Dimarts,23 d'abril de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Històric d'activitatsNovetatsSocisVeïns, Comerciants i Entitats del Barri

Presentació del nou Logotip de l’Associació Veïnal del Poble Nou

   
CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DISSENY D’UN NOU LOGOTIP PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA
Acta: De la recepció de treballs, llistat de participants, assignació de numero per ordre d’arribada que s’ha realitzat entre els dies 1 de març i 15 d’abril del 2023, constatació de l’anonimat dels Participants envers el Jurat i del Jurat envers els Participants, efectuada segons les Bases aprovades en reunió de Junta Directiva del dia 16 de gener del 2023.

Relació de participants i numero assignat al seus treballs:
Nom i Cognoms
Numero assignat
Georgina Pujadas Atsarà
1
Carles Munts Raventos
Max Jané Campllonch
2 bis
2
Assumpta Callau Giró
3
Lluis Buisan Gimeno
4
Alicia Franquesa Biel
5
Joan Campo Sabariz
6
Silvia Arniches Hill
7
Raimon Colomer Pagès
8
Marina Buisan Callau
9
Patricia Salcedo Dorado
10
Joan Ramon Buisan Callau
11
Martí Montaner Massana
12
Montserrat Alemany Iniesta
13
Deliberacions del Jurat del dies 18-04-23 i 22-05-23:
El Jurat s’ha reunit en aquestes dues dates per estudiar a fons els 14 treballs rebuts. Donada la bona qualitat dels treballs presentats ha estat difícil prendre la decisió final però el dia 22 de maig del 2023 i per unanimitat varen elegir els tres finalistes.
Resolució del Jurat del dia 22-05-23:
Els tres components del Jurat per unanimitat han concedit la següent classificació.
  1. Montserrat Alemany Iniesta
  2. Marina Buisan Callau
  3. Georgina Pujadas Atsarà
Informació als premiats i a la resta de participants:
El dia 23-05-23 s’ha informat per correu electrònic el resultat del concurs als 13 participants, de forma individualitzada i a traves del correu electrònic però mantenint l’anonimat del logotip .
Entrega de premis a realitzat el proper dia 9-06-23 dins els actes de la Festa del Barri Poble Nou 2023:
  1. Montserrat Alemany Iniesta Xec de #300,00# euros
  2. Maria Buisan Callau Àpat per dues persones al Restaurant Can Bellés. Obsequi d’una ampolla de Cava per gentilesa del restaurant.
  3. Georgina Pujadas Àpat per dues persones al Restaurant El Caliu.      Obsequi d’una ampolla de Cava per gentilesa del restaurant.
Presentació del Jurat:
Els membres del Jurat que van ser escollits en reunió de Junta Directiva d’aquesta Associació de Veïns del Poble Nou del dia 16 de gener del 2023 son el següents..
  • President:  Miquel Peguera i Rovira, llicenciat en belles arts.
  • Vocal: Neus Villar i Gortàzar, diplomada en magisteri i grau en belles arts.
  • Secretari: Joan Padilla i Gervilla, arquitecte tècnic i sots-president d’aquesta                  Associació de Veïns.
Reconeixement:
Els membres del Jurat així com la Junta Directiva de l’Associació de Veïns del Poble Nou volen expressar el seu agraïment a tots els participants a aquest concurs i donen la més cordial felicitació als dos finalistes i al guanyador.          
I per deixar constància de que les Bases del Concurs de nou Logotip per l’Associació Veïnal del Poble Nou son les aprovades per la Junta Directiva d’aquesta entitat en la seva reunió del dia 16 de gener del 2023, per donar fe de que en tot moment s’ha mantingut l’anonimat del Jurat envers els participants i dels participants envers el Jurat i que les deliberacions i la resolució del jurat han estat degudament realitzades amb tota transparència, es firma la present Acta per part dels Membres del Jurat amb el Vist i plau dels Membre de la Junta Directiva.
Firmat pels Membres del Jurat
President                                             Vocal                                                 Secretari
Miquel Peguera i Rovira              Neus Vilar i Gortàzar                    Joan Padilla i Gervilla
Firmat pels Membres de la Junta Directiva
Josep Mª Tobella            Joan Padilla                     Marina Lassa             Miquel Giner          
President                           Sots-President                  Secretaria                     Tresorer
 Fina Milà                             Maria Rosa Freixedas          Isidre Barrado
Vocal                                      Vocal                                           Vocal