Dissabte,18 de maig de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Informació Municipal d'interés

L’Ajuntament informa: La Policia Local inicia una campanya de control de la circulació de bicicletes

La Policia Local de Vilafranca rep contínuament queixes de vianants que denuncien les situacions de perill generades pels ciclistes que circulen, tant per les voreres com passejos, sense respectar la normativa vigent, posant en risc la integritat física de les persones. Per aquest motiu, entre el 29 de maig i el 9 de juny s’efectuaran controls i vigilància intensiva especialment en les zones de més afluència de vianants per corregir les infraccions dels ciclistes que es detectin. 

La Policia Local recorda que, quan se circula amb una bicicleta, el ciclista és el conductor del vehicle i, com a conductor, ha d’obeir les normes igual que el conductor d’un altre vehicle (turisme, moto, etc.). Quan se circula en bicicleta, el ciclista no és un vianant que va sobre dues rodes, sinó que ha de tenir molt clar que condueix un vehicle. Com a norma general els agents denunciaran quan detectin un ciclista efectuant una infracció a l’Ordenança i, preferentment, quan circulin per les voreres i passejos originant situacions objectives de perill (velocitat excessiva, zigzaguejar entre els vianants, no respectar la prioritat dels vianants, etc…). També es recorda que és obligatori l’ús del casc per als menors de 16 anys que portin bicicleta i recomanable per a la resta. S’ha de tenir en compte que, en la majoria d’accidents greus en bicicleta, es produeixen lesions al cap. 

La normativa sobre l’ús de la bicicleta a Vilafranca es troba recollida a l’article 14 de l’Ordenança Municipal de Circulació: Podeu consultar-la en el següent enllaç (pdf)

Des de l’Associació de Veïns del Poble Nou, convidem a tots els nostres socis i veïns que circulin amb bicicleta per la Vila, que respectin la normativa vigent i tinguin cura dels vianants, principalment de les persones mes vulnerables, com son els nens i els avis. Tanmateix si observen alguna acció incívica agrairem ho comuniquin directament a la Policia Local, o a aquesta associació de veïns, que ja informarem al Policia Local assignat al Barri. 

* * * Moltes gràcies per la seva col·laboració * * *