Dilluns,15 de juliol de 2024
Socis

Nous Estatuts de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca

En la línia de mantenir informats als nostres associats i veïns en general i també a fi de donar compliment amb el que indica la Llei de Transparència que es una de la que ens regula, ens plau informar que, en data del 26 d’abril del 2019 el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ens ha aprovat i ens ha inscrit els nous “Estatuts de l’Associació de Veins del Barri del Poble Nou de Vilafranca”, que varen ser degudament aprovats en Junta Directiva i ratificats per l’Assemblea General Extraordinària, celebrada el dia 22 de març del 2019.

A continuació els transcrivim el seu text així com els documents oficials que els acompanyen.

Esperem que aquest nou document, totalment modernitzat i adaptat a totes les normatives que ens regulen, faciliti a socis, òrgans de govern i veïns en general, una fluida relació i gestió que es tingui a be proposar o realitzar.