Divendres,1 de març de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Informació Municipal d'interés

Dilluns s’eliminarà un exemplar de pi blanc al parc Tívoli pel risc de trencament i caiguda

Dilluns s’eliminarà un exemplar de pi blanc al parc Tívoli pel risc de trencament i caiguda

17 de març de 2021-

 
El proper dilluns 22 de març està previst portar a terme la retirada d’un exemplar de pi blanc (Pinus halepensis) situat al parc Tívoli. Es tracta d’un pi amb la base del tronc lleugerament enterrada, i amb certa inclinació cap al carrer d’Amàlia Soler. Darrerament, els tècnics municipals han estat revisant l’exemplar i se li va fer una intervenció de poda fa un any. Però a causa de la tipologia de creixement que està fent, de les alteracions biodinàmiques, i de l’augment de la inclinació, que en pot afectar-ne l’estabilitat, els tècnics han recomanat la seva tala com a mesura de seguretat davant del risc de caiguda.  
 

L’Ajuntament de Vilafranca fa seguiment anual específic dels exemplars de pins existents a la vila, a través d’inspeccions tècniques i podes puntuals realitzades per un arborista especialitzat en el manteniment d’aquestes coníferes.

L’existència d’arbrat als nuclis urbans (i especialment els arbres exemplars de grans dimensions) té multitud d’avantatges que fan les ciutats socioeconòmicament i ambientalment més sostenibles.

Però convé tenir present que els arbres són éssers vius, que l’entorn urbà presenta multitud de factors que poden alterar el seu desenvolupament (obres, compactació, episodis climatològics, etc) canviant-los les condicions, afectant-los parts estructurals i conseqüentment, posant en perill la seva estabilitat.

Recentment, al parc del Tívoli s’ha reposat arbrat amb la plantació de dos arbres propers a la zona de jocs infantils. La previsió durant la campanya del proper any és continuar fent renovació de l’arbrat, i plantar dos exemplars més en aquest espai lliure del barri del Poble Nou.