Divendres,1 de març de 2024
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
Sin categoríaSocisVeïns, Comerciants i Entitats del Barri

Convocatòria de l’Assemblea General de Socis/es 2021, pel 16-03-22, presencial a les 19.30 hores al local social

Vilafranca del Penedès,  2 de març del 2022

Benvolguts socis i sòcies

Ens plau convidar-vos a les Assemblea General Ordinària de Socis/es de l’any 2021, de l’Associació de Veïns del Poble Nou, que es celebrarà el dimecres 16 de març del 2022, a les 19.30 hores, en única convocatòria al nostre local social del C/ Tossa de Mar 13, amb el següent….

Ordre del dia :

 1. Lectura i Aprovació, si s’escau, de les Actes de les Assemblees Anuals Ordinàries 2019 i 2020 que com recordaran es van celebrar en format virtual, degut a les limitacions del Pandèmia del Covid 19. Tots vostès ja la varen rebre en el seu dia però la poden consultar al web, veinspoblenou.cat, pestanya Assemblees i sots-pestanya Assemblees Ordinàries del 2019 i 2020, sol·licitar una còpia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o en persona al local social, els dilluns i dimecres de 10 a 12 del matí.
 2. Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2021. La poden consultar pels mateixos mitjans anteriors a la pestanya Memòries Anuals.
 3. Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2021 i del Pressupost per l’any 2022. El Balanç a 31-12-2021 i el Pressupost pel 2022 els poden consultar a veinspoblenou.cat i/o els entregarem en mà el dia de l’assemblea. Per aquest exercici comptable 2021, ens sap greu, però ens hem vist obligats a presentar Pèrdues de Balanç per un import de 3.625,39 euros que bàsicament han estat provocades per la desviació en dues de les nostres mes importants partides de balanç,  com  son les Aportacions del Comerciants del Barri, que com es natural ha estat així per la situació del Covid 19 i prou agraïts que aquesta entitat n’està d’aquest col·lectiu, per la seva constant col·laboració,  i per altre banda el sobre cost de despeses de la Festa del Barri ja que per exemple, vàrem estar obligats a contractar una empresa de seguretat i control d’aforament segons la normativa Covid i una mica també portats per la nostra alegria de poder celebrat la nostra estimada festa després de dos anys, vàrem oferir alguns actes amb un cert sobre cost com el Prego o la Missa Cantada, actes dels que estem totalment orgullosos de haver pogut oferir al nostres sòcies i veïns i que també estem segurs que vostès ho varen puguer gaudir.Aquestes despeses s’han pogut atendre amb el forns propis d’aquesta associació donada la bona gestió que han vingut realitzant les diferent juntes, antigues i actual,  i que ha permès anar creant un petit estalvi a les nostres comptes bancaries. Aquesta pèrdua l’estem negociant amb l’Ajuntament de Vilafranca per veure si en la poden compensar amb l’import de la Subvenció d’aquest any 2022.

Poden consultar un quadre explicatiu a www.veinspoblenou.cat i/o els entregarem una copia el dia de l’assemblea.

 1. Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant l’any
 2. Junta Directiva: Per l’assembla d’aquest any es tenen que resoldre les dues qüestions següents:

5.1 Aquest any deixen la Junta Directiva els nostres companys, el vocal Josep Mª Gejo i el Tresorer Josep Mª Fornos, ambdós per motius estrictament d’indole personal i familiar. Aprofitem l’avinentesa per agrair-los la seva dedicació dels últims anys i els desitgem lo millor en la seva nova etapa.

Per tant i en aquest sentit, fem una crida a tots aquells socis o sòcies que es sentin motivats per dedicar un a o dues hores a la setmana al nostre Barri i us convidem a formar part de la nostra Junta on podeu fer totes aquelles aportacions i propostes que estimeu oportunes per la millora, tant de l’Associació com del nostre Barri.

Penseu, ja ens disculpeu l’atreviment, estem totalment informatitzats i organitzats per tal que la nostra gestió, reunions amb administracions, veïns, col·lectius del barri, etc, no siguin carregoses i siguin agradables de realitzar. Tanmateix estem presents a les xarxes socials.

Si algú de vostès estes interessat en la nostra proposta, el convidem a passar pel nostre local qualsevol dilluns o dimecres de 10 a 12 hores i els explicaríem el nostre funcionament i els nostres objectius.

