Proves de resistència dels pins del parc del Poble Nou


L’Ajuntament de Vilafranca ens informa que:

Us informo que des de demà a primera hora del matí, hi haurà un arborista i el seu equip fent proves de tracció als pins del Parc del Poble Nou, degut a la caiguda fa pocs dies d’un dels pins al parc.

Us passo la zona que s’encintarà perquè es faran proves amb vehicles pesats, i posteriorment faran el treballs de tala i recollida.

Per temes de seguretat i focs Sant Joan, per la tarda quedarà la llenya recollida a excepció d’algun tronc gran pesat que es deixarà senyalitzat (no serà susceptible que el moguin ni cremi).

Considerem que el tema requereix de certa urgència i per això s’ha hagut de fer ràpid.

Salutacions.