Dijous,22 de febrer de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Socis

Prorroguem fins el 30-04-21 el perióde per rebre les votacions per correu electrònic i postal de les Assemblees virtuals del 2019 i 2020

Degut a la bona acollida que estem recollint dels nostres socis, la Junta Directiva ha decidit prorrogar fins el proper 30-04-21 el termini legal per rebre el “Full de Votació” que els vàrem enviar ja sigui per correu electrònic, per correu postal o carta entregada al domicili. 

El control de la votació s’està efectuant a la recepció dels correus o dels fulls en ma o per correu amb una inscripció al Full de Cens, que al final del procés de votació, serà degudament revisat, firmat i segellat pels membres de la Junta Directiva, quedant el mateix a disposició de tots els socis.  

Us animen a participar d’aquesta votació. Un cop mes us volem agrair la vostra col.laboració.

 * * Seguim sent una entitat transparent * *