Sius plau, ajudeu-nos a tirar endavant aquesta Estimada Entitat en benefici del nostre Estimat Barri!

5.2 Ratificació de la Junta Directiva restant actual amb quatre membres mes les possibles incorporacions que puguin sorgir de la nostra crida anterior,  que té mandat fins el 22 de març del 2022 segons certificat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que tenen a  la vostra disposició per a consultar-lo però que, segons la Modificació d’Estatuts Aprovada per l’Assemblea General Extraordinària de l’any 2018, la Junta Directiva passa a tenir un mandat de 5 anys i per tant aquest s’hauria d’aprovar, si s’escau fins el proper 22 de març del 2027.

 1. Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca i altres Administracions.
 2. Precs i preguntes.

*******************************************

Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca 2021

 • Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada:

Any 2021 no es va realitzar per les mesures de la pandèmia Covid 19.

 • Recollida d’incidències, queixes i suggeriments dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:

Durant aquest any 2021 hem comptabilitzat un total de 27 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 80%.

 • Presentació d’incidències, queixes i suggeriments propis per part dels membres de la Junta Directiva:

Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control més puntuals si ha estat el cas.

Hem comptabilitzat un total de 22 correus amb una resposta del 100% i amb una resolució favorable en el 80%.

**************************************************

 • Temes mes importants en els que estem treballant actualment

Lamentem el tenir que informar, donada la lentitud de les negociacions,  ens seguim interessant periòdicament per les negociacions de l’Ajuntament amb Adif sobre la cobertura de la llosa pendent fins al Ponts de  Moja. Sabem que es un tema ja molt preocupant per la salut i benestar de molts dels nostres veïns però les dificultats polítiques de negociar dels diferents governs fan que de moment el tema estigui aturat. L’única bona noticia es que ja hi ha un projecte redactat. No cal dir que hi estarem a sobre i seguirem lluitant.

Continuem fent seguiment de les plagues de rates i coloms.

Estem fent un seguiment de la gran quantitat d’embornals que estant obturats per terra, fulles i herbes i estem gestionant la seva  neteja amb el Servei d’Aigües de Vilafranca que en son els responsables.

Estem col·laborant activament amb el Servei d’Agents Cívics de l’Ajuntament. Cada dimarts ens visiten al nostre local i intercanviem opinions, queixes, suggerencies pròpies i dels socis i veïns, etc.

Tanmateix amb el Servei de Policia de Proximitat de la Policia Local amb qui també ens entrevistem cada dijous amb el mateix objectiu de proposar millores de civisme, circulació, seguretat, etc.

En aquest sentit estem insistint amb el importants problemes de les defecacions dels gossos, patinets per les voreres, botellons a diferents indrets del barri i qualsevol acte d’incivisme que es detecti o ens informin.

Pla de Millora Urbana 2021-2023: Tal com ja vàrem informar temps enrere, a traves de la nostra web i altres xarxes socials, l’Ajuntament de Vilafranca i en relació al nostre barri, te previst realitzar algunes obres de manteniment de voreres i carrers i tanmateix ens ha informat de dos grans projectes tal com son la remodelació dels carrers Germanor i Tossa de Mar.

L’obra mes important es la “Reforma integral del C/ Tossa de Mar” en tot el trams des de l’Av. Tarragona fins al Passeig Rafael Soler. Aquesta obra tindrà una durada d’uns 10 mesos i  es farà per fases. L’inici de les obres esta previst que sigui durant el proper mes de setembre 2022.

Tots els veïns rebrem un tríptic de l’Ajuntament i es col·locaran cartells informatius als portals dels edificis. Nosaltres ens permetem incloure un petit avanç del projecte. Estem en convers amb el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament per tal ens el vinguin a presentar públicament al nostre local aquest important projecte urbanístic. Ja anunciaríem dia i hora oportunament. No obstant, els veïns cada dimecres, podem demanar cita prèvia al Departament d’Urbanisme i ens atendran en tot lo que vulguem preguntar i en tot allò que tinguem a bé proposar o suggerir. Poden telefonar a 93-8923690 i l’adreça es Plaça de Jaume I numero 8 segon pis.

