Dimarts,23 d'abril de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
NovetatsSocis

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ANUAL DE SOCIS/ES 2022 PEL 13-03-2023

 

 

Vilafranca del Penedès a 27 de febrer del 2023

Benvolguts socis i sòcies

Ens plau convidar-vos a l’Assemblea General Ordinària de Socis/es de l’any 2022, de l’Associació de Veïns del Poble Nou, que es celebrarà el dilluns 13 de març del 2023, a les 19.30 hores, en única convocatòria al nostre local social del C/ Tossa de Mar 13, amb el següent….

Ordre del dia :

1. Lectura i Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea Anual Ordinària de l’any 2021. Tots vostès ja la varen rebre en el seu dia però la poden consultar al web, www.veinspoblenou.cat, pestanya Assemblees i sots-pestanya Assemblea Ordinària de l’any 2021, sol·licitar una còpia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o recollir en persona al local social, els dimarts i dijous de 10 a 12 del matí.
2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2022. La poden consultar pels mateixos mitjans anteriors a la pestanya Memòries Anuals. Tanmateix el dia de l’assemblea en farem la presentació.
3. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2022 i del Pressupost per l’any 2023, dels que adjuntem una copia al final d’aquesta convocatòria. Tanmateix li podem entregar en mà el dia de l’assemblea i en farem presentació.
4. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant l’any 2022.
5. Ratificació de la Junta Directiva: L’actual Junta Directiva va ser aprovat el seu nomenament durant l’Assemblea Anual de Socis/es Ordinària de l’any 2021 i el seu mandat actual acaba oficialment el 22-03-2027. No obstant l’indicat i com fem cada any ens agradaria comptar amb la seva renovada confiança.
6. Col·laboracions i Gestions amb altre entitats com l’Ajuntament de Vilafranca, Entitats del Barri, La marató de TV3, etc.
7. Precs i preguntes.

 

 1. Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca 2022

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada: Any 2022 no es va realitzar.
 • Recollida d’incidències, queixes i suggeriments dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2022 hem comptabilitzat un total de 32 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 70%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments propis per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control més puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 12 correus amb una resposta del 100% i amb una resolució favorable en el 80%.

 • Temes mes importants en els que estem treballant actualment

Lamentem el tenir que informar, donada la lentitud de les negociacions, ens seguim interessant periòdicament per les negociacions de l’Ajuntament amb Adif sobre la cobertura de la llosa pendent fins al Ponts de Moja. Sabem que es un tema ja molt preocupant per la salut i benestar de molts dels nostres veïns però les dificultats polítiques de negociar dels diferents governs fan que de moment el tema estigui aturat. L’única bona noticia es que ja hi ha un projecte redactat. No cal dir que hi estarem a sobre i seguirem lluitant.

Continuem fent seguiment de les plagues de rates i coloms.

Estem fent un seguiment de la gran quantitat d’embornals del barri que estant obturats per terra, fulles i herbes i estem gestionant la seva neteja amb el Servei d’Aigües de Vilafranca que en son els responsables i ens plau informar que durant aquest mes de gener s’estan netejant els embornals del nostre barri.

Estem col·laborant activament amb el Servei d’Agents Cívics de l’Ajuntament. Cada dimarts ens visiten al nostre local i intercanviem opinions, queixes, suggerencies pròpies i dels socis i veïns, etc.

Tanmateix amb el Servei de Policia de Proximitat de la Policia Local amb qui també ens entrevistem cada dijous amb el mateix objectiu de proposar millores de civisme, circulació, seguretat, etc.

En aquest sentit estem insistint amb el importants problemes de les defecacions dels gossos, patinets per les voreres, botellons a diferents indrets del barri i qualsevol acte d’incivisme que es detecti o ens informin.

Pla de Millora Urbana 2021-2023: Tal com ja vàrem informar l’any anterior, a traves de la nostra web i altres xarxes socials, l’Ajuntament de Vilafranca i en relació al nostre barri, tenia previst realitzar algunes obres de manteniment de voreres i carrers i tanmateix ens varen informar de dos grans projectes tal com son la remodelació dels carrers Germanor i Tossa de Mar.

L’obra mes important es la “Reforma integral del C/ Tossa de Mar” de la que actualment ja estant acabades les obres de la 1ª i 2ª fases, s’estan realitzant les de la 3ª i 4ª fases amb una previsió d’acabat durant el mes de març 2023.

En el període de realització d’aquests obres estem col·laborant tant amb les propostes, suggerencies i queixes dels nostres veïns, tant com en les propostes que ens hem anat coordinant amb el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament. I no cal dir que ho seguirem gestionant fins al final de les obres.

 • Col·laboració amb la “Campanya Nadal Solidari per a la Gent Gran

Un any més l’Associació de Veïns del Poble Nou, col·labora amb les “Regidores de Serveis Socials i de la Gent Gran de l’Ajuntament de Vilafranca” en la seva “Campanya Nadal Solidari  per a la Gent Gran”, que consisteix en visitar als avis i avies mes grans de 80 anys i que viuen sols o soles al nostre barri. 

Aquestes visites, enguany, les  gestionen els membres de la nostra Junta Directiva,  les nostres professores i monitores, socis i sòcies voluntàries de l’AV i diversos voluntaris/es veïns del barri que venen efectuant aquesta interesant labor des de ja fa molts anys. 

