Divendres,1 de març de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
SocisVeïns, Comerciants i Entitats del Barri

Nova millora administrativa: Consentiment d’us d’imatge

Tot seguin les instruccions de la “Llei de Protecció de Dades” ens plau informar que hem introduït un nou element a la nostra documentació d’Alta i/o Modificació dades Socis i que es correspon amb l’autorització que precisem les Entitats de disposar del permís del soci per si en alguna ocasió es capten les seves imatges a l’interior de les nostres instal·lacions o en féssim servir alguna publicada als diversos mitjans.

Consentiment d’us d’imatge

Per la present s’autoritza a “Associació de Veïns del Poble Nou de Vilafranca del Penedès” a la captació, reproducció, inclusió i utilització de la meva imatge personal o la nostra imatge corporativa i / o logotip i / o fotografies de les nostres instal·lacions, per temps indefinit i sense limitació geogràfica, per il·lustrar les seves pàgines d’Internet, cartells, tríptics, publicacions del sector, vídeos promocionals i altre material audiovisual amb l’exclusiva finalitat de publicitar, recolzar i difondre els productes i serveis que ofereix el “la associació”, sense que sigui necessària una contraprestació econòmica. En tot moment, el titular, podrà cancel·lar aquesta autorització amb la simple comunicació del seu desig a “Associació de Veïns del Poble Nou de Vilafranca del Penedès”, carrer Tossa de Mar 17 baixos, de Vilafranca del Penedès (Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a: veins@veinspoblenou.cat.

**************************************