Sanejament mur de contenció del Parc Tivoli

L’Ajuntament de Vilafranca ha sanejat el mur de contenció del Parc Tivoli, que dona al C/ Amàlia Soler, canviant l’arrebossat de ciment i pintant-lo de blanc.

Durant les properes Festes de Barri del 2019, ja tornarem a demanar la col·laboració dels grups del nostre barri, Moviment Infantil de Vilafranca i Agrupament Escolta Pere II i Santa Maria de Foix, per tal de que la nostra mainada i pugui expressar i plasmar les seves inquietuds artístiques i socials.