Dilluns,15 de juliol de 2024
NovetatsSin categoríaSocis

Convocaria virtual a les Assemblees Anuals de Socis/es dels anys 2019 i 2020

 

Vilafranca del Penedès,  12 de març del 2021

Benvolguts socis i sòcies

Ens plau convidar-vos a les Assemblees Generals Ordinàries de Socis/es dels anys 2019 i 2020 de l’Associació de Veïns del Poble Nou, que no s’han pogut celebrar durant els mesos de març del 2020 ni 2021 amb motiu de la pandèmia del Covid 19.

Aquestes assemblees, en ser totalment impossible celebrar-les de forma presencial degut a les limitacions sanitàries d’aforament i les dimensions del nostre local social i atenent el contingut del Decret Llei 53/2020 del 22-12-2020 de la Generalitat de Catalunya,  en que ens permeten a les entitats socials, realitzar les assemblees sense reunió com a màxim fins el proper 31-12-2021,  us proposem aquest format no presencial en el qual us presentem l’Ordre del Dia dels dos exercicis pendents i una proposta de votació que us demanem d’emplenar i de retornar per correu electrònic o per correu postal.

Al final de l’escrit i trobarà les votacions dels temes que se sotmeten a la seva consideració i on l’agrairíem que els socis/es que heu rebut a través del correu electrònic voteu tot emplenant els diferents apartats i donant resposta a aquest mateix correu i els socis/es que haureu rebut carta, retalleu la part final de l’escrit i ens el trameteu en el sobre que haureu trobat a dins del nostre sobre d’enviament. Aquestes respostes les hauríem de rebre abans del 30 de marc del 2021 – Gràcies anticipades a tots/es!.

Tanmateix si algun soci creu convenient formular alguna pregunta o consulta, ho pot fer o bé en respondre a aquestes votacions a l’apartat de Precs i preguntes o bé a través del correu electrònic, veins@veinspoblenou.cat o bé per visita presencial al nostre local social els dimarts i dijous de 10 a 12 hores.

Gràcies anticipades per la vostra comprensió i col·laboració.

 

Josep Maria Tobella         Fina Milà                    Josep Maria Fornós

President                               Sots-presidenta        Tresorer

 

Gemma Gonzàlez             Joan Padilla                Josep Maria Gejo

Secretària                            Vocal                              Vocal

 

 1. Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària 2019
 1. Lectura i Aprovació, si s’escau, de les Actes de les Assemblees Anual Ordinària i Extraordinària del 2018. La poden consultar al web, veinspoblenou.cat, pestanya Assemblees i sots-pestanya Assemblees Ordinària i Extraordinària del 2018.
 2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2019. La poden consultar a la pàgina web veinspoblenou.cat, al facebook www.facebook.com/veinspoblenou.cat , sol·licitar una còpia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o en persona al local social, els dimarts i dijous de 10 a 12 del matí.
 3. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2019 i del Pressupost per l’any 2020. S’adjunten el Balanç a 31-12-2019 i el Pressupost 2020.
 4. Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca.

*************************************

 

 1. Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària 2020
 1. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant els anys 2019 i 2020. Tràmit administratiu.
 2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2020. Podeu consultar-la segons indicacions de l’apartat 2.
 3. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2020 i del Pressupost per l’any 2021. S’adjunten el Balanç a 31-12-2020 i el Pressupost 2021.
 4. Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca.
 5. Ratificació de la Junta Directiva actual que té mandat fins el 22 de març del 2022 segons certificat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que teniu a la vostra disposició per a consultar-lo.

         Us convidem a formar part de la nostra Junta on podeu fer totes aquelles aportacions i propostes que estimeu oportunes per la millora, tant de l’Associació com               del nostre Barri.

 1. Resum de les principals gestions que estem realitzant actualment
 2. Precs i preguntes.

*******************************************