Divendres,1 de març de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Informació Municipal d'interés

Talls de circulació als c/Casal i Migdia, el dia 7-06-16

**TALLS DE CARRER**

Motiu: INSTAL·LACIÓ GRUA TORRE
Empresa: ROGASA – Ajuntament
Elements instal·lar: Camions i grua mòbil
Tipus ocupació: Tall Total Circulació
Carrers: Tall Total Casal / Migdia (gruà mòbil i tràilers)

Accés grua mòbil per Amàlia-Casal

Accés tràilers per Nostra Senyora-Cal Bolet-Migdia

Dia: 7-6-2016
Horaris: 8 a 19h
Observacions: -Per l’accés del dels camions i de la grua mòbil es farà amb acompanyament policial.

-Per poder facilitar l’accés dels camions es retirarà la bateria de contenidors del c/Cal Bolet i es col·locarà al costat de la bateria contenidors del c/Migdia afectant 3 places de zona blava. Desprès es tornarà a col·locar al seu lloc.