Extracte web Ajuntament: Al Poble Nou està previst actuar als carrers Tossa de Mar, Germanor i Soledat“Al carrer Germanor, l’amplada del carrer permet incloure un carril bici que enllaci amb el del passeig Rafael Soler i amb la Girada i al carrer Tossa de Mar es contempla la reorganització de tot el carrer que remarqui l’eix comercial que suposa pel barri”, ha comentat Francisco Romero. També es preveu redactar el projecte al llarg d’aquest any i començar obres el 2022.

El dia de l’assemblea els podem facilitar una petita mostra de fotografies del projecte.

***************************************

Us esperem el dimecres 16 de març del 2022 a les 19.30 hores al nostre local social.

Salutacions en nom de tota la Junta.

**************************************

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou  – G59163980 – C/ Tossa de Mar nº 13, baixos

veins@veinspoblenou.cat – www.veinspoblenou.cat – www.facebook.com/veinspoblenou.cat

Instagram: barri Poblenou – 08720-Vilafranca del Penedès

Josep Maria Tobella              Fina Milà                            Josep Maria Fornós

President                                   Sots-presidenta                   Tresorer 

Gemma Gonzàlez                  Joan Padilla                       Josep Maria Gejo

Secretària                                  Vocal                                     Vocal

************************************************* 

 

Documentació comptable

Balanç a 31-12-21

 Concepte     Import
10. FONS ASSOCIACIO     20.195,03
    101. FONS ASSOCIACIO   20.195,03  
    129. PERDUES I GUANYS      
        12900000   PERDUES I GUANYS      
       
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS     2.602,82
    206. APLICACIONS INFORMATIQUES   2.602,82  
        20600001   APLICACIONS INFORMATIQUES  2.602,82    
       
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS     8.632,99
    215. MOBILIARI   5.718,64  
        21500001   MOBILIARI  5.718,64    
    216. EQUIPS INFORMATICS   1.640,17  
        21600001   EQUIPS INFORMATICS  1.640,17    
    217. EQUIPS DE SONORITZACIO   1.274,18  
        21700001   EQUIPS DE SONORITZACIO  1.274,18    
       
28. AMORTITZACIO ACUMULADA DE L’INMOVILITZAT      
    280. AMORTITZACIO ACUMULADA APLICACIONS INFORMATIQUES      
        28000001   AMORTITZACIO ACUMULADA EQUIPS      
    281. AMORTITZACIO ACUMULADA D’EQUIPS INFORMATICS      
        28100001   AMORTITZACIO ACUMULADA MOBILIA      
       
43. QUOTES SOCIS      
    430. QUOTES SOCIS      
    438. PREVISIO QUOTES SOCIS      
        43008000   PREVISIO ANUAL QUOTES SOCIS      
       
48.  AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO      
    480. DESPESES ANTICIPADES      
    485. INGRESSOS ANTICIPATS   200,00  
        48500001   INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP      
        48500002   INGRESSOS ANTICIPATS AVPN  200,00    
       
57. TRESORERIA     5.133,83
    570. CAIXA   103,00  
        57000001   CAIXA EFECTIU ASSOCIACIO VEINS  103,00    
        57000002   CAIXA EFECTIU CAVVP      
    572. BANCS I INSTITUCIONS DE CREDIT C/C VISTA   5.030,83  
        57200001   CAJA MAR  3.080,37    
        57200002   BANC SABADELL  1.950,46    
       
