Error tipogràfic al nostre Facebook

Us infomem que la frase que, de forma automàtica,  surt just abans de les nostres noves publicacions i que diu “Veure actualizazio” en lloc de la correcte “Veure actualització”,  es tracta d’un error informàtic del facebook al que i estem buscant una solució.