Dansa Oriental: Sense dades 2020
 • Cessió del local social:

Aquest 2020 no s’han pogut fer reunions de cap tipus amb motiu de la pandèmia.

L’associació cedeix  les seves instal·lacions per fer activitats diverses que precisin els nostres associats, com per exemple:

 • Reunions de Comunitats de Propietaris
 • Reunions d’altres entitats
 • Actes d’empresa
 • Etc.

Disposem d’una sala gran polivalent i una de petita per reunions. Tenim  Zona Wifi.  

  

La utilització del local es totalment gratuïta sent els únics requisits el ser soci de l’Associació i  deixar el local netejat i en perfectes condicions d’us.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Activitats/Cessio del Local.

 • Classes de Català i Francès: Diferents grups i nivells amb 4 hores setmanals de classe i un total de 9 alumnes aquest 2020.

Mes informació a la Web:www.veinspoblenou.cat/Activitats/Classes Català/Francès

 • Festa del Barri: Aquest any no s’ha pogut celebra amb motiu de la pandèmia. El proper any mes i millor!

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat//Festes del Barri/Festa del Barri.

************************************************

 • El Patge Raimón a l’Associació de Veïns

El que sí farem és la Recollida de Cartes per a Ses Majestats els Reis d’Orient amb un nou format adaptat a la situació de la Covid 19 i del qual els informem a continuació:

 • Data: Dilluns dia 28 de desembre del 2020
 • Lloc: Davant del nostre local social al C/ Tossa de Mar 13
 • Horari: de 17 a 19 hores

La nostra canalla i les seves famílies, en arribar al nostre local, trobaran uns tanques amb una cua organitzada i tutelada pels companys/es de junta, per tal de complir amb la distància de seguretat. Recordin l’obligatorietat de portar mascara. Aniran avançant fins davant la porta del nostre local on estaran ubicats els Guàrdies Reials que custodiaran la Bústia Reial i on els nostres fills, nets, etc, podrán depositar la carta i fer-se una foto si així ho desitgen.

Aquesta any i degut a la normativa vigent per la Covid 19 no els podrem servir berenar ni fer obsequi dels caramels com fèiem habitualment.

La Junta Directiva us desitja que passeu unes Molt Bones Festes de Nadal i Cap d’Any en companyia dels vostres estimats/es amb l’esperança que el proper any sigui molt millor i sobretot ple de Salut!

President                     Sotspresidenta       Tresorer                     Secretària                     Vocal

Josep Mª Tobella       Fina Milà                  Josep Mª Fornós      Gemma González       Josep Mª Gejo 

Vocal                            Vocal  

Joan Padilla                Anna Llovera

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/ El Patge Raimon

 • Matinal a benefici de la Marató de TV3: No s’ha pogut celebrar amb motiu de la pandèmia.
 • Col·laboració amb els Administradors de la Festa Major de Vilafranca:
 • Capta de Festa Major al Tívoli
 • Matinades al Tivoli: Amb motiu de la pandèmia no es va celebra la Festa Major de Vilafranca al seu estil i per tant aqusts activitats tampoc es van celebrar.

Mes informació a la Web: www.veinspoblenou.cat/Festes del Barri/ Festa Major de Vilafranca al Barri

 • Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada Municipal: Aquest any 2020 no s’ha fer per la pandèmia.
 • Recollida d’incidències, queixes i suggerencies dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2020 hem comptabilitzat un total de 25 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 70%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments pròpies per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control mes puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 12 correus amb una resposta del 100% i amb na resolució favorable en el 50%. Aquest índex mes baix resulta de que a vegades hi ha peticions o queixes que son inviables ja sigui per llei, per pressupost, etc.

 • Col·laboració amb la Regidoria de la Gent Gran

Servei Municipal de Serveis Socials -Comissió del Benestar de la Gent Gran – Campanya Nadal Solidari 2020

Amb motiu de la pandèmia aquest any no s’han efectuat visites als avis inclosos en aquesta gestió i s’ha optat per un nou mode que consisteix en que cada voluntari te l’encàrrec de gestionar a 3 avis i fer-los 3 trucades, una abans de festes, una després de festes i una altra a principis de febrer.

Aquest mes de gener hem rebut l’encàrrec de, en la mida de les nostres possibilitat, continuar fent trucades periòdiques per interessar-se per ells. Així hem fet i seguirem fent els membres de la junta que hi participem.

I pel 2021 que…

 1. Administració general de l’Associació: En primer lloc continuar i complir amb els actes administratius propis de l’Associació com son la celebració de l’Assemblea General de Socis durant el primer semestre de l’any i les habituals reunions quinzenals de la Junta Directiva. Tanmateix continuar assistint a les reunions dels diferents Organismes on pertanyem i/o i tenim relació com son l’Ajuntament de Vilafranca i dins d’ell, la Comissió per la Convivència i Mediació, la de Policia de Barri, la de Igualtat, la de la Gent Gran, la de Medi Ambient, la de Habitatge, etc.