Es fa entrega d’un petit obsequi que, aquest any consta d’una caixa de catànies i un estoig de roba  amb clauer, que ha estat confeccionat per gentilesa del “Grup de Manualitats  del Casal d’Avis del Tívoli”.

Tanmateix durant aquestes visites i de forma totalment discreta i anònima s’intenta fer una petita comprovació del benestar d’aquestes persones i cas de detectar alguna problemàtica es comunica als responsables de la Regidoria de la Gent Gran qui actuen d’immediat per resoldre el possible cas plantejat. 

Tots els que participem en aquesta entranyable campanya ens sentim molt orgullosos  i satisfets ja que, de cada persona que visitem, ens emportem el seu profund agraïment i la bona estona que passem amb ells i elles. 

* * * FEM BARRI TAMBÉ PER LA NOSTRA GENT GRAN * * * 

 • Participació ens els diferents Consells Municipals.

Des de fa uns quant anys estem participant i col·laborant activament en les reunions, els treballs, propostes i resolucions dels diferents consells municipals en els que hi tenim representació i que son…

 • Consell Municipal de Igualtat, Solidaritat i Cooperació a traves de la Marina Lassa.
 • Consell Municipal del Habitatge traves d’un representant elegit per les 8 AV de Vilafranca.
 • Consell Municipal del Medi Ambient a traves d’Isidre Barrado.
 • Consell Municipal de Drets Socials a traves de Mª Rosa Freixedas.
 • Consell Municipal de la Gent Gran a traves de la Fina Milà.
 • Consell Municipal per la Convivència i Policia a traves de Miquel Giner.
 • Reunions i treballs amb Urbanisme, Via Publica, Pla de Mobilitat, etc. a traves d’en Joan Padilla.
 • Reunions i treballs amb Alcaldia i altres Regidories, resta d’Administracions Publiques i relacions amb altres entitats i associacions, a traves d’en Josep Mª Tobella acompanyat sempre del vocal encarregat de cada àrea.
 1. Altres activitats

Les poden consultar totes a la nostra Memorial Anual d’Activitats de l’any 2022 i d’entre totes volem destacar la Matinal Anual en benefici de la Marató de TV3 en que enguany es varen recaptar 1.000 euros, les diferents col·laboracions amb altres entitats del barri com el Moviment Infantil de Vilafranca, el Casal d’Avis del Tívoli, etc.

Amb motiu del mes de 40 anys de història de la nostra entitat hem organitzat un “Concurs pel disseny d’un nou Logotip”, del que vostès ja hauran rebut la informació amb les Bases del mateix.

Ens volem seguir obrint al barri i en aquest sentit estem preparant la nostre presentació de qui som i que fem per les escoles, llars infantils i resta d’entitats del nostre barri.

**********************************

Us esperem el dilluns 13 de març del 2023 a les 19.30 hores al nostre local social.

En acabar l’Assemblea brindarem amb una copa de cava i pastes.

Rebin una cordial salutació en nom de tota la Junta Directiva.

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou

G59163980

C/ Tossa de Mar nº 13, baixos

93-8915625 i 626191354

veins@veinspoblenou.cat

www.veinspoblenou.cat

www.facebook.com/veinspoblenou.cat

Instagram: #barripoblenouvilafranca

08720-Vilafranca del Penedès

Jose Mª Tobella Joan Padilla Miquel Giner Marina Lassa
Presidència Sots-presidència Tresoreria Secretaria
Fina Milà Isidre Barrado Mª Rosa Freixedas  
Vocal Vocal Vocal  
       

*************************************************

Annexes

Balanç provisional a 31-12-22

 

Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIO     16.569,64
101. FONS ASSOCIACIO   16.569,64  
129. PÈRDUES I GUANYS   33,79  
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.602,82
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES   2.602,82  
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     8.537,89
215. MOBILIARI   5.748,54  
216. EQUIPS INFORMÀTICS   1.515,17  
217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ   1.274,18  
       
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L’IMMOBILITZAT      
280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES      
281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D’EQUIPS INFORMÀTICS      
       
43. QUOTES SOCIS     30,00
430. QUOTES SOCIS   30,00  
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
       
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ      
480. DESPESES ANTICIPADES      
485. INGRESSOS ANTICIPATS      
       
57. TRESORERIA     5.222,73
570. CAIXA   365,53  
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA   4.857,20  
       
60. DESPESES     17.452,41
620. TAXES I TRIBUTS      
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ   20,19  
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
625. PRIMES D’ASSEGURANCES   486,38  
626. DESPESES BANCARIES   697,75  
627 PUBLICITAT   811,73  
628. SUBMINISTRAMENTS   3.231,99  
629. FESTA DEL BARRI   10.743,88  
630. FESTA MAJOR   790,00  
631. FESTA DEL PATGE   125,13  
632. APORTACIONS A CURSETS      
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES   125,66  
634. LA MARATÓ DE TV3   419,70  
678. COMPTABILITZACIÓ ROBATORI      
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     17.310,00
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.785,00  
722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS      
723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   3.342,00  
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   8.000,00  
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   880,00  
760. INGRESSOS FINANCERS   303,00  
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE      
70. TOTAL INGRESSOS   17.310,00  
60. TOTAL DESPESES   17.452,41  
RESULTAT DE L’ANY     -142,41