60. DESPESES     18.036,39
    620. TAXES I TRIBUTS   27,94  
        62000001   TAXES I TRIBUTS  27,94    
    621. REPARACIONS I CONSERVACIO   848,94  
        62100001   REPARACIONS I CONSER  848,94    
    623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS      
        62300001   SERVEIS PROFESSIONALS      
    625. PRIMES D’ASSEGURANCES   450,60  
        62500001   PRIMES ASSEGURANCES  450,60    
    626. DESPESES BANCARIES   304,41  
        62600001   DESPESES BANCARIES  304,41    
    627 PUBLICITAT   514,00  
        62700001   PUBLICITAT: GENERAL ASSOCIACIO  181,50    
        62700010   DESPESES DE CORREU  332,50    
    628. SUBMINISTRAMENTS   3.712,03  
        62800010   TELEFON I INTERNET  971,32    
        62800020   DESPESES DE NETEJA  1.824,52    
        62800030   DESPESES INFORMATICA  483,47    
        62800040   MATERIAL OFICINA  432,72    
        62800041   (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ABAC      
    629. FESTA DEL BARRI   11.124,81  
        62900001   MENJARS,APERITIUS,BEGUDES, FB  258,91    
        62900002   COLLES CASTELLERES FESTA BARRI  200,00    
        62900003   PROGRAMES FESTES DEL BARRI  1.131,35    
        62900004   SONORITZACIO – ILUMINACIO FB  3.127,85    
        62900005   GRUPS MUSICALS – OQUESTRES FB  2.044,00    
        62900006   GRUPS HAVANERES FESTA BARRI  950,00    
        62900007   ROM CREMAT: APROV I PREPARACIO      
        62900008   COBLES I AGRUP SARDA FB  800,00    
        62900009   ANIMACIO INFANTIL FESTA BARRI  605,00    
        62900010   COL.LABORADORS FESTA BARRI  242,00    
        62900011   DESPESES VARIES FESTES DEL BAR  129,24    
        62900012   PIROTECNIA FESTA BARRI  290,40    
        62900013   PUBLICITAT FESTA DEL BARRI  345,20    
        62900014   INGRESSOS FESTA DEL BARRI      
        62900015   DESPESES DE CORREU FESTA BARRI      
        62900016   SERVEIS PROFESSSIONALS FB  1.000,86    
    630. FESTA MAJOR   498,20  
        63000001   MENJARS, BEGUDES, CAPTA FM      
        63000002   PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR      
        63000003   DESPESES DIVERSES CAPTA FM      
        63000004   MENJARS,BEGUDES MATINADES FM  498,20    
        63000005   PUBLICITAT MATINADES FM      
        63000006   DESPESES DIVERSES MATINADES FM      
    631. FESTA DEL PATGE   411,40  
        63100001   MENJARS, BEGUDES, APERITIUS FP      
        63100002   PUBLICITAT FESTA DEL PATGE      
        63100003   DESPESES DIVERSES FES PATGE  411,40    
    632. APORTACIONS A CURSETS      
        63200001   APORTACIONS A CLASSES DE CUINA      
        63200002   APORTACIONS A CLASSES D’ANGLES      
        63200003   APORTACIONS VARIES      
    633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES   144,06  
        63300001   ALTRES DESPESES INDEFINIDES  144,06    
       
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO DE L’INMOVILITZAT      
    680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO DE L’INMOVILITZAT      
        68000000   DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO      
       
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS     14.411,00
    721. INGRESSOS QUOTES SOCIS   4.320,00  
        72100001   QUOTES ANUALS SOCIS  4.560,00    
        72100002   QUOTES ANUL.LADES SOCIS BAIXA  -240,00    
    722. PREVISIO QUOTES SOCIS      
        72200000   PREVISIO ANUAL QUOTES SOCIS      
    723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI   2.280,00  
        72300001   APORTACIONS COMERCIANTS BARRI  2.280,00    
    724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS   7.551,00  
        72400001   SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA  7.551,00    
        72400002   SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL      
        72400003   SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU      
    728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS   260,00  
        72800001   APOR CLASSSES D’ANGLES INFANTS  160,00    
        72800002   APOR.  GIMNASTICA I IOGA      
        72800003   APORTACIONS CLASSES DE CUINA      
        72800004   APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY      
        72800005   APORTACIONS CESSIO LOCAL SOCIA      
        72800006   APOR. CLASSES DE GANXET CREATI      
        72800007   APORTACIONS VARIES  100,00    
        72800008   APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI      
        72800009   APORT CLASSES D’ANGLES ADULTS      
        72800010   APORT CLASSS DE FRANCES      
       
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ANIM DE LUCRE      
    70. TOTAL INGRESSOS   14.411,00  
    60. TOTAL DESPESES   18.036,39  
RESULTAT DE L’ANY     -3.625,39