També tenim representació al Consell Municipal de Serveis Socials i al Consell de Sercom, Radio i TV de Vilafranca. També continuar amb les reunions que es venen efectuant amb les altres associacions de veïns i associacions diverses de Vilafranca per tractar els temes que siguin del nostre mutu interès i/o que estimem siguin d’utilitat per els nostres socis i veïns.

 1. Gestió Comptable i Fiscal: Complir amb les obligacions fiscals pertinents. Portar la comptabilitat adequada a la llei. Presentació Model 347 a Hisenda. Presentar

tota la documentació comptable i de gestió a l’Ajuntament de Vilafranca per tal de renovar la Subvenció Anual que rebem segons Conveni.

 1. Comunicació amb els socis: Tema pendent dels dos últims anys i que ens costa molt d’acabar de definir. Un altre tema molt important per nosaltres es millorar considerablement la nostre relació amb els socis i veïns del barri. En aquest sentit i en el referents als nostres socis, i tot aprofitant les prestacions del nostre nou programa informàtic de gestió (Veure inversió 2014) hem fet, estem fent i farem una contundent tasca per poder actualitzar totes les dades dels socis i així complir també amb el que estipula la protecció de dades. Aquí sol·licitem dels nostres socis siguin tan amables d’actualitzar totes les seves dades be a treves de la web a l’apartat socis, be per correu electrònic o be per presencia física al nostre local social.
 2. Carnet de Soci: En estudi.
 3. Campanya Captació de nous Socis: L’any 1977 un entusiasta grup de veïns va impulsar la creació de la nostre associació amb l’objectiu de potenciar la convivència veïnal, fomentar iniciatives culturals, esportives, espectacles, etc. i ser un canal de comunicació entre el barri i l’ajuntament.

Cal agrair a les diferents juntes que han anat passant al llarg dels anys el seu esforç en col·laborar a la millora del nostre barri i potenciar les diferents activitats que porta a terme aquesta associació.

També cal agrair a totes aquelles persones anònimes que, de forma totalment desinteressada, han i estant col·laborant, any darrera any, en les nostres activitats i en les nostres celebracions, tal com es la nostre entranyable Festa del Barri que celebrem cada mes de Juny.

Les finalitats de la nostra associació són:

 • Donar suport a les reivindicacions veïnals, que es creguin oportunes, de cara a la millora del barri.
 • Col·laborar amb les diferents administracions, fer el seguiment, o formar part de comissions en les accions que promoguin millores per la qualitat de vida dels ciutadans del nostre Barri.
 • Facilitar activitats formatives i de lleure per els nostres associats. 
 • Dons partint d’aquestes importants dades històriques i del bon fer del nostres antecessors dels que volem deixar constància del nostre agraïment per la bona tasca feta, creiem que en un barri on som uns 8.000 veïns, segons les ultimes dades facilitades per l’Ajuntament de Vilafranca, tenir una base social de 250 socis es molt poc i ens agradaria incrementar el nostre nombre de socis i sòcies d’acord amb la demografia del barri.
 • Com mes siguem mes força podrem fer en les diverses reivindicacions que vagin sorgint al llarg dels anys i com mes siguem mes i millors coses podrem fer i oferir ja que disposaríem de mes recursos, tan humans com dineraris.
 • En aquest sentit fem una crida a tots els nostres veïns i comerciants per tal de que qui ho desitgi pugui venir a col·laborar amb la junta i amb les

diverses activitats que es desenvolupen i es puguin desenvolupar en el futurs i el que desitgi nomes col·laborar com a soci o sòcia serà molt benvingut. Ànims penseu que nomes son 15 euros a l’any de quota. Us podeu fer socis a traves de la pagina web, pestanya “No Socis”, per correu electrònic o per visita al nostre local social.

 1. Llei de Protecció de Dades: En aquest apartat de la Llei de Protecció de Dades ja hem adaptat la nostre pagina web i el nostre coreu electrònic a dita llei en el sentit de que ja qualsevol persona pot utilitzar el drets que li atorga aquesta important llei. Per el 2021 el nostre objectiu es continuar amb l’actualització de totes les dades dels nostres socis i obtenir la seva firma, ja sigui en document ja sigui a traves de la web, per tal de donar complert compliment a aquesta important llei.
 2. Llei de Transparència: Segui donant-li compliment.
 3. Fem Barri: Continuarem vetllant per la millora del nostre barri en general i molt especialment per les obres per el cobriment total de la via fins al pont de Moja. En aquest apartat volem deixar constància de la gran sensibilitat que tenim peraquest tema i ens posem al servei dels veïns i veïnes afectats per el que precisin. Sàpiguen que tenen tot el nostre suport.

Tanmateix seguirem tutelant i vetllant les obres e instal·lacions urbanístiques, de lleure, etc., pendents.

I estem a disposició de tots els nostres socis i veïns en general del Barri del Poble Nou, per gestionar qualsevol tema que sigui de la seva preocupació.

Associació de Veïns del Poble Nou – La Junta Directiva a 31-12-2020

Josep Mª Tobella             Fina Milà                   Josep Mª Fornós            Joan Padilla Josep Mª Gejo

President                           Sots-presidenta        Tresorer                             Vocal               Vocal

Gemma González            Anna Llovera

Secretaria                           Vocal Provisional

*************************************************************