Divendres,1 de març de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès

Informació Municipal d’interés

Informació Municipal d'interés

Amb motiu de l’obertura del nou Ambulatori: Resultat de la reunió de les AV de Vilafranca, amb els Responsables de Sanitat de la zona Penedès-Garraf i amb l’Alcalde Sr. Pere Regull

Amb motiu de l’obertura del nou ambulatori de Vilafranca i per tal de donar resposta a les moltes inquietuds i queixes que s’han produït durant aquest primers dies de funcionament del nou ambulatori i la divisió de la població per zones,  la Coordinadora d’Associacións de Veïns de Vilafranca, varem creure oportú, efectuar consultes al nostre Ajuntament.

La resposta va ser inmediata i el passat dia 5 de desembre del 2016,  els nostres representants, juntament amb l’Alcalde de Vilafranca, Sr. Pere Regull i la secretaria d’alcaldia, Sra. Roser Rojas, varem mantenir una important reunió amb diversos Responsables de Sanitat de la zona Penedès-Garraf, de la que a continuació, us traslladem el seu contingut i resultats.

Amb aquesta gestió, estimem que un cop mes hem estat al costat dels nostres  veïns, intentant donar resposta a les seves inquietuds en aquest important tema, tal com es la nostra salut.

Tanmateix volem agrair als Responsables de Sanitat les seves amplies explicacions, al nostre Alcalde  i Ajuntament en general, que també estimem han estat molt encertats en aquesta gestió. Gracies a totes les parts implicades. 

REUNIÓ A AJUNTAMENT DE VILAFRANCA

Assistents:

 • Representació de les Associacións de Veïns de diversos barris de Vilafranca.

 • Pere Regull .Alcalde de Vilafranca del Penedès.

 • Roser Rojas. Secretaria alcaldia.

 • Joan Puigdollers. Gerent de Àmbit metropolità Regió Sanitària Barcelona. CatSalut

 • Miquel Perona. Director Atenció Primària Alt Penedès-Garraf-Baix Llobregat Nord

 • Montse Rafecas. Atenció al ciutadà Alt Penedès-Garraf-Baix Llobregat Nord

 • Núria Puig. Directora Sector Sanitari Alt Penedès Garraf. Àmbit metropolità Regió Sanitària Barcelona. CatSalut

Temes tractats:

 • Criteris per a la divisió de la ciutat en dues ABS. Es va dividir, havent informat a l’ajuntament que aquest era el sistema que la Generalitat feia servir actualment, es va seguir el procés normatiu d’exposició pública preceptiva i no hi va haver al·legacions. Es remarca que el fet de tenir el primer CAP al bell mig de la ciutat condiciona molt la divisió i sempre hi haurà població que quedarà mes lluny que l’altra.

 • Lliure elecció de centre. Un dels criteris per a deixar sense efecte de forma temporal la lliure elecció de centre és la reorganització dels serveis que comporta la divisió de la ciutat en dues ABS i la posada en marxa d’un nou equipament d’atenció primària. Així doncs es va sol·licitar al CatSalut la supressió per sis mesos de la lliure elecció. 

 • Malgrat es comprèn que en alguns casos hi ha canvi de metge i canvi de centre, i això comporta cert neguit per a la població, es demana comprensió durant aquest període de sis mesos.   

 • S’informa als assistents que en el cas de Malalts amb Malaltia Crònica Avançada (MACA) se’ls manté en el centre que tenen i amb els professionals que tenien assignats. Pels Pacients Crònics Complexes (PCC) es valora cada cas amb el metge per decidir si es manté amb el seu metge i infermera o bé es pot canviar. 

 • Pel que fa als casos en què s’hagi assignat un professional diferent per a cada membre de la família es pot demanar a atenció al ciutadà de cada CAP una sol·licitud per a demanar que tots els membres tinguin els mateixos professionals: metge i infermera. En aquests casos es fa el canvi sense haver d’esperar els sis mesos.

 • Tampoc caldrà esperar sis mesos en el supòsit de voler canviar de metge si es del mateix CAP.

 • Per a qualsevol dubte que es pugui presentar, sempre es pot acudir a atenció al ciutadà, tant del CAP Alt Penedès com del CAP Vilafranca Nord i consultar als professionals del taulell que els atendran i si escau els facilitaran el full per a recollir la seva petició. A aquest efecte s’ha reforçat temporalment la plantilla d’atenció al públic en els dos centres.

 • Es fa esment també a l’increment de plantilla del nou centre. S’ha incorporat un metge, un diplomat d’infermeria, un odontòleg i una auxiliar d’infermeria. I s’ha reforçat temporalment amb 3 auxiliats administratius l’impacte del desdoblament i obertura del nou centre.

