Dimarts,23 d'abril de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Informació Municipal d'interésNovetats

Vilafranca realitza aquesta setmana una campanya de control de vehicles de mobilitat personal (VMP)

L’Ajuntament de Vilafranca ens fa arribar aquesta interesant noticia: A veure si entre tots vetllem pel civisme a les nostres voreres, els veïns i veïnes us ho agrairem!

La Policia Local de Vilafranca realitza aquesta setmana una nova campanya de control de vehicles de mobilitat personal en coordinació amb el Servei Català de Trànsit. La campanya efectuarà control de les conductes de risc que atemptin contra la seguretat dels altres usuaris de la via, sempre tenint en compte la regulació aplicable vigent. Aquesta campanya comença avui dilluns, dia 10 i durarà fins al proper diumenge, dia 16 de gener, i estarà en funcionament a totes les ciutats de Catalunya. L’any passat es van realitzar a Vilafranca un total de 4 campanyes exclusives per aquest tipus de vehicles, que se sumen a les 12 campanyes de control de trànsit genèriques.
 
La proliferació de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) en zona urbana ha irromput com un nou factor de risc en la mobilitat. Noves formes de desplaçar-se com els patinets, els patinets elèctrics, les plataformes d’una roda, de dues rodes, els segways… han aparegut als pobles i ciutats de Catalunya per quedar-s’hi. La normativa en vigor contempla el VMP com a vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar una velocitat màxima per disseny d’entre 6 i 25 km/h. Només poden tenir un seient si estan dotats de sistema d’auto-equilibrat.
 
Com qualsevol altre vehicle tenen prohibida la seva circulació per voreres i zones de vianants i tampoc poden circular per vies interurbanes, travesseres, autopistes, autovies i túnels urbans.
 
Amb caràcter general, als conductors dels VMP se’ls aplica totes les obligacions que la legislació de trànsit estableix per als conductors de vehicles, amb excepció de les previsions establertes únicament per als altres conductors. Es controlarà les condicions de circulació, les parades i estacionament efectuats, els elements de protecció i el consum d’alcohol i drogues, entre d’altres.
 
En concret, de cara als comportaments de circulació dels conductors dels VMP objecte de denúncia, cal considerar els següents, establerts al Reglament General de Circulació (RGC), sens perjudici del que estableixin les Ordenances Municipals (que, en el cas de Vilafranca, properament seran modificades):
 
•             Està prohibida la circulació de tot tipus de vehicles per voreres i zones de vianants. La sanció que correspon és de 200€.
•          Els conductors dels VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. Si donen un resultat positiu es trametrà la corresponent denúncia. En el cas  d’alcohol, no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle.
•             Es podrà denunciar la utilització de dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP,  amb la imposició d’una sanció de 200€.
•             Es podrà denunciar la circulació amb aquests vehicles de dues o més persones, amb una sanció de 100€.
•             No es podrà utilitzar auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb un VMP. La sanció per aquesta infracció és de 200€.
•             Als VMP els serà d’aplicació el règim d’infraccions sobre parades i estacionaments.
 
Control de circulació de bicicletes
En la mateixa campanya, també es controlarà la circulació dels ciclistes, sobretot en zones de vianants o voreres, on s’exigirà el compliment de la normativa.
 
Condicions de circulació de les bicicletes en aquests espais reservats per als vianants:
a) Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants.
b) Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar el 10 km/h.
c) S’abstindran de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants respectant la distància d’un metre de separació.
d) Hauran d’evitar circular a menys d’un metre de les façanes.
e) En els passos de vianants els conductors de bicicletes respectaran la prioritat dels
vianants i adequaran la velocitat a les persones que l’estiguin creuant.