Quadre explicatiu Pèrdues de Balanç 31-12-21

  CÀLCULS I ACLARIMENTS PER LES PÈRDUES DEL BALANÇ A 31-12-2021 DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL POBLE NOU
  NOMES S’EXPRESSEN LES GRANS PARTIDES DE BALANÇ – PER AMPLIAR INFORMACIÓ VEURE BALANÇ ADJUNT A LA DOCUMENTACIÓ
CONCEPTES 2019 2020 2021 DIFERENCIA 2019-2020
Ingressos        
Quotes socis                             4.665,00                               4.605,00                             4.335,00                                330,00
Aportacions Comerciants                             4.480,00                                           –                               2.280,00                             2.200,00
Altres ingressos                             1.028,00                                   182,00                                         –                               1.028,00
Totals                          10.173,00                               4.787,00                             6.615,00                             3.558,00
       Hem tingut menys ingressos en:                              3.558,00
Despeses        
Festa del Barri        
Menjars, aperitius, etc                             3.073,52  2019: Sopar Barri (1)                                 258,91 –                          2.814,61
Programes Festa Barri                             1.286,23  2021: Des. impremta                              1.131,35 –                              154,88
Sonorització e Il·luminació                             1.633,50  2021: Pregó, missa, coral,                              3.127,85                             1.494,35
Grups Musicals -Orquestres                             1.452,00  monòleg, amb material                               2.044,00                                592,00
Grups Havaneres                                950,00  especial de micros, etc.                                  950,00                                         –  
Rom Cremat                                390,65                                           –                                  390,65
Cobles i Agrupació Sardanista                                600,00                                  800,00                                200,00
Colles Castelleres                                         –                                    200,00                                200,00
Animació Infantil                                423,50                                  605,00                                181,50
Col·laboradors Festa del Barri                                250,00                                  242,00                                     8,00
Despeses varies Festa del Barri                                139,31                                  129,24                                  10,07
Pirotècnia Festa del Barri                                266,20                                  290,40 –                                24,20
Publicitat, cartes, gestió FB                             1.145,85  2019: Gestió comerços el                                  345,20                                800,65
Despeses de correu Festa del Barri    2021 ja te compte pròpia                                            –  
Serveis Professionals Festa del Barri                                 1.000,86                             1.000,86
Ingressos Sopar Festa Barri –                          1.460,00 (1) 2021 sense sopar barri                                         –    
Totals                          10.150,76                                           –                            11.124,81 –                              485,30
         
Festa del Patge                                165,86  Berenar infants                                 411,40 –                              245,54
Festa Major al Barri                                956,07  Capta/Matinades: Menjar                                 498,20                                457,87
Totals                             1.121,93                                           –                                  909,60                                212,33
                                                –  
En resum       –                          3.830,97
         
Aclariments partida quotes socis:  Afortunadament ha quedat bastant compensades les altres i baixes amb mateixa quota de 15 € any.
         
Partida aportació comerciants: Degut a la situació Covid 19, per part nostra, per aquest 2021, s’han rebaixat en un 30% els imports anuncis
i també hem tingut uns 25 anunciants menys que l’any 2019.       
         
Partida altres ingressos: Hem tingut una davallada d’uns 1.000 euros en no poder cedir el local per esdeveniments de comunitats, actes
diversos, d’empresa, etc.         
         
Partides Festa Barri: Amb la il·lusió de poder celebrar-la i poder donar el màxim d’alegria als nostres socis i veïns, hem assolit més
despeses de les habituals en sonorització de coral, de la missa cantada, del prego, etc. I una partida important de 1.000 euros, inevitable,
d’una empresa de control d’aforament que era obligatori per la Normativa Covid 19.    
         
El Tresorer La Secretaria   El President  
Josep Mª Fornós Gemma González   Josep Mª Tobella  
         
         
         
         

Pressupost 2022

CONCEPTEIMPORTConveni Ajuntament de Vilafranca7.500 €Quotes Socis (Estimació 340) 4.400 €Aportacions Comerciants (Es. 85)4.600 €Aportacions d’Activitats Diverses1.200 €Altres200 €

         
         
PRESSUPOST EXERCICI 2018    
INGRESSOS ANUALS      
         
RESUM    
TOTAL INGRESSOS   17.900 €
TOTAL DESPESES   17.900 €
BENEFICI / PÈRDUA   0 €
   ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE OK
     
         
Total ingressos 17.900 €      
         
DESPESES ANUALS      
CONCEPTE IMPORT      
Telèfon i Internet 600 €      
Neteja local social 1.700 €      
Festes del Barri: Estiu, Patge Raimon  11.500 €      
Assegurances 480 €      
Material oficina 440 €      
Manteniment informàtic 600 €      
Dominis Web, Correu i Facebook 130 €      
Publicitat i publicacions 1.200 € Josep Mª Fornós Josep Mª Tobella   
Col·laboracions amb la Festa Major 600 € Tresorer President  
Despeses bancaries 350 €      
   Despeses diverses 300 €      
Total despeses 17.900 €