 • Es tracta també el tema del transport públic. L’alcalde informa que amb la col·laboració de la Diputació s’està elaborant un estudi de mobilitat, atès que abans d’acabar l’any finalitza la vigència de l’actual concurs. Pel nou concurs es preveu incorporar noves rutes per tal de cobrir la necessitat d’arribar a nous punts de la ciutat.

 • Per acabar s’informa de la distribució dels serveis en els dos centres:

 • CAP Alt Penedès: Equip d’Atenció Primària (EAP) Vilafranca 1, Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), Diagnòstic per la Imatge.

 • CAP Vilafranca Nord: EAP Vilafranca 2. Equip de Pediatria Alt Penedès. Centre de Salut Mental Infanto juvenil (CSMIJ). Equip de Salut Pública Alt Penedès-Garraf.

 • En el primer trimestre de 2017 s’hi traslladaran: Servei de Rehabilitació (actualment al CAP Alt Penedès). Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) i Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CASD).

Els representants de les AAVV demanen els hi fem arribar un document resum amb els temes tractats a la reunió.

Vilafranca del Penedès, 5 de desembre de 2016

ambulatorifotoambulatori

*********************************************************

Llegir més
Informació Municipal d'interés

Tall de circulació a l’Av. del Vendrell el dia 10-07-16

Motiu:

Soterrament línies mitja tensió

Empresa:

EIFFAGE

Elements instal·lar:

Tanques i senyalització obres

Tipus ocupació, carrers i horaris:

Tall total circulació.

Av. Vendrell (entre Av. Tarragona i Amàlia Soler)  (7 a 20h)

Tall total circulació PUNTUAL (3-4 minuts)

Av. Tarragona i Ctra. St. Jaume del Domenys

(9 a 12h)

Dies:

Divendres, 10 de  juliol 2016

Observacions:

Per els talls de circulació puntuals hi haurà personal EIFFAGE controlant la circulació.

Llegir més
Informació Municipal d'interés

Talls de circulació als c/Casal i Migdia, el dia 7-06-16

**TALLS DE CARRER**

Motiu: INSTAL·LACIÓ GRUA TORRE
Empresa: ROGASA – Ajuntament
Elements instal·lar: Camions i grua mòbil
Tipus ocupació: Tall Total Circulació
Carrers: Tall Total Casal / Migdia (gruà mòbil i tràilers)

Accés grua mòbil per Amàlia-Casal

Accés tràilers per Nostra Senyora-Cal Bolet-Migdia

Dia: 7-6-2016
Horaris: 8 a 19h
Observacions: -Per l’accés del dels camions i de la grua mòbil es farà amb acompanyament policial.

-Per poder facilitar l’accés dels camions es retirarà la bateria de contenidors del c/Cal Bolet i es col·locarà al costat de la bateria contenidors del c/Migdia afectant 3 places de zona blava. Desprès es tornarà a col·locar al seu lloc.

 

Llegir més
Informació Municipal d'interés

Comença la Campanya de Civisme de l’Ajuntament de Vilafranca

Tal com varem informar fa uns dies, l’Ajuntament de Vilafranca, ha donat el tret de sortida a la punyent “Campanya de Civisme 2016”. Podeu trobar tota l’informacio detallada al següent enllaç de l’ajuntament. Al final de la noticia si cliqueu “més informació” tindreu acces a les imatges dels cartells de la campanya i als vídeos que s’aniran emeten per Penedès TV.

http://www.vilafranca.org/jsp/noticies/detall.jsp?id=17398714

Llegir més
Informació Municipal d'interés

Nova i punyent Campanya de Civisme de l’Ajuntament de Vilafranca

El mal ús de les bicicletes, els excrements de gossos al carrer, orinar a la via pública, les pintades en façanes o els cartells enganxats en llocs prohibits seran els aspectes en què la Policia Local incidirà en el marc d’aquesta campanya.

Segueix aquest enllaç i veuras la noticia complerta a la web de l’Ajuntament de Vilafranca:

 

http://www.vilafranca.org/jsp/noticies/detall.jsp?id=16242923

Llegir més
Informació Municipal d'interés

Nous contenidors i Nou Sistema de Recollida de Brossa

L’Ajuntament de Vilafranca en col·laboració amb l’empresa de recollida de residus urbans, esta gestionant durant els mesos de maig i juny 2014, una important millora,  tant dels models dels  containers de recollida selectiva, tant com del sistema de recollida. Tanmateix fa una crida a tots el ciutadans de Vilafranca per tal de que millorem el reciclatge de la nostra brossa tot confiant en que aquest nou, modern i net sistema de containers ens faciliti aquesta cívica tasca. Adjuntem dates d’implementació i llocs d’ubicació al nostre barri.

BARRI DEL POBLE NOU:

Bateries:contenidors-nous-al-poble-nou

37 bateries de 5 fraccions
6 bateries de 2 fraccions

Dates implantació:
28 de maig – 5 de juny

Llegir més